Skocz do: Nawigacja, szukaj

Lokalizacja

Opis

Przysłana z Edron do Liberty Bay w celach naukowych. Uczy też czarów dla magów.

Handel

Uczy zaklęć runicznych:
Uczy zaklęć spontanicznych:
Find Person.gif lvl 8 Find Person (exiva "Nick") 80 gp
Light.gif lvl 8 Light (utevo lux) 100 gp
Magic Rope.gif lvl 9 Magic Rope (exani tera) 200 gp
Light Healing.gif lvl 9 Light Healing (exura) 170 gp
Cure Poison.gif lvl 10 Cure Poison (exana pox) 150 gp
Intense Healing.gif lvl 20 Intense Healing (exura gran) 350 gp
Levitate.gif lvl 12 Levitate (exani hur "up/down") 500 gp
Energy Strike.gif lvl 12 Energy Strike (exori vis) 800 gp
Plik:Greater Light.gif lvl 13 Greater Light (utevo gran lux) 500 gp
Terra Strike.gif lvl 13 Terra Strike (exori tera) 800 gp
Magic Shield.gif lvl 14 Magic Shield (utamo vita) 450 gp
Haste.gif lvl 14 Haste (utani hur) 600 gp
Flame Strike.gif lvl 14 Flame Strike (exori flam) 800 gp
Ice Strike.gif lvl 15 Ice Strike (exori frigo) 800 gp
Death Strike.gif lvl 16 Death Strike (exori mort) 600 gp
Fire Wave.gif lvl 18 Fire Wave (exevo flam hur) 850 gp
Ultimate Healing.gif lvl 30 Ultimate Healing (exura vita) 1000 gp
Strong Haste.gif lvl 20 Strong Haste (utani gran hur) 1300 gp
Energy Beam.gif lvl 24 Energy Beam (exevo vis lux) 1000 gp
Creature Illusion.gif lvl 23 Creature Illusion (utevo res ina "nazwa") 1000 gp
Summon Creature.gif lvl 25 Summon Creature (utevo res "nazwa") 2000 gp
Ultimate Light.gif lvl 26 Ultimate Light (utevo vis lux) 1600 gp
Cancel Invisibility.gif lvl 26 Cancel Invisibility (exana ina) 1600 gp
Great Energy Beam.gif lvl 29 Great Energy Beam (exevo gran vis lux) 1800 gp
Invisible.gif lvl 35 Invisible (utana vid) 2000 gp
Energy Wave.gif lvl 38 Energy Wave (exevo vis hur) 2500 gp
Poison Field.gif lvl 14 Poison Field (adevo grav pox) 300 gp
Fire Field.gif lvl 15 Fire Field (adevo grav flam) 500 gp
Light Magic Missile.gif lvl 15 Light Magic Missile (adori min vis) 500 gp
Destroy Field.gif lvl 17 Destroy Field (adito grav) 700 gp
Energy Field.gif lvl 18 Energy Field (adevo grav vis) 700 gp
Desintegrate.gif lvl 21 Desintegrate (adito tera) 900 gp
Great Fireball.gif lvl 23 Great Fireball (adori gran flam) 1200 gp
Heavy Magic Missile.gif lvl 25 Heavy Magic Missile (adori vis) 1500 gp
Animate Dead.gif lvl 27 Animate Dead (adana mort) 1200 gp
Fire Bomb.gif lvl 27 Fire Bomb (adevo mas flam) 1500 gp
Fireball.gif lvl 27 Fireball (adori flam) 1600 gp
Soulfire.gif lvl 27 Soulfire (adevo res flam) 1800 gp
Thunderstorm.gif lvl 28 Thunderstorm (adori mas vis) 1100 gp
Poison Wall.gif lvl 29 Poison Wall (adevo mas grav pox) 1600 gp
Explosion.gif lvl 31 Explosion (adevo mas hur) 1800 gp
Magic Wall.gif lvl 32 Magic Wall (adevo grav tera) 2100 gp
Fire Wall.gif lvl 33 Fire Wall (adevo mas grav flam) 2000 gp
Energy Bomb.gif lvl 37 Energy Bomb (adevo mas vis) 2300 gp
Energy Wall.gif lvl 41 Energy Wall (adevo mas grav vis) 2500 gp
Sudden Death.gif lvl 45 Sudden Death (adori gran mort) 3000 gp
Kupuje:
Pig Foot.gif
Pig Foot
10 gp
Spider Fangs.gif
Spider Fangs
10 gp
Poison Spider Shell.gif
Poison Spider Shell
10 gp
Cobra Tongue.gif
Cobra Tongue
15 gp
Damselfly Wing.gif
Damselfly Wing
20 gp
Swampling Moss.gif
Swampling Moss
20 gp
Scorpion Tail.gif
Scorpion Tail
25 gp
Pile of Grave Earth.gif
Pile of Grave Earth
25 gp
Damselfly Eye.gif
Damselfly Eye
25 gp
Fir Cone.gif
Fir Cone
25 gp
Centipede Leg.gif
Centipede Leg
28 gp
Pelvis Bone.gif
Pelvis Bone
30 gp
Rotten Piece of Cloth.gif
Rotten Piece of Cloth
30 gp
Piece of Swampling Wood.gif
Piece of Swampling Wood
30 gp
Hatched Rorc Egg.gif
Hatched Rorc Egg
30 gp
Dowser.gif
Dowser
35 gp
Horoscope.gif
Horoscope
40 gp
Piece of Scarab Shell.gif
Piece of Scarab Shell
45 gp
Mutated Flesh.gif
Mutated Flesh
50 gp
Poisonous Slime.gif
Poisonous Slime
50 gp
Half-Digested Piece of Meat.gif
Half-Digested Piece of Meat
55 gp
Venison.gif
Venison
55 gp
Ghoul Snack.gif
Ghoul Snack
60 gp
Tooth File.gif
Tooth File
60 gp
Small Pitchfork.gif
Small Pitchfork
70 gp
Tarantula Egg.gif
Tarantula Egg
80 gp
Deepling Scales.gif
Deepling Scales
80 gp
Half-Eaten Brain.gif
Half-Eaten Brain
85 gp
Deepling Breaktime Snack.gif
Deepling Breaktime Snack
90 gp
Lancet.gif
Lancet
90 gp
Incantation Notes.gif
Incantation Notes
90 gp
Thorn.gif
Thorn
100 gp
Widow's Mandibles.gif
Widow's Mandibles
110 gp
Haunted Piece of Wood.gif
Haunted Piece of Wood
115 gp
Rorc Egg.gif
Rorc Egg
120 gp
Swarmer Antenna.gif
Swarmer Antenna
130 gp
Mutated Rat Tail.gif
Mutated Rat Tail
150 gp
Eye of a Deepling.gif
Eye of a Deepling
150 gp
Compound Eye.gif
Compound Eye
150 gp
Vampire's Cape Chain.gif
Vampire's Cape Chain
150 gp
Slime Mould.gif
Slime Mould
175 gp
Deepling Warts.gif
Deepling Warts
180 gp
Bonecarving Knife.gif
Bonecarving Knife
190 gp
Waspoid Wing.gif
Waspoid Wing
190 gp
Boggy Dreads.gif
Boggy Dreads
200 gp
Undead Heart.gif
Undead Heart
200 gp
Crawler Head Plating.gif
Crawler Head Plating
210 gp
Pieces of Magic Chalk.gif
Pieces of Magic Chalk
210 gp
Tail of Corruption.gif
Tail of Corruption
240 gp
Petrified Scream.gif
Petrified Scream
250 gp
Necromantic Robe.gif
Necromantic Robe
250 gp
Lizard Essence.gif
Lizard Essence
300 gp
Waspoid Claw.gif
Waspoid Claw
320 gp
Spitter Nose.gif
Spitter Nose
340 gp
Hair of a Banshee.gif
Hair of a Banshee
350 gp
Essence of a Bad Dream.gif
Essence of a Bad Dream
360 gp
Deepling Ridge.gif
Deepling Ridge
360 gp
Eye of Corruption.gif
Eye of Corruption
390 gp
Piece of Dead Brain.gif
Piece of Dead Brain
420 gp
Kollos Shell.gif
Kollos Shell
420 gp
Deepling Claw.gif
Deepling Claw
430 gp
Spidris Mandible.gif
Spidris Mandible
450 gp
Hellhound Slobber.gif
Hellhound Slobber
500 gp
Gland.gif
Gland
500 gp
Strand of Medusa Hair.gif
Strand of Medusa Hair
600 gp
Yielocks.gif
Yielocks
600 gp
Yielowax.gif
Yielowax
600 gp
Eye of a Weeper.gif
Eye of a Weeper
650 gp
Scale of Corruption.gif
Scale of Corruption
680 gp
Ghastly Dragon Head.gif
Ghastly Dragon Head
700 gp
Winged Tail.gif
Winged Tail
800 gp
Cliff Strider Claw.gif
Cliff Strider Claw
800 gp
Demonic Finger.gif
Demonic Finger
1000 gp
Tentacle Piece.gif
Tentacle Piece
5000 gp