Skocz do: Nawigacja, szukaj
Green Book.gif  Wojny dżinów I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Green Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ashta'daramai
Opis:  Insurekcja

Tekst oryginalny:
The Djinn Wars I

For a long time Malor had plotted and schemed in secrecy, using promises and threats to recruit followers and to form alliances. Many djinn refused to betray Gabel, but the majority of the strongest djinn warriors rallied to his cause, and since Malor had been plotting his insurrection for a long time the rebels were well-prepared. When Malor finally gave the signal his minions attacked the palace in full force, planning to kill Gabel swiftly. Their attack was deadly effective, and the palace guards were quickly overwhelmed. However, Gabel, who had received warning about the conspiracy was saved in time by his trusted aide and friend Fa'hradin. He managed to flee in the darkness, and that very night he started to gather his troops in order to take revenge on the usurper. Malor, on the other hand, had to acknowledge that his plan to get rid of Gabel quickly had failed. And he ordered his followers to prepare for a long-term military engagement. Neither he nor Gabel realised then that this was the starting point for a war that would last for eons.


Tekst przetłumaczony:
Wojny Dżinów I

Przez długi czas Malor plotkował i spiskował w sekrecie, używając obietnic i groźb, by zrekrutować zwolenników i utworzyć przymierzeńców. Dużo dżinów odmówiło zdradzić Gabela, ale większość najsilniejszych wojowników zebrała się do omówienia spisku i odkąd Malor planował jego insurekcję przez długi czas buntownicy byli zdrowi - przygotowani. Kiedy Malor w końcu dał świetny plan jego ulubieńcy zaatakowali pałac, planując szybko zabić Gabela. Ich atak był śmiertelnie efektywny i straże pałacu szybko zostały rozgromione. Jednakże, Gabel, otrzymał ostrzeganie o konspiracji i został uratowany w samą porę przez jego zaufanego doradcę i przyjaciela Fa'hradin. Zdołał uciec w ciemności i tej nocy zaczął zbierać oddziały, żeby rozprawić się na uzurpatorze. Malor, z drugiej strony, musiał uznać, że jego plan, by pozbyć się Gabela okazał się klęską. Kazał on, swoim zwolennikom przygotować się na długotrwałe wojskowe zaangażowanie. Ani on ani Gabel nie zrozumieli wtedy, że to było początkiem wojny, która trwałaby za czasów eonów.


← Nie ma poprzedniego tytułuWojny dżinów IWojny dżinów II →