Skocz do: Nawigacja, szukaj
Paper.gif  Manifest Yalaharian, cz. II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Yalahar
Opis:  Manifest, w którym obecni Yalaharianie przedstawiają swoje cele i zamierzenia względem swojego miasta.

Tekst oryginalny:
Manifest of the Yalahari, Part II

It is obvious that such greatness comes not without sacrifices, but we will make sure to keep them to a minimum. All of our decisions serve a greater good, of course. Even if this is not always obvious, in the end things will work out and provide us all with a better life and a bright future.

Based on the ruins of our former glory, it is hard to imagine how magnificent this future will be, but we, the Yalahari, still carry the vision of what we want to accomplish in our hearts. To bring this vision to life is our greatest goal which we all work towards.

There are elements that see their power and influence waning in these days of change. They are afraid of the things to come, and in their ignorance they cling to the rotting reality they know all too well. They created their own little niches of power and influence and feel guilty for neglecting their duties, and with that also for the decay of the city. They are surely already approaching unsuspecting outsiders to poison their minds with selfish lies. For generations the Augur, once the pride of our people, have done things the same way they had known for generations, and everyone can see where it has taken Yalahar.


Tekst przetłumaczony:
Manifest Yalaharian, cz. II

Jest oczywistym, że taka wielkość nie przychodzi bez poświęceń, ale postaramy się je zminimalizować. Wszystkie nasze decyzje służą większemu dobru. Nawet, jeśli czasem nie wydaje się to być takie oczywiste, ostatecznie wszystko się rozwiąże i zapewni nam lepsze życie i jasną przyszłość.

Bazując na ruinach naszej wcześniejszej chwały, jest trudno sobie wyobrazić jaka wspaniała będzie przyszłość, ale my, Yalaharianie, wciąż zachowujemy w sercach wizję, którą chcemy urzeczywistnić. Naszym najwyższym celem jest wprowadzenie w życie tej wizji i będziemy wszyscy nad tym pracować.

Są tacy, którzy widzą jak ich moc i wpływy nikną w tym dniach pełnych zmian. Są przerażeni tym co ma nadejść, i w swojej ignorancji trzymają się kurczowo gnijącej rzeczywistości, którą tak dobrze znają. Stworzyli sobie swoje malutkie nisze mocy i wpływów i czują się winni za zaniedbanie swoich obowiązków, a także za upadek miasta. Na pewno już wychodzą na przeciw niczego niespodziewającym się cudzoziemcom, by zatruć ich umysły samolubnymi kłamstwami. Przez pokolenia Augurowie, jedyna duma naszych ludzi, robili to samo, co znane było przez pokolenia i wszyscy mogą się przekonać do czego to doprowadziło Yalahar.


← Manifest Yalaharian, cz. IManifest Yalaharian, cz. IINie ma następnego tytułu →