Skocz do: Nawigacja, szukaj

Minotaury

Nazwa exp hp summon convince Loot
Minotaur Minotaur.gif 50 100 330 330 0-28 gp, 0-2 Minotaur Horn, Meat, Bag, Sword, Mace, Axe, Chain Armor, Chain Helmet, Brass Helmet, Leather Legs, Plate Shield, Shovel, Minotaur Leather (rzadko), Bronze Amulet (bardzo rzadko)
Minotaur Archer Minotaur Archer.gif 65 100 390 390 0-29 gp, 0-20 Bolt, 0-4 Piercing Bolt, 0-2 Minotaur Horn, Meat, Broken Crossbow, Piece of Archer Armor, Minotaur Leather, Brass Armor (rzadko), Crossbow (rzadko), Scale Armor (bardzo rzadko).
Minotaur Guard Minotaur Guard.gif 160 185 550 550 0-20 gp, 0-2 Minotaur Horn, Meat, Piece of Warrior Armor, Brass Armor, Chain Armor, Battle Shield, Minotaur Leather (rzadko), Fishing Rod (rzadko), Double Axe (bardzo rzadko), Health Potion (bardzo rzadko), Minotaur Trophy (bardzo rzadko)
Minotaur Mage Minotaur Mage.gif 150 155 -- -- 0-40 gp, 0-12 Carrot, 0-2 Torch, Bag, Knife, Combat Knife, Purple Robe, Brass Armor, Dead Snake, Leather Helmet, Chain Legs, Leather Legs, Minotaur Leather (rzadko), Taurus Mace (bardzo rzadko), Mana Potion (bardzo rzadko), Wand of Cosmic Energy (bardzo rzadko)

Bossowie Minotaurów

Nazwa exp hp summon convince Loot
Apprentice Sheng Apprentice Sheng.gif 150 95 -- -- 0-10 gp, 0-2 Torch, 0-2 Dead Snake, Carrot, Rope, Shovel, Magic Light Wand, Knife (rzadko), Leather Legs, Leather Helmet, Minotaur Leather (zawsze).
General Murius General Murius.gif 300 550 -- -- 0-50 gp, 0-2 Platinum Coins, 0-2 Meat, 0-10 Bolt, 0-10 Piercing Bolt, Brass Armor, Steel Shield, Axe, Brass Helmet, Carrot, Dead Snake, Chain Helmet, Combat Knife, Shovel, Fishing Rod, Minotaur Leather, Hatchet, Chain Legs, Wand of Cosmic Energy, Bronze Amulet, Soldier Helmet, Battle Shield, Scale Armor, Crossbow, Double Axe, Leather Legs, Plate Shield, Torch, Dwarven Helmet (rzadko).
The Horned Fox The Horned Fox.gif 300 265 -- -- 0-112 gp, 0-3 Meat, 0-5 Dead Snake, 0-2 Carrot, 0-10 Bolt, 0-10 Piercing Bolt, 0-2 Minotaur Horn, Axe, Torch, Combat Knife, Brass Helmet, Leather Legs, Plate Shield, Sword, Mace, Shovel, Bronze Amulet, Crossbow, Scale Armor, Brass Armor, Chain Armor, Chain Legs, Chain Helmet, Soldier Helmet, Double Axe, Hatchet, Fishing Rod, Minotaur Leather, Battle Shield, Wand of Cosmic Energy, Dwarven Helmet (rzadko), Nose Ring (zawsze)

Bossowie Areny

Nazwa exp hp summon convince Loot
Bovinus Bovinus.gif 60 150 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu.
Fallen Mooh'tah Master Ghar Fallen Mooh'tah Master Ghar.gif 3500 8000 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu.

Potwór Questowy

Nazwa exp hp summon convince Loot
Mooh'Tah Master Mooh'Tah Master.gif - - -- -- Brak, ponieważ nie da się go zabić.