Skocz do: Nawigacja, szukaj

Ciekawostka: Inkantacja każdego czaru spontanicznego o działaniu natychmiastowym zaczyna się od "Ex", działającego przez pewien okres czasu od "Ut", a runicznego od "Ad".

Wszystkie czary

lvl Nazwa Cena czaru Premium Mana Soul Inkantacja Tworzonych run Waga runy Mlvl runy Obrażenia Profesje
8 Light 100 gp Nie 20 - Utevo Lux - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
8 Find Person 80 gp Nie 20 - Exiva "Nick" - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
9 Magic Rope 200 gp Tak 20 - Exani Tera - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
9 Light Healing 170 gp Nie 20 - Exura - - oz. - Ikona -.gif Paladyn,    Mag,    Druid
10 Cure Poison 150 gp Nie 30 - Exana Pox - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
20 Intense Healing 350 gp Nie 70 - Exura Gran - - oz. - Ikona -.gif Paladyn,    Mag,    Druid
12 Levitate 500 gp Tak 50 - Exani Hur "Up/Down" - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
12 Energy Strike 800 gp Tak 20 - Exori Vis - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
13 Conjure Arrow 450 gp Nie 100 - Exevo Con - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
13 Terra Strike 800 gp Tak 20 - Exori Tera - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
13 Great Light 500 gp Nie 60 - Utevo Gran Lux - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
14 Magic Shield 450 gp Nie 50 - Utamo Vita - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
14 Haste 600 gp Tak 60 - Utani Hur - - oz. - Ikona -.gif Rycerz,    Paladyn,    Mag,    Druid
14 Flame Strike 800 gp Tak 20 - Exori Flam - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
14 Poison Field 300 gp Nie 200 1 Adevo Grav Pox 3 0.70 oz. 0 Ikona Earth.gif Mag,    Druid
14 Food 300 gp Nie 120 - Exevo Pan - - oz. - Ikona -.gif Druid
15 Ice Strike 800 gp Tak 20 - Exori Frigo - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
15 Intense Healing Rune 600 gp Nie 120 2 Adura Gran 1 2.10 oz. 1 Ikona .gif Druid
15 Antidote Rune 600 gp Nie 200 1 Adana Pox 1 2.10 oz. 0 Ikona .gif Druid
15 Light Magic Missile 500 gp Nie 120 1 Adori Min Vis 10 0.21 oz. 0 Ikona Energy.gif Mag,    Druid
15 Fire Field 500 gp Nie 240 1 Adevo Grav Flam 3 0.70 oz. 1 Ikona Fire.gif Mag,    Druid
28 Whirlwind Throw 1500 gp Tak 40 - Exori Hur - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
16 Death Strike 800 gp Tak 20 - Exori Mort - - oz. - Ikona -.gif Mag
16 Convince Creature 800 gp Nie 200 3 Adeta Sio 1 2.10 oz. 5 Ikona .gif Druid


16 Conjure Poisoned Arrow 700 gp Nie 130 - Exevo Con Pox - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
17 Destroy Field 700 gp Nie 120 2 Adito Grav 3 0.7 oz. 3 Ikona .gif Paladyn,    Mag,    Druid
17 Conjure Bolt 750 gp Tak 140 - Exevo Con Mort - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
18 Energy Field 700 gp Nie 320 2 Adevo Grav Vis 3 0.70 oz. 3 Ikona Energy.gif Mag,    Druid
18 Fire Wave 850 gp Nie 25 - Exevo Flam Hur - - oz. - Ikona -.gif Mag
18 Heal Friend 800 gp Tak 140 - Exura Sio "nick" - - oz. - Ikona -.gif Druid
18 Ice Wave 850 gp Nie 25 - Exevo Frigo Hur - - oz. - Ikona -.gif Druid
30 Ultimate Healing 1000 gp Nie 160 - Exura Vita - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
20 Strong Haste 1300 gp Tak 100 - Utani Gran Hur - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
20 Challenge 2000 gp Tak + Promocja 30 - Exeta Res - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
21 Desintegrate 900 gp Tak 200 3 Adito Tera 3 0.70 oz. 4 Ikona .gif Paladyn,    Mag,    Druid
23 Energy Beam 1000 gp Nie 40 - Exevo Vis Lux - - oz. - Ikona -.gif Mag
23 Creature Illusion 1000 gp Nie 100 - Utevo Res Ina "potwór" - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
23 Ethereal Spear 1100 gp Tak 25 - Exori Con - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
24 Conjure Sniper Arrow 800 gp Tak 160 - Exevo Con Hur - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
24 Ultimate Healing Rune 1500 gp Nie 400 3 Adura Vita 1 2.10 oz. 4 Ikona .gif Druid
24 Stalagmite 1400 gp Nie 350 2 Adori Tera 10 0.21 oz. 3 Ikona Earth.gif Mag,    Druid
25 Heavy Magic Missile 1500 gp Nie 350 2 Adori Vis 10 0.21 oz. 3 Ikona Energy.gif Mag,    Druid
25 Conjure Explosive Arrow 1000 gp Nie 290 - Exevo Con Flam - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
25 Summon Creature 2000 gp Nie 200+ - Utevo Res "potwór" - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
25 Charge 1300 gp Tak 100 - Utani Tempo Hur - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
25 Poison Bomb 1000 gp Tak 520 2 Adevo Mas Pox 2 1.05 oz. 4 Ikona Earth.gif Druid
26 Cancel Invisibility 1600 gp Tak 200 - Exana Ina - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
26 Ultimate Light 1600 gp Tak 140 - Utevo Vis Lux - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
27 Fire Bomb 1500 gp Nie 600 4 Adevo Mas Flam 2 1.05 oz. 5 Ikona Fire.gif Mag,    Druid
27 Soulfire 1800 gp Tak 420 3 Adevo Res Flam 3 0.70 oz. 7 Ikona Fire.gif Mag,    Druid
27 Chameleon 1300 gp Nie 600 2 Adevo Ina 1 2.10 oz. 4 Ikona .gif Druid
27 Fireball 1600 gp Tak 460 3 Adori Flam 5 0.42 oz. 4 Ikona Fire.gif Mag
27 Wild Growth 2000 gp Tak + Promocja 600 5 Adevo Grav Vita 2 1.05 oz. 8 Ikona .gif Druid
27 Animate Dead 1200 gp Tak 600 5 Adana Mort 1 2.10 oz. 4 Ikona .gif Mag,    Druid
27 Holy Missile 1600 gp Tak 300 3 Adori San 5 0.42 oz. 4 Ikona Holy.gif Paladyn
28 Thunderstorm 1100 gp Tak 430 3 Adori Mas Vis 4 0.52 oz. 4 Ikona Energy.gif Mag
28 Stone Shower 1100 gp Tak 430 3 Adori Mas Tera 4 0.52 oz. 4 Ikona Earth.gif Druid


28 Icicle Rune 1700 gp Tak 460 3 Adori Frigo 5 0.42 oz. 4 Ikona Ice.gif Druid
29 Great Energy Beam 1800 gp Nie 110 - Exevo Gran Vis Lux - - oz. - Ikona -.gif Mag
29 Poison Wall 1600 gp Nie 640 3 Adevo Mas Grav Pox 4 0.52 oz. 5 Ikona Earth.gif Mag,    Druid


30 Avalanche Rune 1200 gp Nie 530 3 Adori Mas Frigo 4 0.52 oz. 4 Ikona Ice.gif Druid
10 Wound Cleansing 300 gp Nie 40 - Exura Ico - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
30 Great Fireball 1200 gp Nie 530 3 Adori Mas Flam 4 0.52 oz. 4 Ikona Fire.gif Mag


30 Undead Legion 2000 gp Tak 500 - Exana Mas Mort - - oz. - Ikona -.gif Druid
31 Explosion 1800 gp Nie 570 4 Adevo Mas Hur 6 0.35 oz. 6 Ikona Fizyka.gif Mag,    Druid
32 Magic Wall 2100 gp Tak 750 5 Adevo Grav Tera 3 0.70 oz. 9 Ikona .gif Mag
32 Enchant Party 4000 gp Tak - Utori Mas Sio - - oz. - Ikona -.gif Mag
32 Heal Party 4000 gp Tak - Utura Mas Sio - - oz. - Ikona -.gif Druid
32 Protect Party 4000 gp Tak - Utamo Mas Sio - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
32 Train Party 4000 gp Tak - Utito Mas Sio - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
33 Groundshaker 1500 gp Tak 160 - Exori Mas - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
33 Fire Wall 2000 gp Nie 780 4 Adevo Mas Grav Flam 4 0.52 oz. 13 Ikona Fire.gif Mag,    Druid
33 Conjure Piercing Bolt 850 gp Tak 180 - Exevo Con Grav - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
35 Berserk 2500 gp Tak 115 - Exori - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
35 Divine Healing 3000 gp Nie 160 - Exura San - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
35 Invisible 2000 gp Nie 440 - Utana Vid - - oz. - Ikona -.gif Mag,    Druid
36 Mass Healing 2200 gp Tak 150 - Exura Gran Mas Res - - oz. - Ikona -.gif Druid
37 Energy Bomb 2300 gp Tak 880 5 Adevo Mas Vis 2 1.05 oz. 10 Ikona Energy.gif Mag
38 Energy Wave 2500 gp Nie 170 - Exevo Vis Hur - - oz. - Ikona -.gif Mag
38 Terra Wave 2500 gp Nie 170 - Exevo Tera Hur - - oz. - Ikona -.gif Druid
40 Divine Missile 1800 gp Tak 20 - Exori San - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
41 Enchant Staff 2000 gp Tak + Promocja 80 - Exeta Vis - - oz. - Ikona -.gif Mag
41 Energy Wall 2500 gp Nie 1000 5 Adevo Mas Grav Vis 4 0.52 oz. 9 Ikona Energy.gif Mag,    Druid
45 Enchant Spear 2000 gp Tak 350 - Exeta Con - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
45 Sudden Death 3000 gp Nie 985 5 Adori Gran Mort 3 0.70 oz. 15 Ikona Death.gif Mag
50 Divine Caldera 3000 gp Tak 160 - Exevo Mas San - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
54 Paralyze 1900 gp Tak 1400 3 Adana Ani 1 2.10 oz. 18 Ikona .gif Druid
55 Rage of the Skies 6000 gp Tak 650 - Exevo Gran Mas Vis - - oz. - Ikona -.gif Mag
55 Wrath of Nature 6000 gp Tak 770 - Exevo Gran Mas Tera - - oz. - Ikona -.gif Druid
55 Protector 6000 gp Tak 200 - Utamo Tempo - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
55 Swift Foot 6000 gp Tak 400 - Utamo Tempo San - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
59 Conjure Power Bolt 2000 gp Tak + Promocja 700 - Exevo Con Vis - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
60 Eternal Winter 8000 gp Tak 1050 - Exevo Gran Mas Frigo - - oz. - Ikona -.gif Druid
60 Hell's Core 8000 gp Tak 1200 - Exevo Gran Mas Flam - - oz. - Ikona -.gif Mag
60 Sharpshooter 8000 gp Tak 450 - Utito Tempo San - - oz. - Ikona -.gif Paladyn
60 Blood Rage 8000 gp Tak 290 - Utito Tempo - - oz. - Ikona -.gif Rycerz
90 Fierce Berserk 7500 gp Tak 340 - Exori Gran - - oz. - Ikona -.gif Rycerz