Skocz do: Nawigacja, szukaj

Czary spontaniczne to takie, które działają od razu po wypowiedzeniu inkantacji. Podobnie jak w przypadku run, każda profesja posiada inne zdolności magiczne i włada innymi czarami. Rycerze, bazują na walce wręcz, przez co posiadają jedynie kilka specjalnych ciosów i czary leczące. Paladyni wyspecjalizowani są w leczeniu, oraz czarach świętości. Druidzi również w leczeniu i czarach ziemi i lodu. Za to magowie w czarach energii, ognia i śmierci.

Czary rycerza              Czary paladyna              Czary maga              Czary druida

Lista czarów

Nazwa     Inkantacja            Profesja Premium
Mana
Soul Points Poziom      Żywioł Cena czaru
Annihilation Annihilation.gif Exori Gran Ico Rycerz Tak 300 110
FizykaIkona Fizyka.gif
20000 gp.
Apprentice's Strike Apprentice's Strike.gif Exori Min Flam MagDruid Nie 6 8
FireIkona Fire.gif
0 gp.
Berserk Berserk.gif Exori Rycerz Tak 115 35
FizykaIkona Fizyka.gif
2500 gp.
Blood Rage Blood Rage.gif Utito Tempo Rycerz Tak 290 60
8000 gp.
Bruise Bane Bruise Bane.gif exura infir ico Rycerz Nie 10 1
0 gp.
Brutal Strike Brutal Strike.gif Exori Ico Rycerz Tak 30 16
FizykaIkona Fizyka.gif
1000 gp.
Cancel Invisibility Cancel Invisibility.gif Exana Ina Paladyn Tak 200 26
1600 gp.
Challenge Challenge.gif Exeta Res Rycerz Tak + Promocja 30 20
2000 gp.
Charge Charge.gif Utani Tempo Hur Rycerz Tak 100 25
1300 gp.
Conjure Arrow Conjure Arrow.gif Exevo Con Paladyn Nie 100 1 13
450 gp.
Conjure Bolt Conjure Bolt.gif Exevo Con Mort Paladyn Tak 140 2 17
750 gp.
Conjure Explosive Arrow Conjure Explosive Arrow.gif Exevo Con Flam Paladyn Nie 290 3 25
1000 gp.
Conjure Piercing Bolt Conjure Piercing Bolt.gif Exevo Con Grav Paladyn Tak 180 3 33
850 gp.
Conjure Poisoned Arrow Conjure Poisoned Arrow.gif Exevo Con Pox Paladyn Nie 130 2 16
700 gp.
Conjure Power Bolt Conjure Power Bolt.gif Exevo Con Vis Paladyn Tak + Promocja 700 4 59
2000 gp.
Conjure Sniper Arrow Conjure Sniper Arrow.gif Exevo Con Hur Paladyn Tak 160 3 24
800 gp.
Creature Illusion Creature Illusion.gif Utevo Res Ina "potwór" MagDruid Nie 100 23
1000 gp.
Cure Bleeding Cure Bleeding.gif Exana Kor RycerzDruid Tak 50 45
2500 gp.
Cure Burning Cure Burning.gif Exana Flam Druid Tak 30 30
2000 gp.
Cure Curse Cure Curse.gif Exana Mort Paladyn Tak 40 80
6000 gp.
Cure Electrification Cure Electrification.gif Exana Vis Druid Tak 30 22
1000 gp.
Cure Poison Cure Poison.gif Exana Pox RycerzPaladynMagDruid Nie 30 10
150 gp.
Curse Curse.gif Utori Mort Mag Tak 30 75
DeathIkona Death.gif
6000 gp.
Death Strike Death Strike.gif Exori Mort Mag Tak 20 16
DeathIkona Death.gif
800 gp.
Divine Caldera Divine Caldera.gif Exevo Mas San Paladyn Tak 160 50
HolyIkona Holy.gif
3000 gp.
Divine Healing Divine Healing.gif Exura San Paladyn Nie 160 35
3000 gp.
Divine Missile Divine Missile.gif Exori San Paladyn Tak 20 40
HolyIkona Holy.gif
1800 gp.
Electrify Electrify.gif Utori Vis Mag Tak 30 34
EnergyIkona Energy.gif
2500 gp.
Enchant Party Enchant Party.gif Utori Mas Sio Mag Tak 32
4000 gp.
Enchant Spear Enchant Spear.gif Exeta Con Paladyn Tak 350 3 45
2000 gp.
Enchant Staff Enchant Staff.gif Exeta Vis Mag Tak + Promocja 80 41
2000 gp.
Energy Beam Energy Beam.gif Exevo Vis Lux Mag Nie 40 23
EnergyIkona Energy.gif
1000 gp.
Energy Strike Energy Strike.gif Exori Vis MagDruid Tak 20 12
EnergyIkona Energy.gif
800 gp.
Energy Wave Energy Wave.gif Exevo Vis Hur Mag Nie 170 38
EnergyIkona Energy.gif
2500 gp.
Envenom Envenom.gif Utori Pox Druid Tak 30 50
EarthIkona Earth.gif
6000 gp.
Eternal Winter Eternal Winter.gif Exevo Gran Mas Frigo Druid Tak 1050 60
IceIkona Ice.gif
8000 gp.
Ethereal Spear Ethereal Spear.gif Exori Con Paladyn Tak 25 23
FizykaIkona Fizyka.gif
1100 gp.
Fierce Berserk Fierce Berserk.gif Exori Gran Rycerz Tak 340 90
FizykaIkona Fizyka.gif
7500 gp.
Find Person Find Person.gif Exiva "Nick" RycerzPaladynMagDruid Nie 20 8
80 gp.
Fire Wave Fire Wave.gif Exevo Flam Hur Mag Nie 25 18
FireIkona Fire.gif
850 gp.
Flame Strike Flame Strike.gif Exori Flam MagDruid Tak 20 14
FireIkona Fire.gif
800 gp.
Food Food.gif Exevo Pan Druid Nie 120 1 14
300 gp.
Front Sweep Front Sweep.gif Exori Min Rycerz Tak 200 70
FizykaIkona Fizyka.gif
4000 gp.
Great Energy Beam Great Energy Beam.gif Exevo Gran Vis Lux Mag Nie 110 29
EnergyIkona Energy.gif
1800 gp.
Great Light Great Light.gif Utevo Gran Lux RycerzPaladynMagDruid Nie 60 13
500 gp.
Groundshaker Groundshaker.gif Exori Mas Rycerz Tak 160 33
FizykaIkona Fizyka.gif
1500 gp.
Haste Haste.gif Utani Hur RycerzPaladynMagDruid Tak 60 14
600 gp.
Heal Friend Heal Friend.gif Exura Sio "nick" Druid Tak 140 18
800 gp.
Heal Party Heal Party.gif Utura Mas Sio Druid Tak 32
4000 gp.
Hell's Core Hell's Core.gif Exevo Gran Mas Flam Mag Tak 1200 60
FireIkona Fire.gif
8000 gp.
Holy Flash Holy Flash.gif Utori San Paladyn Tak 50 70
HolyIkona Holy.gif
7500 gp.
Ice Strike Ice Strike.gif Exori Frigo MagDruid Tak 20 15
IceIkona Ice.gif
800 gp.
Ice Wave Ice Wave.gif Exevo Frigo Hur Druid Nie 25 18
IceIkona Ice.gif
850 gp.
Ignite Ignite.gif Utori Flam Mag Tak 30 26
FireIkona Fire.gif
1500 gp.
Inflict Wound Inflict Wound.gif Utori Kor Rycerz Tak 30 40
FizykaIkona Fizyka.gif
2500 gp.
Intense Healing Intense Healing.gif Exura Gran PaladynMagDruid Nie 70 20
350 gp.
Intense Recovery Intense Recovery.gif Utura Gran RycerzPaladyn Tak 165 100
10000 gp.
Intense Wound Cleansing Intense Wound Cleansing.gif Exura Gran Ico Rycerz Tak 200 80
6000 gp.
Invisible Invisible.gif Utana Vid MagDruid Nie 440 35
2000 gp.
Levitate Levitate.gif Exani Hur "Up/Down" RycerzPaladynMagDruid Tak 50 12
500 gp.
Light Light.gif Utevo Lux RycerzPaladynMagDruid Nie 20 8
100 gp.
Light Healing Light Healing.gif Exura PaladynMagDruid Nie 20 9
170 gp.
Lightning Lightning.gif Exori Amp Vis Mag Tak 60 55
EnergyIkona Energy.gif
5000 gp.
Magic Rope Magic Rope.gif Exani Tera RycerzPaladynMagDruid Tak 20 9
200 gp.
Magic Shield Magic Shield.gif Utamo Vita MagDruid Nie 50 14
450 gp.
Mass Healing Mass Healing.gif Exura Gran Mas Res Druid Tak 150 36
2200 gp.
Physical Strike Physical Strike.gif Exori Moe Ico Druid Tak 20 16
FizykaIkona Fizyka.gif
800 gp.
Protect Party Protect Party.gif Utamo Mas Sio Paladyn Tak 32
4000 gp.
Protector Protector.gif Utamo Tempo Rycerz Tak 200 55
6000 gp.
Rage of the Skies Rage of the Skies.gif Exevo Gran Mas Vis Mag Tak 650 55
EnergyIkona Energy.gif
6000 gp.
Recovery Recovery.gif Utura RycerzPaladyn Tak 75 50
4000 gp.
Salvation Salvation.gif Exura Gran San Paladyn Tak 210 60
8000 gp.
Sharpshooter Sharpshooter.gif Utito Tempo San Paladyn Tak 450 60
8000 gp.
Strong Energy Strike Strong Energy Strike.gif Exori Gran Vis Mag Tak 60 80
EnergyIkona Energy.gif
7500 gp.
Strong Ethereal Spear Strong Ethereal Spear.gif Exori Gran Con Paladyn Tak 55 90
FizykaIkona Fizyka.gif
10000 gp.
Strong Flame Strike Strong Flame Strike.gif Exori Gran Flam Mag Tak 60 70
FireIkona Fire.gif
6000 gp.
Strong Haste Strong Haste.gif Utani Gran Hur MagDruid Tak 100 20
1300 gp.
Strong Ice Strike Strong Ice Strike.gif Exori Gran Frigo Druid Tak 60 80
IceIkona Ice.gif
6000 gp.
Strong Ice Wave Strong Ice Wave.gif Exevo Gran Frigo Hur Druid Tak 170 40
IceIkona Ice.gif
7500 gp.
Strong Terra Strike Strong Terra Strike.gif Exori Gran Tera Druid Tak 60 70
EarthIkona Earth.gif
6000 gp.
Summon Creature Summon Creature.gif Utevo Res "potwór" MagDruid Nie 200+ 25
2000 gp.
Swift Foot Swift Foot.gif Utamo Tempo San Paladyn Tak 400 55
6000 gp.
Terra Strike Terra Strike.gif Exori Tera MagDruid Tak 20 13
EarthIkona Earth.gif
800 gp.
Terra Wave Terra Wave.gif Exevo Tera Hur Druid Nie 170 38
EarthIkona Earth.gif
2500 gp.
Train Party Train Party.gif Utito Mas Sio Rycerz Tak 32
4000 gp.
Ultimate Energy Strike Ultimate Energy Strike.gif Exori Max Vis Mag Tak 100 100
EnergyIkona Energy.gif
15000 gp.
Ultimate Flame Strike Ultimate Flame Strike.gif Exori Max Flam Mag Tak 100 90
FireIkona Fire.gif
15000 gp.
Ultimate Healing Ultimate Healing.gif Exura Vita MagDruid Nie 160 30
1000 gp.
Ultimate Ice Strike Ultimate Ice Strike.gif Exori Max Frigo Druid Tak 100 100
IceIkona Ice.gif
15000 gp.
Ultimate Light Ultimate Light.gif Utevo Vis Lux MagDruid Tak 140 26
1600 gp.
Ultimate Terra Strike Ultimate Terra Strike.gif Exori Max Tera Druid Tak 100 90
EarthIkona Earth.gif
15000 gp.
Whirlwind Throw Whirlwind Throw.gif Exori Hur Rycerz Tak 40 28
FizykaIkona Fizyka.gif
1500 gp.
Wound Cleansing Wound Cleansing.gif Exura Ico Rycerz Nie 40 10
300 gp.
Wrath of Nature Wrath of Nature.gif Exevo Gran Mas Tera Druid Tak 770 55
EarthIkona Earth.gif
6000 gp.