Skocz do: Nawigacja, szukaj

Runy, to kamienie w których zamknięte są magiczne zaklęcia. Do ich tworzenia wymagana jest pusta runa, mana i punkty duszy. Potrzebne są one tylko przy tworzeniu (wyjątkami są Convince Creature i Paralyze). W przeciwieństwie do czarów spontanicznych, można je rzucać w dowolny punkt na ekranie. Rycerz, jako profesja niemagiczna nie może tworzyć run. Pozostałe profesję mogą robić więcej lub mniej tych run:

Runy wytwarzane przez paladyna                    Runy wytwarzane przez maga                    Runy wytwarzane przez druida

Można je także podzielić według działania:

Pociski           Runy obszarowe           Runy polowe           Runy wspomagające           Runy lecznicze

Niektóre runy, zostały zastąpione innymi. Pewne otrzymały nowe działanie, a pozostałe stały się dekoracją:

Usunięte runy              Runiczne emblematy


Lista wszystkich run

Nazwa Inkantacja Profesja Wytwarzana ilość Premium Mana do tworzenia Soul Points Poziom Mlvl Żywioł Waga Działanie
Animate Dead Animate Dead.gif Adana Mort MagDruid 1 Tak 600 5 27 4
2.10 Tworzy szkieleta z trupa.
Antidote Rune Antidote Rune.gif Adana Pox Druid 1 Nie 200 1 15 0
2.10 Leczy cel z Trucizny.
Avalanche Rune Avalanche Rune.gif Adori Mas Frigo Druid 4 Nie 530 3 30 4
IceIkona Ice.gif
0.52 Zadaje obrażenia od żywiołu lodu na sporym obszarze.
Chameleon
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
Adevo Ina Druid 1 Nie 600 2 27 4
2.10 Zamieniasz się w przedmiot.
Convince Creature Convince Creature.gif Adeta Sio Druid 1 Nie 200 3 16 5
2.10 Przejmujesz kontrolę nad danym potworem.
Desintegrate Desintegrate.gif Adito Tera PaladynMagDruid 3 Tak 200 3 21 4
0.70 Usuwa niektóre przedmioty i pola.
Destroy Field Destroy Field.gif Adito Grav PaladynMagDruid 3 Nie 120 2 17 3
0.70 Niszczy fire, energy lub poison field.
Energy Bomb Energy Bomb.gif Adevo Mas Vis Mag 2 Tak 880 5 37 10
EnergyIkona Energy.gif
1.05 Tworzy kwadrat 3x3 zbudowany z pól energii
Energy Field Energy Field.gif Adevo Grav Vis MagDruid 3 Nie 320 2 18 3
EnergyIkona Energy.gif
0.70 Tworzy pole energii.
Energy Wall Energy Wall.gif Adevo Mas Grav Vis MagDruid 4 Nie 1000 5 41 9
Energy
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.52 Tworzy mur energi szeroki na 5 pól prostopadle do twojej twarzy.
Explosion Explosion.gif Adevo Mas Hur MagDruid 6 Nie 570 4 31 6
FizykaIkona Fizyka.gif
0.35 Eksplozja w kształcie "+" wokół celu, zadaje obrażenia fizyczne.
Fire Bomb Fire Bomb.gif Adevo Mas Flam MagDruid 2 Nie 600 4 27 5
FireIkona Fire.gif
1.05 Tworzy kwadrat 3x3 z pól ognia.
Fire Field
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
Adevo Grav Flam MagDruid 3 Nie 240 1 15 1
Fire
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.70 Tworzy pole ognia.
Fire Wall Fire Wall.gif Adevo Mas Grav Flam MagDruid 4 Nie 780 4 33 13
FireIkona Fire.gif
0.52 Tworzy ścianę ognia długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy.
Fireball Fireball.gif Adori Flam Mag 5 Tak 460 3 27 4
FireIkona Fire.gif
0.42 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od ognia.
Great Fireball Great Fireball.gif Adori Mas Flam Mag 4 Nie 530 3 30 4
FireIkona Fire.gif
0.52 Ognisty wybuch na dużym obszarze.
Heavy Magic Missile Heavy Magic Missile.gif Adori Vis MagDruid 10 Nie 350 2 25 3
Energy
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.21 Zadaje obrażenia od energii.
Holy Missile
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
Adori San Paladyn 5 Tak 300 3 27 4
HolyIkona Holy.gif
0.42 Pocisk zadający obrażenia od świętości.
Icicle Rune Icicle Rune.gif Adori Frigo Druid 5 Tak 460 3 28 4
Ice
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.42 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu.
Intense Healing Rune Intense Healing Rune.gif Adura Gran Druid 1 Nie 120 2 15 1
2.10 Leczy cel w średnim stopniu.
Light Magic Missile Light Magic Missile.gif Adori Min Vis MagDruid 10 Nie 120 1 15 0
Energy
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.21 Zadaje niewielkie obrażenia od energii.
Lightest Magic Missile Rune
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
Nie 1 0
0.21
Magic Wall Magic Wall.gif Adevo Grav Tera Mag 3 Tak 750 5 32 9
0.70 Na 1 kratce powstaje magiczna ściana, która znika po 20 sekundach.
Paralyze
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
Adana Ani Druid 1 Tak 1400 3 54 18
2.10 Paraliżuje cel.
Poison Bomb Poison Bomb.gif Adevo Mas Pox Druid 2 Tak 520 2 25 4
EarthIkona Earth.gif
1.05 Tworzy zatruwający gaz na większym obszarze.
Poison Field Poison Field.gif Adevo Grav Pox MagDruid 3 Nie 200 1 14 0
Earth
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.70 Tworzy pole trucizny.
Poison Wall Poison Wall.gif Adevo Mas Grav Pox MagDruid 4 Nie 640 3 29 5
EarthIkona Earth.gif
0.52 Tworzy ścianę trucizny długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy.
Soulfire Soulfire.gif Adevo Res Flam MagDruid 3 Tak 420 3 27 7
FireIkona Fire.gif
0.70 Podpala cel.
Stalagmite Stalagmite.gif Adori Tera MagDruid 10 Nie 350 2 24 3
EarthIkona Earth.gif
0.21 Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu ziemi.
Stone Shower Stone Shower.gif Adori Mas Tera Druid 4 Tak 430 3 28 4
Earth
Błąd przy generowaniu miniatury Nie można zapisać miniatury do miejsca docelowego
0.52 Zadaje obrażenia od ziemi na sporym obszarze.
Sudden Death Sudden Death.gif Adori Gran Mort Mag 3 Nie 985 5 45 15
DeathIkona Death.gif
0.70 Zadaje silne obrażenia od magii śmierci. (magic lvl:16 120-210 dmg)
Thunderstorm Thunderstorm.gif Adori Mas Vis Mag 4 Tak 430 3 28 4
EnergyIkona Energy.gif
0.52 Zadaje obrażenia od energii na sporym obszarze.
Ultimate Healing Rune Ultimate Healing Rune.gif Adura Vita Druid 1 Nie 400 3 24 4
2.10 Leczy cel w dużym stopniu.
Wild Growth Wild Growth.gif Adevo Grav Vita Druid 2 Tak + Promocja 600 5 27 8
1.05 Na 1 kratce powstaje ściana pnączy, która znika po 45 sekundach.