Tworzywa

Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.

Tworzywa

Z Tibia Wiki

Materiały

Nazwa Waga [oz.] Wypada z:
Blue Piece of Cloth Plik:Blue Piece of Cloth.gif 5.00 Wiggler, Marid, Blue Djinn, Yakchal, Zugurosh, Fahim the Wise, Hideous Fungus, Humongous Fungus
Brown Piece of Cloth Plik:Brown Piece of Cloth.gif 5.00 Ghoul, Barbarian Headsplitter, Man in the Cave, Undead Jester, Humongous Fungus
Green Piece of Cloth Plik:Green Piece of Cloth.gif 5.00 Efreet, Green Djinn, Merikh the Slaughterer, Undead Jester, Zugurosh, Hideous Fungus
Red Piece of Cloth Plik:Red Piece of Cloth.gif 5.00 Barbarian Bloodwalker, Undead Jester, Hero, Blood Hand, Fury, Zugurosh, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Magma Crawler, Lava Golem
White Piece of Cloth Plik:White Piece of Cloth.gif 5.00 Ghost, Tarnished Spirit Spectre, Grim Reaper, Zugurosh, Undead Jester, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Magma Crawler, Lava Golem
Yellow Piece of Cloth Plik:Yellow Piece of Cloth.gif 5.00 Mummy, Zugurosh, Undead Jester, Wiggler, Magma Crawler, Lava Golem


Metale

Nazwa Waga [oz.] Wypada z:
Huge Chunk of Crude Iron Plik:Crude Iron.gif 50.00 Ushuriel
Iron Ore Plik:Iron Ore.gif 2.00 Cliff Strider, Damaged Worker Golem, Dwarf, Dwarf Geomancer, Dwarf Guard, Dwarf Miner, Dwarf Soldier, Eternal Guardian, Jagged Earth Elemental, Lava Golem, Lost Berserker, Magma Crawler, Muddy Earth Elemental, Orewalker, Stone Golem, War Golem, Worker Golem, Foreman Kneebiter, Ushuriel, Lost Thrower, Lost Basher, Enslaved Dwarf, Drillworm
Piece of Draconian Steel Plik:Draconian Steel.gif 5.00 Plaguesmith
Piece of Hell Steel Plik:Piece of Hell Steel.gif 5.00 Plaguesmith
Piece of Royal Steel Plik:Piece of Royal Steel.gif 5.00 Plaguesmith
Soul Orb Plik:Soul Orb.gif 0.20 Hellfire Fighter, Nightmare, Dark Torturer, Hellhound, Blightwalker, Undead Dragon, Defiler, Fury, Phantasm, Betrayed Wraith, Juggernaut, Fluffy, Plaguesmith, Diabolic Imp, Spectre, Minishabaal, Bones, Dracola, Massacre, Destroyer, Ghastly Dragon, Cliff Strider, Elder Wyrm

Skały

Nazwa Waga [oz.] Wypada z:
Clay Lump Plik:Clay Lump.gif 10.00 Jagged Earth Elemental, Earth Elemental, Muddy Earth Elemental, Eternal Guardian, Lost Berserker, Drillworm, Lost Husher
Coal Plik:Coal.gif 5.00 Firestarter, Stone Golem, Jagged Earth Elemental, Earth Elemental, Muddy Earth Elemental, Fire Overlord, Blistering Fire Elemental, Blazing Fire Elemental, Carrion Worm, Dwarf Guard, Hellfire Fighter, Eternal Guardian, Lost Husher, Lost Basher, Drillworm, Armadile, Lost Berserker, Magma Crawler, Stone Devourer, Vulcongra
Piece of Marble Rock Plik:Piece of Marble Rock.gif 10.00 Stone Golem, Gargoyle, Eternal Guardian