Skocz do: Nawigacja, szukaj

Biblioteka Miejska

W bibliotece miejskiej (umiejscowionej na wschód od depotu), mimo dość dużej ilości regałów nie ma żadnej książki.

Królewskie Archiwa

Archiwum mieszczące się w zamku króla Tibianusa III posiada skromny zbiór raportów, spisów obywateli i zeznań podatkowych.

Umiejscowienie książek

ThaisArchives.jpg


Pierwsza Szafka

<pusto>

Druga Szafka

Black Book.gif  Królewskie Archiwa - 960 n.e.
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Rozkazy króla dotyczące cmentarza za miastem.

Tekst oryginalny:
Royal Archives - 960 p.g


Concerning: Graveyard rumours


HRH has issued orders that the continuing rumours about a dungeon entrance at the graveyard be publicly denied and then ignored as they are obviously untrue.


No further action is to be taken.


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa - 960 n.e.


Dotyczący: Plotek o cmentarzu


Z rozkazu Jego Wysokości wszelkie fałszywe plotki dotyczące rzekomego wejścia do podziemi na pobliskim cmentarzu mają być dementowane.


Nie przedsięweźmiemy żadnych dalszych poczynań.


← Królewskie Archiwa - 943 n.e.Królewskie Archiwa - 960 n.e.Nie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Królewskie Archiwa Egzekucyjne 900-950 n.e.
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Spis kilku najważniejszych egzekucji w latach 900-950 n.e.

Tekst oryginalny:
Royal Execution Archives 900 - 950 post genesis


900 p.g Hanging of Isaac Brewton for claiming satanic influences rule the course of history. Especial notice is drawn to his assertion that all objects stay in place or move due to lucifer's plans.


912 p.g Execution of Hamilton Fush on the stake for his continuing support of Brewton's thesis. Additional punishment for his claim that child sacrifice could change the course of satan's plans.


913 p.g Hanging of Gabriel Fush, brother of Hamilton Fush, for his public support of his brother.


943 p.g Execution of Alistair Cropwell. Originally in his majesty's service sent to further HRH glory by exploring the world, he became mad and claimed the existence of another empire besides that of our glorious sovereign. Because of his past services he was buried honorably in the graveyard dungeon.


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa Egzekucyjne - 900-950 n.e.


900 n.e. Kara śmierci poprzez powieszenie dla Izaaka Brewtona, za głoszenie satanistycznych teorii. Szczególną uwagę należy zwrócić na jego twierdzenie, że wszystkie obiekty stoją w miejscu lub spadają z powodu zamierzeń Lucyfera.


912 n.e. Egzekucja na stosie Hamiltona Fusha za kontynuowanie głoszenia tezy Brewtona i dodatkowo za jego przekonanie, że ofiary z dzieci mogłyby zmienić plany Szatana.


913 n.e. Kara śmierci poprzez powieszenie dla Gabriela Fusha, brata Hamiltona za publiczne wspieranie jego twierdzeń.


943 n.e. Kara śmierci dla Alistaira Cropwella. Pierwotnie w służbie Jego Wysokości wysyłany w podróże badawcze, stracił zmysły i twierdził, że istnieje inne imperium poza naszym wspaniałym i jedynym. Z uwagi na jego zasługi został honorowo pochowany w cmentarnych katakumbach.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa Egzekucyjne 900-950 n.e.Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Królewskie Archiwa Egzekucyjne
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Królewskie Archiwa Egzekucyjne

Tekst oryginalny:
Royal Execution Archives


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa Egzekucyjne


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa EgzekucyjneNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Królewskie Archiwa Egzekucyjne
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Królewskie Archiwa Egzekucyjne

Tekst oryginalny:
Royal Execution Archives


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa Egzekucyjne


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa EgzekucyjneNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

<pusto>

Piąta Szafka

Black Book.gif  Królewskie Archiwa - 943 n.e.
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Rozkazy króla dotyczące poszerzenia cmentarza.

Tekst oryginalny:
Royal Archives - 943 p.g


Concerns: City graveyard


HRH has ordered an expansion of the city graveyard to the east, due to the increased demand for resting places. It is hoped that the eastward expansion will avoid problems with the undead experienced with previous graveyards closer to the city entrance.


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa - 943 n.e.


Dotyczący: Miejskiego cmentarza


Jego Wysokość wydał rozkaz poszerzenia miejskiego cmentarza na wschód z powodu wzrastającego zapotrzebowania na miejsca spoczynku. Mamy nadzieję, że poszerzone tereny unikną problemów z nieumarłymi spotykanymi w pobliżu grobów bliżej miasta.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa - 943 n.e.Królewskie Archiwa - 960 n.e. →Szósta Szafka

<pusto>

Siódma Szafka

Brown Book.gif  Królewskie Archiwa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Zaszyfrowany tekst.

Tekst oryginalny:
Royal Archives


Asmalat ovrir gogenol amabat hulut a sese sokol. Gogenol faresmal a sese ican.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie ArchiwaNie ma następnego tytułu →


Ósma Szafka

<pusto>

Dziewiąta Szafka

<pusto>

Dziesiąta Szafka

Brown Book.gif  Królewskie Archiwa - Spis Mieszkańców 900-950 n.e.
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Niekompletny spis niektórych mieszkańców miasta.

Tekst oryginalny:
Royal Archives - Inhabitants Log 900-950 p.g
(incomplete due to fire damages)


Homer Vason, 905-939 pg Sunset Homes, Flat B


Alison Farmer, 931-942 pg, Sunset Homes, Flat A


Threpwood Guybrush, - 911 pg, Sunset Homes, Flat C


Alistair Cropwell, 919-930 pg, 942-943 pg, Sunset Homes, Flat A


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa - Spis Mieszkańców 900-950 n.e.
(niekompletne z powodu pożaru)


Homer Vason, 905-939 n.e. Sunset Homes, Mieszkanie B


Alison Farmer, 931-942 n.e., Sunset Homes, Mieszkanie A


Threpwood Guybrush, - 911 n.e., Sunset Homes, Mieszkanie C


Alistair Cropwell, 919-930 n.e., 942-943 n.e., Sunset Homes, Mieszkanie A


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa - Spis Mieszkańców 900-950 n.e.Nie ma następnego tytułu →Jedenasta Szafka

Brown Book.gif  Królewskie Archiwa - Przestępstwa Karne 900-950 n.e.
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Spis kilku ważniejszych przestępstw na przestrzeni kilku lat.

Tekst oryginalny:
Royal Archives Criminal Offences 900 - 950 p.g


900 p.g. Theft of duck by Threpwood Guybrush. Fine of 10 gold.


911 p.g. Attempted assault by Nostradamus Untru. Fine 20 whippings.


911 p.g. Robbery by Homer Vason. Prison sentence of 2 years.


912 p.g. Robbery by Angus Krome. Prison sentence of 3 years.


913 p.g. Assault by Nostradamus Untru. Prison sentence of 1 year.


920 p.g. Burglary by Winston Roper. Prison sentence of 3 years.


925 p.g. Theft by Alison Farmer. Fine of 30 gold.


935 p.g. Poaching by Winston Roper. Fine of 70 gold.


Tekst przetłumaczony:
Królewskie Archiwa Przestępstwa Karne 900-950 n.e.


900 n.e. Kradzież kaczki przez Threpwooda Guybrusha. Grzywna w wysokości 10 sztuk złota.


911 n.e. Próba napaści przez Nostradamusa Untru. Kara 20 batów.


911 n.e. Rabunek przez Homera Vasona. Kara 2 lat więzienia.


912 n.e. Rabunek przez Angusa Kromea. Kara 3 lat więzienia.


913 n.e. Napaść przez Nostradamusa Untru. Kara 1 roku więzienia.


920 n.e. Włamanie Winstona Ropera. Kara 3 lat więzienia.


925 n.e. Kradzież przez Alisona Farmera. Grzywna w wysokości 30 sztuk złota.


935 n.e. Kłusownictwo Winstona Ropera. Grzywna w wysokości 70 sztuk złota.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólewskie Archiwa - Przestępstwa Karne 900-950 n.e.Nie ma następnego tytułu →Biblioteka Inkwizycji

Wstęp do inkwizycyjnych archiwów mają tylko ci, którzy przynajmniej rozpoczęli The Inquisition Quest.

Umiejscowienie książek

ThaisInqBibl.jpg


Pierwsza Szafka

<pusto>

Druga Szafka

Small Grey Book.gif  Rytuały przyzwania demonów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Informacje o rytuałach zdolnych przywołać na świat dziesiątki demonicznych stworzeń.

Tekst oryginalny:
The principle of opening a gate for a demonic army is the same as summoning a demon. You need to accumulate some critical mass of synergistic energy and open a rift between the worlds. The needed ingredients consist of some of the negative energy that is similar to the essence of the demonic realm.
The first part of the summoning ritual opens only a small rift to the demonic realm. Through this rift demonic energy enters into our world infiltrating into the ingredients and filling them with more power. With stronger ingredients, the ritual opens a larger rift this time, letting more demonic energy in to strengthen the ingredients. This ritual is repeated over and over again until the ingredients are strong enough to open a portal through which the demons can pass.
This ritual can also be initiated from the demon side. Sightings of Orshabaal and similar entities clearly show all characteristics common for such rituals.
Once the gate is open, demonic minions appear and boost the negative energy of the place by their sheer presence. Later, the demonic master is following. His appearance causes a drop of the negative energy as the demon lord is feeding on it to sustain his existence in our realm.
As long as there are enough minions to boost the negative energy of a place, demons can exist for a very long time in our realm. So in theory, it would also be possible that the gate between the two realms is kept open, allowing more and more demons to enter our world that can easily form a demonic army causing mayhem and havoc.
The archdemon Shervad the Destroyer wore an armor made of an unknown material that allowed him to stay in our realm for at least three centuries. In his last battle, he lost his strength, even though he was not physically hurt - his enemies had destroyed his armor. It is said that the armor was made by some ore found in the old mines.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuRytuały przyzwania demonówNie ma następnego tytułu →
Small Grey Book.gif  Przejście do świata demonów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Wiadomości o niestabilnym portalu do świata demonów.

Tekst oryginalny:
We confirm that the Ruthless Seven have occupied the place which is known as Pits of Inferno. With the help of divination, we were able to see that they channelled their dark essence to some remote place in our world for unknown reasons. We could not figure out this place, though. It cannot be emphasised enough that it is extremely important to find this place and if possible, to destroy it.

It is certain that the gate from our world to the demon realm, which is situated somewhere in the pits, is currently inactive. It works similar like a volcano. Sometimes there is some activity there, most of the time nothing happens at all, but occasionally there is a tremendous eruption.
We assume that the last major eruption coincided with the destruction of the Nightmare Knights. Several earlier reports of increased demonic activity overlap with eruptions, too.
Three things can be concluded from our observations: Firstly, the demons have no control over these eruptions, though they try to be as active as possible whenever an eruption occurs.
Secondly, the demons cannot foresee the dates of these eruptions. For this reason, coordinated efforts to make use of the eruptions are delayed.
Thirdly, eruptions are not stable enough to support a longer campaign without risking the stranding of many powerful demons in our world like fish on dry land.
The worst thing that could happen is that a large amount of less powerful demons is breaching into our world to stay here permanently. They will have some guidance by their leaders as long as the eruption lasts. Once the eruption comes to an end, the demonic leaders will retreat to their realm, leaving a chaotic and rampaging demon army in our world.
As long as the pits were defended by the Nightmare Knights, who must have known previously when an eruption would occur, the demons could be fought back while they were still materialising and thus, most vulnerable. Now that the pits are lost and overrun by demonic hordes, an attack becomes more and more likely.

There was no massive demonic invasion in the past, and probably there won't by any in the future. If the demons had had such a possibility, they would have used it. At least some archdemons would have grabbed the chance, and a cabal such as the Ruthless Seven surely has the power to attack our world while defending its position in its own realm. It is surely no lack of ambition that keeps the demons from raiding us, there must be other forces that have prevented such an attack so far.

Even before the creation of the humans, there have been several occurrences that can only be interpreted as attacks by demonic armies trying to stop the creation process. Inhuman sources tell of several armies that invaded our world in the course of many centuries.
Most of these invasions could be tracked to some unholy centre of magic. From there immense forces were evoked to open a gate through which the demonic armies entered our world.
The gate was opened, an army passed through, and the gate eventually closed again. The invading armies had no supplies and were finally destroyed. The demonic leaders made only rare appearances on the battlefield, probably summoned by their minions for a while. So contrary to common belief, it seems possible that a large demonic army enters our world if certain conditions are met. It should be our top priority to find out what conditions this may be.


Tekst przetłumaczony:
Potwierdzamy, że Bezlitosna Siódemka zajmuje miejsce znane jako Piekielne Jamy. Z pomocą wróżb dostrzegliśmy, że przenieśli swoją mroczną esencję w jakieś odległe miejsce z nieznanych nam powodów. Jednak jeszcze nie odkryliśmy co to za miejsce. Nie można dostatecznie wyrazić jak bardzo ważne jest odnalezienie tego miejsca i jeśli to możliwe - zniszczenie go.

Pewne jest, że brama z naszej rzeczywistości do świata demonów, która znajduje się gdzieś w Jamach, jest aktualnie nieaktywna. Jej działanie można przyrównać do wulkanu. Czasem jest tam jakaś aktywność, ale przez większość czasu nic się nie dzieje, a okazjonalnie zdarza się ogromna erupcja.
Zakładamy, że ostatnia duża erupcja zaszła w czasie zniszczenia Rycerzy Koszmaru. Kilka wcześniejszych raportów o zwiększonej demonicznej aktywności zbiegło się również z wybuchem.
Z obserwacji można wysnuć trzy wnioski: Po pierwsze, Demony nie mają kontroli nad tymi wybuchami, ale próbują być tak aktywne jak to tylko możliwe, kiedy się zdarza.
Po drugie, Demony nie potrafią przewidzieć daty erupcji, dlatego zorganizowane wysiłki jej wykorzystania są opóźnione.
Po trzecie, wybuchy nie są dostatecznie stałe, żeby zapewnić dłuższą kampanię bez ryzyka utraty wielu potężnych Demonów.
Najgorszą rzeczą, która może się zdarzyć jest to, że duża ilość mniej potężnych Demonów może zostać w naszym świecie juz na zawsze. Podczas wybuchu mogą być pod przewodnictwem swoich liderów, ale kiedy się skończy, przywódcy wrócą do swojego świata pozostawiając chaotyczną armię w naszej rzeczywistości.
Tak długo jak Rycerze Koszmaru bronili bram, którzy w dodatku musieli wcześniej znać daty erupcji, Demony były pokonywane już w momencie materializacji, kiedy były najmniej odporne. Teraz, kiedy Jamy są stracone i opanowane przez hordy Demonów, atak staje się coraz bardziej prawdopodobny.

W przeszłości nie było żadnej masowej inwazji Demonów i prawdopodobnie nie będzie takiej i w przyszłości. Gdyby Demony miały taką okazję, na pewno by z niej skorzystały. Przynajmniej kilka Arcy Demonów złapałoby tę szansę a spiskowkcy tacy jak Bezlitosna Siódemka na pewno ma taką moc, by zaatakować nasz świat, jednocześnie broniąc własnego. To na pewno nie brak ambicji trzyma Demony z dala od najazdu, muszą istnieć jakieś inne siły, które powstrzymują taki atak.

Przed stworzeniem ludzi pojawiło się kilka wydarzeń, które mogą być interpretowane jedynie jako ataki demonicznych armii, próbujacych powstrzymać proces tworzenia. Nieludzkie siły mówią o kilku armiach, które najechały nasz świat w przeciągu wielu wieków.
Większość tych inwazji prowadziło do jakichś mrocznych siedlisk magii. Stamtąd wspaniałe moce otwierały bramę przez którą demoniczne siły wnikały do naszego świata.
Brama została otwarta, armia ją przekroczyła i brama prawdopodobnie znów się zamknęła. Atakujące armie nie miały posiłków i w końcu zostały zniszczone. Demoniczni przywódcy rzadko pojawiali się na polu bitwy, prawdopodobnie przyzywani przez swoich podwładnych na krótki czas. Więc w przeciwieństwie do popularnych przekonań, wydaje się możliwe, że wielkie armie Demonów wkroczyły do naszego świata, kiedy pojawiły się specjalne okoliczności. Naszym priorytetem jest dowiedzieć się co to za specjalne okoliczności.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzejście do świata demonówNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wyniki badań nad wampirami
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Rezultaty szczegółowych eksperymentów na schwytanych wampirach.

Tekst oryginalny:
The captured vampires were quite young, only a few nights old. They were of no value concerning information about their secret society.
Nonetheless two of them were given to the torturers.
As expected nothing useful could be learnt, even though the vampiric regeneration could once again be observed.
Given the need for information on how to torture the creatures effectively, should a more valuable specimen fall into our hands, several new techniques were tried out. Most proved to be unsuccessful. Eventually both probands died at intended points of the experiment.
The other four were subjected to a series of experiments in order to learn more about the nature of the beasts.
As expected sunlight had an effect on the creatures though not as severe and effective as one might wish.
The vampires showed an incredible fear and aversion to it. Sure enough the tested specimens began to show an actual reaction to the sunlight. Sadly the reaction started off quite slow and later than expected. It took about half a minute before the vampires' skin turned reddish and began to peal off. Another half a minute later their bodies began to smoke, parts of the skin turning to ash. The process continued for another minute before they completely turned to dust.
One specimen was lost in that experiment. The others were salvaged in different states of sunburn and began to regenerate.
As with other tests it could be observed that the vampires have the ability of regeneration but not of regrowth.
The regeneration of those wounded worst took significantly longer than that of the lesser wounded. Adding blood improved the regeneration process considerably.
It is to be assumed that human blood would have had additional effects.
The worst burnt vampire took two weeks to regenerate, needing a considerable amount of blood.
The vampiric body proved highly resistant to cuts and slashes inflicted by magic weapons. Silver lowered that resistance considerably.
Fire and acid proved to be quite effective, contrary to this all administered poisons did not have any discernible effect.
Stakes made of various materials were tested. While some merely immobilized the creatures, blessed stakes eventually turned them into dust.
Their strengths and senses were also evaluated. Even the young vampires were extremely strong, matching the strength of three or four grown men.
They were all able to see in the dark. At least half of them seemed to have increased hearing capabilities. None of them, neither well fed nor under the threat of death could turn into a bat or a wolf.
In conclusion we can assume that the traditional means at our disposal are sufficient to eliminate any vampires we might encounter. To ensure that they will not rise again, the use of a blessed stake is mandatory.
We have to assume that the abilities and reactions of older vampires differ, either being increased or reduced.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuWyniki badań nad wampiramiNie ma następnego tytułu →


Trzecia Szafka

Red Square Book.gif  Wrogowie Prawdziwej Wiary
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  O wrogach, z którymi stara się walczyć Inkwizycja.

Tekst oryginalny:
Enemies of the True Faith
First of all there are the heretics. Those are probably the most dangerous enemies because you hardly notice them. They undermine our society and the belief in the gods by their actions and their words. Some of them are crazy enough to think that they are true believers themselves. Their words erode the fundamentals of faith. They must be eliminated from our society.
As practitioners of dark and forbidden arts, witches are dangerous enemies as well. They must be avoided by all virtuous people that swore faithfulness to the gods. Witches are godless beings that even sacrifice evil creatures to get hold of their dark magic.
Then there are the dammed, the undead. There are two types of them - ghosts and the walking dead. Both are insults to the teachings of the gods, and both were denied eternal peace, surely for a good reason. They try to kill all living beings. They must be destroyed on sight.
The worst enemies are demons. They are malicious creatures of immense power that plot the downfall of mankind. With all our power and might we have to oppose these servants of the dark one.
All of these enemies pose a threat on their own. We have to be aware of all their evil intrigues to be able to protect our souls. Only a devout and brave heart can triumph over their dark temptations. Those who fail and stumble, even only once, are at risk to become heretics themselves. Therefore we must not only watch ourselves but also our brethren and sisters to see if they might have fallen and turned into enemies.
The best weapons to fight evil are bravery and faith. They are not only the best available arms but also the prerequisite to fight evil at all. Brave followers of the true faith might of course arm themselves with additional weapons. A vial of holy water often works wonders when it comes to clean desecrated places and to drive out unholy entities. Often, a believer needs nothing than a holy symbol combined with his unwavering faith to ward off some of the less powerful evil beings.
The holy ground of temples dedicated to the good gods is a safe haven for everyone as it cannot be entered by the servants of evil. Certain holy relics in the possession of these temples are able to harm or even to defeat the mightiest servants of darkness.
We are all sinners and we should neither be proud of our faith nor be smug about it as pride and vanity are the first steps to heresy. We should be aware of our failures and plead for forgiveness every day.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuWrogowie Prawdziwej WiaryNie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Plany Siódemki odnośnie Edron
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Plany dotyczące ukrytej bazy Bezlitosnej Siódemki na wyspie Edron.

Tekst oryginalny:
We have learnt from captured demon servants that the Ruthless Seven have occupied some new base and are preparing some kind of doomsday device there. It seems to be their intention to attack one of the major cities and to turn it into hell on earth.
Our sources are highly reliable. The Ruthless Seven have deployed some of their most powerful lieutenants to ensure the success of their mission. Strangely, the things we read in the minds of these lieutenants did not point to the Plains of Havoc as expected but to the remote isle of Edron.
We are aware that there are some ancient ruins north of Edron. Orshabaal, who is a powerful servant of the Ruthless Seven, might appear in this area to scare people away and to distract any attention.
Our main task is to find this secret place of the Ruthless Seven and to kill the lieutenants there. Finally, the doomsday device has to be destroyed.


Tekst przetłumaczony:
Dowiedzieliśmy się od złapanych demonicznych sług, że Bezlitosna Siódemka zajmuje kilka nowych baz i przygotowuje jakieś śmiercionośne narzędzie. Wydaje się, że zamierzają zaatakować jedno z głównych miast i zamienić je w piekło na ziemi.
Nasze źródła są godne zaufania. Bezlitosna Siódemka użyła kilku ze swoich najpotężniejszych poruczników, żeby zapewnić sobie sukces swojej misji. Dziwne, rzeczy które wyczytaliśmy z umysłów tych poruczników nie pasują do Równin Zniszczenia jak się spodziewaliśmy, ale do odległej wyspy Edron.
Jesteśmy świadomi, że na północy Edron znajdują się jakieś starożytne ruiny. Orshaabal, który jest potężnym sługą Bezlitosnej Siódemki, może pojawić się w tej okolicy, żeby odstraszyć ludzi i odwrócić ich uwagę.
Naszym głównym zadaniem jest znalezienie sekretnej kryjówki Bezlitosnej Siódemki i zabicie poruczników. Śmiercionośne urządzenie także musi zostać zniszczone.


← Nie ma poprzedniego tytułuPlany Siódemki odnośnie EdronNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Kościani Władcy Zagrożeniem I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Burzliwa historia kościanych władców i ich eksperymentów.

Tekst oryginalny:
The Bonelord Threat I
Once in the olden days, the bonelords numbered among the most powerful races of the world. Their mighty cities, which characteristically contained ominous dark pyramids, could be found all over the world. The bonelords erected them using the same innate form of telekinesis which lets their bodies float in the air. However, they could not do completely without hands and arms that did their bidding. For this reason they relied on another innate power of their race - the dark power of necromancy. Thanks to the magical abilities of their tentacles, which are capable of producing various powerful kinds of magic to an extent that is denied to other races unless they study for many decades, the bonelords also knew how to command the dead. As a result, they used a monstrous strategy: Whenever they conquered an area they turned their unfortunate victims into undead slaves. Using these undead legions as their shock troops, the bonelords went from victory to victory. They built a huge fortress that served as their power base, and from there they went to conquer the world.


Tekst przetłumaczony:
Kościani władcy zagrożeniem I
Pewnego razu, w dawnych czasach, rodzaj kościanych władców wzrósł w siłę pośród innych najbardziej potężnych ras świata. Ich wspaniałe miasta, które charakteryzowały się złowieszczymi mrocznymi piramidami, były rozsiane po całym świecie. Kościani władcy wznosili je tą samą mocą telekinezy, która pozwala ich ciałom unosić się w powietrzu. Jednakże, nie byli w stanie dokończyć dzieła bez dłoni i ramion. Dlatego polegali też na swej innej mocy - ciemnej mocy nekromancji. Magiczne zdolności ich macek, pozwoliły im wytworzyć potężne rodzaje magii, które są niedostępne innym rasom, bez wielu wieków studiów. Kościani władcy opanowali także sztukę przywoływania umarłych. W rezultacie mogli używać straszliwej strategii: Kiedy tylko podbijały jakiś teren, zamieniali swoje ofiary w nieumarłych niewolników. Używając tych nieumarłych legionów, podążali od zwycięstwa do zwycięstwa. Zbudowali ogromną fortecę, która służyła jako ich baza główna, z której wyruszali na podbój świata.


← Nie ma poprzedniego tytułuKościani Władcy Zagrożeniem IKościani Władcy Zagrożeniem II →Brown Book.gif  Kościani Władcy Zagrożeniem II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Burzliwa historia kościanych władców i ich eksperymentów.

Tekst oryginalny:
The Bonelord Threat II
It seemed like the bonelords, which were created by the gods as a counterweight to another race that preceded them in the god wars, were unstoppable. But, alas! In the end, they shared the same fate that most other races suffered during the god wars: Yet another race appeared on the scene which proved to be even mightier. They were well protected against the bonelords' magical arsenal, and so it was only a question of time before the bonelords' empire collapsed. The bonelords were replaced by a succession of other races that were chosen by the dark gods to champion their cause. One race followed another, sometimes even before the previous race had become extinct. All the while, the bonelords fared better than most of their successors: Owing to the fact that they had once conquered the whole world, small areas of their civilisation remained even while their once mighty cities disappeared and their mysterious pyramids crumbled to dust. Many bonelords chose to hide below the surface of the world, fighting fierce underground wars to win supremacy over the other races that had fled the surface where the god wars raged on. Their successes were limited, but at least the bonelords managed to establish a number of new subterranean bases, which were safe even though they lacked the grandeur of the bonelords former cities.
The bonelords had learnt the bitter lessons from the gruesome wars that had led them to the brink of extinction. They had realised the limitations of their race, and they decided to work on their weaknesses. They found that they had relied too heavily on their intuitive powers in the past, and they decided to improve their innate powers through research and experiments. The dark art of necromancy seemed especially promising, so a group of bonelords concentrated all their efforts towards improving their powers to master the undead.


Tekst przetłumaczony:
Kościani Władcy Zagrożeniem II
Wydawało się, że rodzaj kościanych władców, który stworzony został przez Bogów jako przeciwwaga dla innej rasy, która brała udział w wojnach Bogów, był niepowstrzymany. Ale nie! W końcu podzielił ten sam los co większość innych ras cierpiących podczas wojen Bogów: na scenie pojawiła się inna rasa, która okazała się być wspanialsza. Byli dobrze chronieni przed magicznym arsenałem kościanych władców, pozostało więc tylko pytanie, kiedy wreszcie potęga potwornych nekromantów się załamie. Kościani władcy zostali zastąpieni przez inne rasy, które zostały wybrane przez mrocznych Bogów jako ich faworyci. Jedne rasy dzieliły los poprzednich, czasem nawet zanim te poprzednie zdołały całkiem upaść. Mimo wszystko kościani władcy byli w nieco lepszej sytuacji: ponieważ kiedyś podbili cały świat, małe tereny ich dawnej cywilizacji wciąż istnieją, pomimo że ich wspaniałe miasta dawno zniknęły, a ich tajemnicze piramidy rozsypały się w proch. Wielu kościanych władców ukryło się w podziemiach, prowadząc walki o zdobycie władzy nad innymi rasami, które także musiały uciekać z powierzchni ziemi. Ich sukcesy były ograniczone, ale udało im się założyć kilka nowych baz, które były wystarczająco bezpieczne, mimo iż nie dorównywały ich poprzednim miastom.
Kościani władcy dostali gorzką lekcję w tych okrutnych wojnach, które poprowadziły ich do upadku. Zdali sobie sprawę ze swoich słabości i postanowili zacząć nad nimi pracować. Odkryli, że w przeszłości za bardzo polegali na swoich wrodzonych mocach i postanowili rozwinąć swoje moce przez badania i eksperymenty. Mroczna sztuka nekromancji wydawała się szczególnie obiecująca, dlatego grupa kościanych władców skoncentrowała się na rozwoju tej właśnie gałęzi magii.


← Kościani Władcy Zagrożeniem IKościani Władcy Zagrożeniem IIKościani Władcy Zagrożeniem III →Brown Book.gif  Kościani Władcy Zagrożeniem III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Burzliwa historia kościanych władców i ich eksperymentów.

Tekst oryginalny:
The Bonelords Threat III
These efforts met with a first, important success when the bonelords managed to create a new kind of undead minion that was capable of acting on its own, without direct control by a bone master. Unfortunately, these minions still lacked intelligence, and although they were unwaveringly loyal they were of little use to their vile masters. And so it came that the bonelords continued their horrible experiments on living and dead ... They stole souls and implanted them, they switched minds and bodies between the dead and the living, but none of the gruesome experiments ever produced the kind of monstrosity they had in mind. Eventually they started exposing undead bodies to evil energies and merging them with living beings into massive undead monstrosities, which, however, withered and died almost as soon as they were created. After some experiments that failed in an particularly spectacular manner, the bonelords were forced to abandon their experiments. Soon, their gruesome experiments faded from memory. They had been all but forgotten when a number of braindeath emerged in a remote bonelord city, claiming to have achieved a decisive breakthrough in the field of necromancy. The high council of the bonelord elders reluctantly sent a number of scientists down to the laboratories to examine the results. The undead creatures they found were so hideous and degenerated that the scientists flatly declared that these experiments that led their creation contradicted the very principles of the bonelord race. All undead were to be destroyed and the experiments were to be abolished once and for all.


Tekst przetłumaczony:
Kościani Władcy Zagrożeniem III
Zabiegi te przyniosły pierwszy ważny sukces, kiedy kościanym władcom udało się stworzyć nowy rodzaj nieumarłych sług, który potrafił samoczynnie działać, bez stałej kontroli mistrza. Niestety, tym sługom wciąż brakowało inteligencji i pomimo, że byli całkowicie lojalni, to jednak wciąż mało przydatni dla swoich panów. Dlatego kościani władcy kontynuowali swoje straszliwe eksperymenty na żywych i umarłych... Kradli dusze i wszczepiali je, zamieniali umysły i ciała pomiędzy żywymi a umarłymi, ale żadne z ich budzących grozę eksperymentów nie stworzyły tej straszliwej rasy, którą planowali w swoich umysłach.
W końcu zaczęli wystawiać nieumarłe ciała na działanie złowrogich energii i scalać je z żyjącymi istnieniami, tworząc olbrzymie nieumarłe potworności, które jednak pomimo swego przerażającego wyglądu, umierały tak samo szybko, jak były tworzone. Wkrótce jednak, kościani władcy zostali zmuszeni do porzucenia swoich eksperymentów. Ich badania prawie w całości zostały zapomniane. Wyższe zgromadzenie starszyzny wysłało naukowców do starych laboratoriów, aby zdobyć rezultaty badań. Nieumarłe stwory, które tam znaleźli były strasznie zdegenerowane. Postanowiono zgładzić wszystkich nieumarłych, a eksperymenty porzucić na zawsze.


← Kościani Władcy Zagrożeniem IIKościani Władcy Zagrożeniem IIIKościani Władcy Zagrożeniem IV →Brown Book.gif  Kościani Władcy Zagrożeniem IV
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Thais
Opis:  Burzliwa historia kościanych władców i ich eksperymentów.

Tekst oryginalny:
The Bonelord Threat IV
The braindeaths, whose own minds had suffered considerably through years of isolation and of unholy experiments, were enraged by this decision. They openly defied the scientists and even the high council. When the elders issued an ultimatum and threatened to destroy the undead by force, the braindeaths rebelled. A war ensued that was short, but vicious. Both sides fought without mercy, using any weapon at their disposal. The braindeaths were eventually overwhelmed and killed, but not without unleashing their undead menagerie. The bonelords pursued them without mercy, but some of the undead, who were well capable of sentient thinking, escaped by blending in with the regular undead that employed in the city. Today, it is impossible to work out how many of those creatures escaped. However, it is safe to say that the powers they reportedly possessed are strikingly similar to those that are characteristic for vampires. For this reason it is safe to say that at least one of those creatures must have managed to escape from its subterranean prison. The bonelords, however, destroyed the remaining laboratories. It is even said that the remaining scientists that had been sent to assess the braindeaths' experiments eventually asked to be executed, as their analyses had tainted their minds in a way that only bonelords could understand. Their requests were granted. They were collectively put to death, taking their knowledge about the vile experiments to their graves. Today, nothing but speculation remains.


Tekst przetłumaczony:
Kościani Władcy Zagrożeniem IV
Mózgony, których własne umysły cierpiały przez lata izolacji i straszne eksperymenty, były rozwścieczone decyzją. Otwarcie sprzeciwiły się naukowcom, a nawet Zgromadzeniu. Kiedy Starszyzna wysunęła ultimatum, że zniszczy nieumarłych siłą, Mózgony wszczęły rewolucję. Wojna była krótka, ale okrutna. Obie strony walczyły bez miłosierdzia, używając każdej dostępnej broni. Mózgony były zabijane, ale nie bez uwalniania ich nieumarłej energii magicznej. Kościani władcy ścigali je bez litości, ale niektórzy z nieumarłych, którzy byli zdolni do prymitywnego myślenia, uciekli mieszając się pomiędzy tłum normalnie zatrudnionych w mieście nieumarłych.
Dzisiaj nie można już ocenić ile z tych kreatur wtedy uciekło. Jednak można bezpiecznie powiedzieć, że moce które posiadają są podobne do tych charakterystycznych dla Wampirów. Z tego powodu można przypuszczać, że przynajmniej jedno z tych stworzeń uciekło z podziemnego więzienia. Kościani władcy zniszczyli szczątki laboratoriów. Mówi się nawet, że naukowcy, którzy byli obecni przy Mózgonowych eksperymentach sami poprosili o wykonanie na nich egzekucji, ponieważ analizy badań zatruły ich umysły w sposób jaki tylko kościani władcy mogą zrozumieć. Ich prośbę spełniono. Ich wiedza została zabrana z nimi do grobu. Dziś nie pozostało już nic poza spekulacjami.


← Kościani Władcy Zagrożeniem IIIKościani Władcy Zagrożeniem IVNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

<pusto>

Skrzynka

Black Book.gif  Podręcznik Inkwizytora
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Thais
Opis:  Podręcznik zawierający informacje przydatne każdemu inkwizytorowi przeprowadzającemu dochodzenie.

Tekst oryginalny:
I
It is of utmost importance to keep the subject unaware that he is under survey. To begin an inquiry it is necessary to start as casual as possible. The best thing to do is to ask 'how are you?' immediately after the exchange of greeting phrases. If the suspect answers that something troubles him, than immediately ask him about that subject. If not, ask the subject if he had any TROUBLE lately.
II
Next, ask him if he thinks that the AUTHORITIES will handle the subject that troubles him. If he states that the authorities will solve the trouble, ask him if he thinks that they could have AVOIDED the trouble in the first place. If he confirms that the trouble could have been avoided, he is to be observed for heretical tendencies.
If the suspect has yet not shown any heretic opinion, ask him why he thinks that the GODS would ALLOW that such things are happening. If he claims that he doesn't know, it is implied that he doubts this godly decision and is to be observed for heretical tendencies. If he comes up with an explanation that suggests that the gods lack the power to prevent that such a thing happens, than he is to be observed for heretical tendencies as well. If he answers that only the gods know the answer or that the gods had some plausible reason, like testing humanity, he may have no heretical tendencies at all.
III
If the suspect claims that he has no trouble at all, ask him if he thinks that the lack of trouble is explained by the FORESIGHT of the AUTHORITIES. If he denies, he is to be observed for heretical tendencies. If he agrees, ask him if he thinks that it is ALSO for the GODS' will that he has no trouble. If he disagrees, he is to be observed for heretical tendencies. If the subject does not show any suspicious behaviour at this point, ask him if he thinks that any TROUBLE will arise in the near FUTURE. If he negates, he obviously will become lax in the line of his duty and he is to be observed for heretical tendencies. If he confirms that trouble might arise, continue as in paragraph II.


Tekst przetłumaczony:
I
Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie podmiotu w poczuciu nieświadomości bycia przesłuchiwanym. Rozpoczęcie dochodzenia powinno wyglądać tak naturalnie, jak tylko jest to możliwe. Najlepiej spytać 'jak się masz?' natychmiast po wymianie formuł przywitania. Jeśli podejrzany odpowie, że trapi go jakaś sprawa, natychmiast trzeba poruszyć ten temat. Jeśli nie, zapytać go, czy nie miał ostatnio jakichś PROBLEMÓW.
II
Następnie należy zadać pytanie, czy nie sądzi, że WŁADZE mogą rozwiązać ten kłopot. Jeśli potwierdzi, spytać go, czy nie mogły one ZAPOBIEC temu problemowi wcześniej. Jeśli powie, że rzeczywiście można było zapobiec problemowi, powinno się go poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji.
Jeśli dotąd podmiot nie wykazał żadnych heretyckich zachowań, trzeba go spytać o to, czy sądzi, że BOGOWIE ZEZWOLILIBY na taki stan rzeczy. Jeśli przyzna się, że nie wie, to daje do zrozumienia, że wątpi w słuszne decyzje boskie i należy go poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji. Jeśli jego wyjaśnienia sugerują brak zdolności bogów do zapobiegania takim problemom, powinno się go również poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji. Jeśli odpowie, że tylko bogowie są zdolni odpowiedzieć na to pytanie albo, że bogowie mieli swoje powody, by tak uczynić, np. chcą poddać ludzkość próbie, możliwym jest, że podejrzany nie przejawia żadnych tendencji heretyckich.
III
Jeśli podmiot odpowie, że nie ma żadnych problemów, należy zapytać go, czy brak takowych można wytłumaczyć PRZEZORNOŚCIĄ WŁADZ. Jeśli zaprzeczy, należy go poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji. Jeśli odpowie twierdząco, trzeba go spytać, czy brak jakichkolwiek przeciwności jest również spowodowany WOLĄ BOSKĄ. Jeśli zaprzeczy, powinno się go poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji. Jeśli dotąd przesłuchiwany nie wykazał żadnych podejrzanych zachowań, trzeba zapytać go, czy przewiduje jakieś KŁOPOTY w najbliższej PRZYSZŁOŚCI. Jeśli odpowie, że nie, to z pewnością niedbale wykonuje swoje obowiązki i należy go poddać obserwacji jako podejrzanego o skłonności do herezji. Jeśli powie, że rzeczywiście mogą wkrótce pojawić się jakieś kłopoty, należy się z nim obejść zgodnie z zaleceniami akapitu II.


← Nie ma poprzedniego tytułuPodręcznik InkwizytoraNie ma następnego tytułu →