Skocz do: Nawigacja, szukaj

Warzones:

Są to lochy niedaleko Gnomebase Alpha, w których możemy znaleźć hordy potworów oraz jednego bossa. Na każdego bossa możemy wchodzić co 20 godzin. Gdy go zabijemy możemy odebrać nagrody znajdujące się na północ od teleportu na warzona. Aby dostać się do poszczególnych lochów musimy również spełniać następujące warunki:

Potwory w Warzone 1

Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Humongous Fungus Humongous Fungus.gif 2600 3400 --/-- 0-187 gp, 0-6 Platinum Coin, Humongous Chunk, 0-3 Mushroom Pie, 0-15 Drill Bolt, Brown Piece of Cloth, White Piece of Cloth, 0-3 Mana Potions, 0-2 Great Health Potion, Blue Piece of Cloth, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Strong Mana Potion, 0-2 Great Mana Potion, Angelic Axe, Red Piece of Cloth, Terra Boots, Terra Legs, Muck Rod, Terra Amulet, Terra Mantle (rzadko), Mycological Bow (bardzo rzadko), Mushroom Backpack (bardzo rzadko)
Armadile Armadile.gif 2900 3800 --/-- 0-186 Gold Coins, 0-6 Platinum Coins, 0-9 Envenomed Arrows, 0-5 Drill Bolts, 0-3 Mana Potions, 0-2 Great Health Potion, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Strong Mana Potions, Crystalline Spikes, Battle Stone, Green Crystal Fragment, Green Crystal Splinter, Coal, Time Ring, Terra Boots, Titan Axe, Crystalline Armor, Bonebreaker.
Stone Devourer Stone Devourer.gif 2900 4200 --/-- 0-51 Gold Coin, 0-2 Platinum Coin, 0-2 Strong Mana Potion, Cyan Crystal Fragment, Crystalline Spikes, Green Crystal Splinter, Stone Nose, Crystal Mace, Coal, 0-8 Crystalline Arrow, Ancient Stone, Great Mana Potion, Mana Potion, Strong Health Potion, Ultimate Health Potion, Dwarven Ring, Stone Skin Amulet, Glorious Axe (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), War Axe (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Giant Sword (rzadko).
Hideous Fungus Hideous Fungus.gif 2900 4600 --/-- 0-190 gp, 0-7 Platinum Coins, Hideous Chunk, 0-13 Envenomed Arrows, 0-3 Mushroom Pie, Mana Potion, Great Health Potion, Red Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Great Mana Potion, Green Piece of Cloth, War Hammer, Blue Piece of Cloth, Terra Boots, Terra Mantle, Muck Rod, Mycological Bow, Mushroom Backpack, Terra Amulet, Terra Legs.


Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Deathstrike Deathstrike.gif 40000 200000 --/-- Deathstrike's Snippet (zawsze), Crystalline Sword, Crystal Crossbow, Shiny Blade, Mycological Bow, Mycological Mace, Decorative Ribbon (rzadko).


Potwory w Warzone 2

Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Magma Crawler Magma Crawler.gif 2700 4800 --/-- 0-196 gp, 1-5 Platinum Coin, 0-3 Small Diamond, 0-2 Brown Crystal Splinter, Blue Crystal Shard, Great Health Potion, 0-7 Crystalline Arrow, Coal, Blazing Bone, Magma Clump, Energy Ring (rzadko), Fiery Heart (rzadko), Fire Sword (rzadko), Great Mana Potion (rzadko), Green Crystal Fragment (rzadko), Iron Ore (rzadko), Wand of Draconia (rzadko), Yellow Piece of Cloth (rzadko), Black Shield (rzadko), Magma Amulet (rzadko), Magma Boots (rzadko), Red Piece of Cloth (rzadko), White Piece of Cloth (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Wand of Everblazing (bardzo rzadko)
Lost Berserker Lost Berserker.gif 4400 5900 --/-- 0-189 Gold Coin, 1-9 Platinum Coin, 1-2 Brown Mushroom, 1-2 Brown Crystal Splinter, 1-2 Small Topaz, 1-10 Drill Bolt, Great Health Potion, Great Mana Potion, Green Crystal Fragment, Iron Ore, Piggy Bank, Blue Crystal Splinter, Violet Crystal Shard, Coal, Black Shield (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Guardian Shield (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Knight Axe (rzadko), Clay Lump (rzadko), Chaos Mace (rzadko), Tower Shield (rzadko), Terra Boots (rzadko), Fire Axe (bardzo rzadko), Royal Helmet (bardzo rzadko).
Weeper Weeper.gif 4800 6800 --/-- 0-?? Gold Coin, Platinum Coin, Blazing Bone, Eye of a Weeper, Fiery Heart, Magma Clump, Prismatic Bolt, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Brown Crystal Splinter, Small Ruby, Wand of Everblazing (bardzo rzadko)
Infected Weeper Infected Weeper.gif 4800 6800 --/-- 0-195 gp, 0-7 Platinum Coin, Crystalline Arrow
Lava Golem Lava Golem.gif 6200 9000 --/-- 1-198 Gold Coin, 1-11 Platinum Coin, 1-2 Mana Potion, 1-2 Strong Health Potion, 1-2 Strong Mana Potion, 1-2 Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Blazing Bone, Fiery Heart, Iron Ore, 1-2 Magma Clump, 1-5 Prismatic Bolt, 1-2 Green Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, Yellow Gem, Violet Crystal Shard, Yellow Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Red Piece of Cloth, Magma Amulet (rzadko), Magma Boots (rzadko), Fire Sword (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Fire Axe (rzadko), Wand of Everblazing (rzadko), Crown Shield (rzadko), Red Gem (rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko), Spellbook of Mind Control (bardzo rzadko)


Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Gnomevil Gnomevil.gif 45000 250000 --/-- Mycological Mace, Crystal Crossbow, Crystalline Sword, Crystalline Axe, Shiny Blade, Mycological Bow, Decorative Ribbon (rzadko), Gnomevil's Hat (zawsze)


Potwory w Warzone 3

Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Lost Berserker Lost Berserker.gif 4400 5900 --/-- 0-189 Gold Coin, 1-9 Platinum Coin, 1-2 Brown Mushroom, 1-2 Brown Crystal Splinter, 1-2 Small Topaz, 1-10 Drill Bolt, Great Health Potion, Great Mana Potion, Green Crystal Fragment, Iron Ore, Piggy Bank, Blue Crystal Splinter, Violet Crystal Shard, Coal, Black Shield (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Guardian Shield (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Knight Axe (rzadko), Clay Lump (rzadko), Chaos Mace (rzadko), Tower Shield (rzadko), Terra Boots (rzadko), Fire Axe (bardzo rzadko), Royal Helmet (bardzo rzadko).
Ironblight Ironblight.gif 4400 6600 --/-- 1-198 Gold Coin, 1-8 Platinum Coin, Shiny Stone, Crystalline Spikes, War Crystal, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, 1-2 Brown Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, 1-3 Small Amethyst, 1-3 Small Emerald, Green Crystal Shard, Crystal of Balance (rzadko), Crystal of Power (rzadko), Red Gem (rzadko), Springsprout Rod (rzadko), Glacial Rod (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), Epee (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Terra Legs (rzadko), Blue Gem (rzadko), Jade Hat (rzadko), Composite Hornbow (rzadko), Crystal Mace (rzadko).
Orewalker Orewalker.gif 4800 7200 --/-- 0-196 Gold Coin, 0-10 Platinum Coin, 0-3 Small Topaz, 0-5 Prismatic Bolt, 0-2 Blue Crystal Splinter, 0-2 Strong Mana Potion, 0-2 Great Mana Potion, 0-4 Mana Potion, 0-2 Strong Health Potion, 0-2 Ultimate Health Potion, Cyan Crystal Fragment, Sulphurous Stone, Pulverized Ore, Iron Ore, Vein of Ore, Shiny Stone, Green Crystal Shard (rzadko), Dwarven Ring (rzadko), Magic Sulphur (rzadko), Titan Axe (rzadko), Glorious Axe (rzadko), Yellow Gem (rzadko), Crown Helmet (bardzo rzadko), Crystal Crossbow (bardzo rzadko), Knight Legs (bardzo rzadko), Crown Armor (bardzo rzadko), Crystalline Armor (bardzo rzadko), Wand of Defiance (bardzo rzadko).
Cliff Strider Cliff Strider.gif 5700 9400 --/-- 0-86 gp, 0-7 Platinum Coin, Cyan Crystal Fragment, Iron Ore, Prismatic Bolt, Pulverized Ore, Soul Orb, Vein of Ore, Shiny Stone, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Black Pearl, 0-3 White Pearl, Blue Crystal Shard, Blue Crystal Splinter, Cliff Strider Claw, Magic Sulphur (rzadko), Red Gem (rzadko), Crusader Helmet (rzadko), Crystal Crossbow (rzadko), Giant Sword (rzadko) Glacial Rod (rzadko), Wand of Defiance (rzadko), Crystalline Sword (rzadko), Sapphire Hammer (rzadko), Spiked Squelcher (rzadko), Crystal of Balance (rzadko), Blue Gem (bardzo rzadko), Crown Armor (bardzo rzadko), Crystal of Power (bardzo rzadko), Knight Legs (bardzo rzadko), Hammer of Wrath (bardzo rzadko), Steel Boots (bardzo rzadko).
Lava Golem Lava Golem.gif 6200 9000 --/-- 1-198 Gold Coin, 1-11 Platinum Coin, 1-2 Mana Potion, 1-2 Strong Health Potion, 1-2 Strong Mana Potion, 1-2 Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Blazing Bone, Fiery Heart, Iron Ore, 1-2 Magma Clump, 1-5 Prismatic Bolt, 1-2 Green Crystal Splinter, Red Crystal Fragment, Yellow Gem, Violet Crystal Shard, Yellow Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Red Piece of Cloth, Magma Amulet (rzadko), Magma Boots (rzadko), Fire Sword (rzadko), Wand of Inferno (rzadko), Fire Axe (rzadko), Wand of Everblazing (rzadko), Crown Shield (rzadko), Red Gem (rzadko), Magma Coat (bardzo rzadko), Spellbook of Mind Control (bardzo rzadko)
Nazwa exp hp summon/
convince
loot
Versperoth Versperoth.gif 20000 100000 --/-- Żaden. Po zabiciu zmienia się w teleport do Abyssadora.
Minion of Versperoth Minion of Versperoth.gif  ?  ? --/-- Żaden.
Abyssador Abyssador.gif 50000 300000 --/ Abyssador's Lash (zawsze), Crystalline Sword, Crystal Crossbow, Shiny Blade, Mycological Bow, Mycological Mace, Decorative Ribbon (bardzo rzadko)