Skocz do: Nawigacja, szukaj

Giganci

Nazwa exp hp summon convince Loot
Behemoth Behemoth.gif 2500 4000 -- -- 0-140 gp, 0-5 Platinum Coins, 0-5 Small Amethyst, Meat, Amphora, Double Axe, Battle Stone, Dark Armor, Crowbar, Crystal Necklace, Two Handed Sword, Strange Symbol, Plate Armor, Pick, Big Bone, Giant Sword (rzadko), 0-5 Assassin Star (rzadko), Great Health Potion (rzadko), Perfect Behemoth Fang (rzadko), Steel Boots (rzadko), Behemoth Claw (bardzo rzadko), War Axe (bardzo rzadko), Behemoth Trophy (bardzo rzadko), Titan Axe (bardzo rzadko).
Cyclops Cyclops.gif 150 260 490 490 0-50 gp, 0-3 Meat, 0-4 Ham, Short Sword, Plate Shield, Cyclops Toe, Battle Shield, Health Potion (rzadko), Halberd (rzadko), Wolf Tooth Chain (rzadko), Club Ring (bardzo rzadko), Dark Helmet (bardzo rzadko), Cyclops Trophy (bardzo rzadko)
Cyclops Drone Cyclops Drone.gif 200 325 -- 525 0-24 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Bag, Short Sword, Plate Shield, Battle Shield, Halberd (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Cyclops Toe (rzadko), Strong Health Potion (bardzo rzadko), Cyclops Trophy (bardzo rzadko)
Cyclops Smith Cyclops Smith.gif 255 435 -- 695 0-70 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Heavy Machete, Plate Shield, Battle Shield, Battle Hammer, Battle Axe, Double Axe, Club Ring (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Cyclops Toe (rzadko), Cyclops Trophy (rzadko), Spiked Squelcher (bardzo rzadko)
Frost Giant Frost Giant.gif 150 260 -- 490 0-30 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Ice Cube, Short Sword, Frost Giant Pelt, Wolf Tooth Chain, Halberd (rzadko), Club Ring (rzadko), Norse Shield (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Mana Potion (rzadko), Health Potion (rzadko), Shard (bardzo rzadko), Glacier Shoes (bardzo rzadko)
Frost Giantess Frost Giantess.gif 150 275 490 490 0-30 gp, 0-2 Meat, 0-1 Ham, 0-10 Small Stone, Ice Cube, Short Sword, Frost Giant Pelt, Health Potion (rzadko), Mana Potion (rzadko), Wolf Tooth Chain (rzadko), Dark Helmet (rzadko), Club Ring (rzadko), Halberd (rzadko), Shard (bardzo rzadko), Norse Shield (bardzo rzadko), Glacier Shoes (bardzo rzadko)
Juvenile Cyclops Juvenile Cyclops.gif 130 260 -- -- 1-24 Gp,1 Mace,1 Sword,Meat,1 Hatchet,1 Chain Armor,1 Chain Helmet,1 Cyclops Toe,1 Studded Legs.
Ogre Brute Ogre Brute.gif 800 1000 -- -- 1-125 Gp,1 Ogre Ear Stud,Meat,1 Ogre Nose Ring,1 Strong Health Potion,1-5 Small Stone,1-5 Cookie (dosyć rzadko),1 Battle Stone (dosyć rzadko),1 Skull Fetish (dosyć rzadko),1-2 Small Ruby (dosyć rzadko),1 White Pearl (dosyć rzadko),1 Club Ring (rzadko),1-2 Onyx Chip (rzadko),1 Power Ring (rzadko),1-2 Opal (rzadko),1 Ogre Klubba (bardzo rzadko),1 Pot (bardzo rzadko),1 Ancient Stone (bardzo rzadko),1 Shamanic Mask (bardzo rzadko),1 Rusty Helmet (bardzo rzadko),1 Bonebreaker (niezwykle rzadko),1 Butcher's Axe (niezwykle rzadko).
Ogre Savage Ogre Savage.gif 950 1400 -- -- 1-154 Gp,1 Ogre Ear Stud,1 Ogre Nose Ring,1 Strong Health Potion,1 Skull Fetish,1-5 Cookie,1 Mysterious Fetish,1-2 Jalapeño Pepper (dosyć rzadko),1-3 Small Ruby (dosyć rzadko),1-2 Small Topaz (dosyć rzadko),1-2 Onyx Chip (rzadko),1-2 Opal (rzadko),1 Ogre Choppa (rzadko),1 War Hammer (rzadko),1 Berserk Potion (bardzo rzadko),1 Shamanic Mask (bardzo rzadko),1 Dreaded Cleaver (niezwykle rzadko).
Ogre Shaman Ogre Shaman.gif 625 800 -- -- 1-90 Gp,1 Strong Mana Potion,1 Ogre Ear Stud,1 Skull Fetish,1 Shamanic Talisman,1 Skull,1 Ogre Nose Ring,1-2 Prickly Pear,1 Broken Shamanic Staff,1 Bone Fetish,1 Small ruby (rzadko),1 Black Pearl (rzadko),1 Necrotic Rod (rzadko),1-2 Opal (rzadko),1 Water Skin (rzadko),1 Wand of Decay (rzadko),1-2 Onyx Chip (rzadko),1 Shamanic Mask (bardzo rzadko),1 Didgeridoo (bardzo rzadko),1 Ogre Scepta (bardzo rzadko),1 Voodoo Doll (niezwykle rzadko).

Bossowie Gigantów

Nazwa exp hp summon convince Loot
Freegoiz Freegoiz.gif ? ? -- -- prawdopodobnie bardzo rzadkie przedmioty
Stonecracker Stonecracker.gif 3500 8000 -- -- 0-78 gp, 0-4 Small Amethyst, Meat, Big Bone, Crowbar, Double Axe, Two Handed Sword, 0-100 Assassin Star, War Axe, 0-3 Small Amethyst, Strange Symbol, Dark Armor, Steel Boots, Giant Sword, Shiny Stone, Perfect Behemoth Fang, Behemoth Claw, Great Health Potion, Behemoth Trophy
The Old Whopper The Old Whopper.gif 700 785 -- -- 0-106 gp, Meat, Ham
Yeti Yeti.gif 460 950 -- -- 0-100 gp, 0-19 Snowball, 0-5 Ham, 0-4 Meat, Bunny Slippers (bardzo rzadko)

Bossowie Areny

Nazwa exp hp summon convince Loot
Norgle Glacierbeard Norgle Glacierbeard.gif 2100 4300 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu.
The Pit Lord The Pit Lord.gif 2500 5510 -- -- Brak, ponieważ po śmierci zmienia się w kupkę popiołu.

Potwory Questowe

Nazwa exp hp summon convince Loot
Animated Cyclops Animated Cyclops.gif 150 260 brak
Animated Ogre Brute Animated Ogre Brute.gif 800 1000 -- -- Brak.
Animated Ogre Savage Animated Ogre Savage.gif 950 1400 -- -- Brak.
Animated Ogre Shaman Animated Ogre Shaman.gif 625 800 -- -- Brak.