Skocz do: Nawigacja, szukaj
Black Book.gif  Dziennik Krendoraka
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Siedlisko Smoków pod Plains of Havoc
Opis:  Dziennik Krendoraka

Tekst oryginalny:
This is the Journal of Krendorak, the last of the Nightmare Knights:

I tried to discover the secret of my ancestors, but I failed. The damned dragons tricked me! I escaped but I know I'm mortally wounded. Even if I could get out of here, I will never make it to Knightwatch Tower to use its secret to recover. Now that Camdrek is dead I will never be able to open it... It is so hot, my sight is fading... May the gods forgive me my failure...


Tekst przetłumaczony:
To jest dziennik Krendoraka, ostatniego z Rycerzy Koszmaru:

Usiłowałem odkryć sekrety moich przodków, ale zawiodłem. Te cholerne smoki oszukały mnie! Uciekłem, ale i tak jestem śmiertelnie ranny. Nawet jeśli stąd ucieknę, nigdy nie dostanę się do Wieży Obserwacyjnej, by wyzdrowieć wykorzystując jej sekrety. Teraz, kiedy Camdrek nie żyje nie będę mógł jej otworzyć... Jest za gorąco, mój wzrok zanika... Niech bogowie wybaczą mi moją porażkę...


← Nie ma poprzedniego tytułuDziennik KrendorakaNie ma następnego tytułu →