Skocz do: Nawigacja, szukaj

Umiejscowienie domu Czarnego Rycerza

Dom Czarnego Rycerza jest budynkiem częściowo zatopionym w bagnie na północny-zachód od Venore.

Umiejscowienie notatek

Wszystkie notatki z wyjątkiem pierwszej znajdują się w tunelach pod domem.

Parchment.gif  Do Wszystkich Przybyszów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Wiadomość o zatonięciu domu na bagnach i śmierci dowódcy.

Tekst oryginalny:
Note to any late arrivers:

This island was officially abandoned by the Royal Army after the Commander's newly-built house sunk into the swamp after the Gods suddenly shook the earth.

The Commander himself was apparently in the cellar of the house at that time, and did not make it out of the sinking structure in time. We deeply regret the loss of this great man, our leader - may he rest in peace!

Be aware, the area is unstable! The islands in the swamp will most likely not carry heavy weights like full beercasks or horses.


Tekst przetłumaczony:
Nota do wszystkich przybyszów:

Ta wyspa została opuszczona przez żołnierzy Królewskiej Armii po nagłym zatonięciu domu Dowódcy w bagnach gdy Bogowie niespodziewanie zatrzęśli ziemią.

Sam Dowódca był w trakcie tego wydarzenia w piwnicy i nie zdążył wyjść z niej na czas. Szczerze i głęboko żałujemy straty tego wielkiego człowieka, naszego przywódcy - niech odpoczywa w pokoju!

Uwaga, ten teren jest niestabilny! Wyspy na bagnach prawdopodobnie nie wytrzymają wielkich ciężarów jak koni lub pełnych beczek.


← Nie ma poprzedniego tytułuDo Wszystkich PrzybyszówDziennik Czarnego Rycerza, Dzień 1 →Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódca Królewskiej Armii próbuje wykopać się na wolność.

Tekst oryginalny:
Day 1

There was an earthquake today, and it seems that the house sunk into the swamp. All people left in panic - there's noone left to open the locked cellar door for me and let me out! I tried yelling for help and smashing the door, but to no avail...

I decided to try to dig a tunnel to the surface.. luckily there are food and water supplies here, so I can survive for a few weeks. I hope I can make it.


Tekst przetłumaczony:
Dzień 1

Wygląda na to, że dom utonął w bagnach w wyniku dzisiejszego trzęsienia. Wszyscy uciekli w panice - nie ma nikogo, kto by mi otworzył zamknięte drzwi piwnicy! Próbowałem wołać o pomoc i walić w drzwi, bez skutku...

Postanowiłem więc wykopać się na zewnątrz.. na szczęście jest tu dość zapasów na jakieś kilka tygodni. Oby się udało.


← Do Wszystkich PrzybyszówDziennik Czarnego Rycerza, Dzień 1Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 5 →Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 5
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódca Królewskiej Armii odnajduje jaskinie.

Tekst oryginalny:
Day 5

I can't dig to the surface! I'm afraid that if I dig in the wrong place the swamp water will flood my tunnel and I will drown instantly! I'll try to dig a little further to the east before I try it again. Luckily the natural caves I found help me a lot.


Tekst przetłumaczony:
Dzień 5

Nie mogę tak łatwo się wykopać! Boję się, że jeśli będę grzebał w złym miejscu, to woda wleje się do środka i utonę! Będę więc kopał nieco na wschód zanim znów spróbuję. Szczęśliwie jaskinie które odnalazłem, sporo mi pomogły.


← Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 1Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 5Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 9 →Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 9
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódcy Królewskiej Armii zaczyna brakować zapasów.

Tekst oryginalny:
Day 9

I think I hear someone else digging somewhere here. I hope it's my men, coming to rescue me... I will dig the direction of the sound.
My water supply is low.


Tekst przetłumaczony:
Dzień 9

Chyba słyszę kogoś kopiącego w okolicy. Oby to byli moi ludzie przychodzący z pomocą... Będę szedł w kierunku tego odgłosu.
Kończy mi się woda.


← Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 5Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 9Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 1 →Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódca Królewskiej Armii spotyka dziwnych Kościanych Władców.

Tekst oryginalny:
What I thought to be digging men are in fact strange green creatures with many arms or eyestalks, who can dig very fast. I think they are called "Bonelords".
They did not attack me yet, although I am sure they can sense me. Who knows, maybe they have no interest in me, and I can use their tunnels to get out of here? I will not attack them, unless I have to defend myself.
I stopped counting the days, because I lost all feeling for time down here.

Oh, how I long to see humans again!


Tekst przetłumaczony:
To co wydawało mi się dźwiękiem łopat okazało się być dziwnymi zielonymi stworzeniami z wieloma kończynami lub mackami, które umieją bardzo szybko kopać. Chyba zwie się je "Kościanymi Władcami".

Jeszcze nic mi nie zrobiły, ale jestem pewien że wiedzą o mnie. Kto wie, może nic do mnie nie mają i będę mógł użyć ich tuneli do wyjścia? Nie będę ich atakował, chyba że w obronie własnej.

Przestałem liczyć dni, straciłem całkowicie poczucie czasu.

Och, kiedy w końcu znów ujrzę ludzi!


← Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień 9Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 1Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 2 →Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódca Królewskiej Armii jakoś przyzwyczaja się do obecności Kościanych Władców.

Tekst oryginalny:
There is a whole family of those Bonelords here. They do not seem to mind me..
I often have strange dreams in which those creatures talk to me using their eyes. But those are only nightmares for sure.

I found a small underground stream where I can get water from, so I can survive down here.

I've given up hope for my men to come looking for me. Pah, humans.. they are probably not even thinking about me anymore.


Tekst przetłumaczony:
Tu jest cała rodzina tych Kościanych Władców. Wygląda na to, że nic ich nie obchodzę..

Zaczynam miewać dziwne sny w których te stworzenia mówią do mnie oczami. Ale to na pewno tylko koszmary.

Znalazłem małe źródełko, więc śmierć z pragnienia mi nie grozi.

Straciłem nadzieję, że moi ludzie przyjdą mi na ratunek. Bah, ludzie.. pewnie już dawno o mnie zapomnieli.


← Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 1Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 2Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 3 →Old Parchment.gif  Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Old Parchment
Szukaj w:  Notatki w pobliżu domu Czarnego Rycerza
Opis:  Dowódca Królewskiej Armii zmienia się całkowicie i staje się Czarnym Rycerzem.

Tekst oryginalny:
I hate all humans! I will build a home and stay underground forever, they don't deserve my return!

The Bonelords are my only friends. They respect me. I belong to them now.

In my dreams they have shown me the path to this underground base. When I sleep I can hear them whispering in my mind promises about eternal existence and immortality. My friends can feel my hunger for revenge on humanity and will supply me with the means to punish them an all living beings. Never again I will wear that fancy armor and black shall be the color of my revenge.


Tekst przetłumaczony:
Nienawidzę wszystkich ludzi! Zbuduję tutaj nowy dom i zostanę pod ziemią na zawsze, nie zasługują na mój powrót!

Kościani Władcy są moimi jedynymi przyjaciółmi. Szanują mnie. Teraz jestem jednym z nich.

W moich snach pokazali mi drogę do tej podziemnej bazy. Kiedy śnię, słyszę ich obietnice o nieśmiertelności. Oni czują mą rządzę zemsty na ludziach i pomogą mi w jej dopełnieniu. Koniec z tą śmieszną zbroją! Od teraz czerń będzie kolorem mej zemsty.


← Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 2Dziennik Czarnego Rycerza, Dzień Nieznany 3Nie ma następnego tytułu →