Skocz do: Nawigacja, szukaj

Biblioteka w Kazordoon

Biblioteka jest umiejscowiona w górnych częściach miasta, nad sklepem magicznym Etzela i Sigurda.

Umiejscowienie książek

KazordoonLibrary.jpg


Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Ja, Ghul
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Wstęp do eseju naukowego opisującego ghule.

Tekst oryginalny:
I, GHOUL
By Himhor

Within this obscure essay lies a remarkable study of a dwarf who poses as a ghoul to view what life is like from the Ghoulish point of view. A particular emphasis of the work is the fascinating ghoulish healing habits, which the author presumes to be, unlike many warriors thinks nowadays, an effective romantic ritual which ghouls aims to the creatures they do found appealing somehow.


Tekst przetłumaczony:
JA, GHUL
Autorstwa Himhora

Wewnątrz tego mało znanego opracowania znajdują się niesamowite badania krasnoluda, który stawia się na miejscu ghula, by zobaczyć świat z punktu widzenia upiora. Praca kładzie szczególny nacisk na niesamowite zdolności leczenia się ghuli, które autor przypuszcza że (wbrew temu, co większość wojowników dziś sądzi) są efektywnym romantycznym rytuałem, używanym przez upiory na stworzeniach wydających im się pociągające w jakiś sposób.


← Nie ma poprzedniego tytułuJa, GhulNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja VI
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Efekty wabienia elfów marchewkami.

Tekst oryginalny:
Dwarven guide to warfare
Lesson VI

Luring elves with carrots has proven to be an ineffective tactic.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki podręcznik działań wojennych
Lekcja VI

Wabienie elfów marchewkami zostało udowodnione i potwierdzone jako nieefektowna taktyka.


← Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja VKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja VINie ma następnego tytułu →Druga Szafka

<pusto>

Trzecia Szafka

<pusto>

Czwarta Szafka

Brown Book.gif  Technomanci, heretycy, czy geniusze?
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Technomacers, heretics or geniusses?


Tekst przetłumaczony:
Technomanci, heretycy, czy geniusze?


← Nie ma poprzedniego tytułuTechnomanci, heretycy, czy geniusze?Nie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Brown Book.gif  Baśnie o 1001 żonie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Hammerfalls tales of 1001 wife


Tekst przetłumaczony:
Baśnie o 1001 żonie, autorstwa Hammerfalla.


← Nie ma poprzedniego tytułuBaśnie o 1001 żonieNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Brown Book.gif  Wytężony Wzrok
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Przepis na miksturę polepszającą wzrok.

Tekst oryginalny:
Extended Vision
Most dwarves have a excellent eyesight even in dark enviroments but this spell will one day allow you to see nearly twice as far as you currently do. What's needed is the fire of a fire element, the head of a ghoul,the essence of a red royal blossom, some water from Blood Bay and the laugh of a mute sinner. Light a fire with the flame of the fire element. Pour the water from Blood Bay into a cauldronand place it over the fire. Throw in the head of the ghoul and the essence of the red royal Blossom and mix it untill a grey myst emerges. Take some of the potion and mix it with the laugh while cooling it. Now we only need to find out the missing catalysts and the magic words to imbue it with energy.


Tekst przetłumaczony:
Wytężony Wzrok
Większość krasnoludów ma świetny wzrok nawet w ciemnym otoczeniu, ale to zaklęcie kiedyś pozwoli Ci widzieć prawie dwa razy dalej niż dotychczas. Tym co jest potrzebne jest ogień z żywiołu ognia, głowa Ghula, wyciąg z czerwonego kwiatu, trochę wody z Krwistej Zatoki i śmiech niemego grzesznika. Zapal ogień płomieniem z żywiołu ognia. Wlej wodę z Krwistej Zatoki do kociołka nad ogniem. Wrzuć tam głowę Ghula i wyciąg z czerwonego kwiatu i zamieszaj aż wzniesie się szary dym. Weź trochę mikstury i mieszaj ją ze śmiechem póki nie ostygnie. Musimy jeszcze tylko znaleźć brakujące przyspieszacze i magiczne słowa aby nasycić ją energią.


← Nie ma poprzedniego tytułuWytężony WzrokNie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

Brown Book.gif  Magia Snów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące dziwny rodzaj magii stosowany przez elfów.

Tekst oryginalny:
The elves are able to manipulate their unborn children by some kind of dream magic. This magic changes appearance and personality slightly, allowing elven parents to give birth to 'wish-kids'. In their shared dreams the elven parents seem to sculpture their child like a piece of art. Though most of the dream magic of the past is long forgotten, this rudimentary magic seems to be natural to the elves. It is possible to 'choose' things like hair or eye color and even gender. Even slight changes of the physique are possible, though considerable changes take place in the span of generations. Wise men assume this ability was a 'gift' of the gods to make more adaptable tools for the elves' war. But the mentality of the elves did not allow them to form their children in a 'convenient' way. Since most of this magic is instinctual, they form their children in an aesthetic way. On the other hand, what is seen as aesthetic is based on the philosophy of the parents and so their background changes this view dramatically. This is even more evident in the castes that were separated in the war.


Tekst przetłumaczony:
Elfy są zdolne do manipulacji na ich nieurodzonych dzieciach we śnie dzięki pewnemu rodzajowi magii. Ta magia zmienia nieco wygląd i charakter, pozwalając elfim rodzicom mieć 'wymarzone' dzieci. W ich snach wydawali się rzeźbić ich dzieci jak rodzaj sztuki. Pomimo, że większość tej magii została dawno zapomniana, jej podstawy wydają się być Elfom wrodzone. Możliwy jest wybór koloru włosów, oczu, a nawet płci. Nawet delikatne zmiany fizyczne są możliwe, ale duże zmiany zachodzą dopiero w trakcie mijających pokoleń. Mądry człowiek powiedziałby, że jest to „dar” od bogów, by udoskonalać Elfy, przystosowując ich do kolejnych wojen. Ale ich mentalność nie pozwala im kreować własnych dzieci w użyteczny sposób. Odkąd większa część magii jest instynktowna, używają jej dla celów estetycznych. Z drugiej strony punkt widzenia piękna zależy od filozofii rodziców, a ich poglądy mogą to bardzo mocno zmienić. Widać to najbardziej wśród kast, które zostały rozdzielone wojnami.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia SnówNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Brown Book.gif  Społeczeństwo Orków
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Dzieło opisujące życie orków w ich społeczeństwie.

Tekst oryginalny:
As intensely as the orcs hate all other races, they share a feeling of community. The orcs can sense, to some extent, the feelings of other orcs. The shamans develop this ability to such an extent, that they can sense the innermost potential of newborn orc whelps. All newborn are tested and the shamans decide a future function in orcish society. The whelps are fed differently, raised differently, and educated differently. Wise men of other races say that such behavior is similar to some insects, such as bees, and through their empathetic bond might share a kind of 'hive-mind', so they refer to orc communities as hives. The chief of a hive owns a big harem of women who have no other function than to pleasure him and give birth to new orcs. These orcish matrons are usually incredibly big and fat, almost not able to walk on their own. Where 'normal' orcwomen function as laborer and craftwomen and give birth to two to three orcs in their lives, these female orcs are only reproductive machinery, giving birth to about six whelps each half year. Orcs are usually contend with their place in orcish society and only the leaders fight each other on purpose. Rarely will an orc raise a weapon against another orc, even if they are not of the same hive. Rivalry between hives is usually dissolved through a fight of their leaders and the victorious hive absorbs the other one. Now and then, when a new strong warrior reaches maturity he challenges the old leader for a fight of supremacy. Sometimes though, when the hive becomes too big for the area it occupies, such a warrior senses somehow that its time to move on. Then he and a few other orcs leave the hive in peace to settle somewhere else. This unique culture, together with its fertility, makes the orcs the most formidable threat to all other tibian communities.


Tekst przetłumaczony:
Tak samo mocno, jak nienawidzą wszelkich innych ras, Orkowie mają wykształcone poczucie społeczności, w której żyją. Orkowie wyczuwają uczucia swoich pobratymców. Szamani rozwijają tę zdolność tak bardzo, że potrafią wyczuć najskrytszy potencjał nowo narodzonych orków. Wszyscy młodzi orkowie poddawani są testom, które decydują jaką funkcję będą zajmować w swoim społeczeństwie. Później, w zależności od wyników testów, są inaczej karmieni i edukowani. Mędrzec innej rasy powiedział, że takie zachowanie jest podobne do zachowań pewnych owadów, takich jak pszczoły i że społeczności orków można porównywać do uli. Wódz takiego ula posiada harem kobiet, które nie mają innych zadań oprócz zadowalania go i rodzenia kolejnych orków. Te orkowe matrony są zazwyczaj straszliwie wielkie i grube, prawie nie potrafią się poruszać o własnych siłach. Rodzą około sześciu orków na każde pół roku. Natomiast 'normalne' orkowe kobiety, które są pracownicami czy rzemieślniczkami rodzą do dwóch, trzech orków w ciągu swojego całego życia. Orkowie są zazwyczaj zadowoleni ze swojego miejsca w społeczności i tylko liderzy walczą między sobą, aby awansować. Rzadko kiedy zdarza się, żeby ork zaatakował innego orka, nawet jeśli należy do innego ula. Rywalizacja pomiędzy ulami pojawia się w przypadku walki ich liderów, a zwycięzki ul łączy się z przegranym. Kiedy nowy, silny wojownik osiąga dojrzałość, wyzywa starego lorda na pojedynek o władzę. Czasami jednak, gdy ul staje się zbyt przeludniony, taki wojownik czuje, że czas się przenieść. Wtedy wraz z kilkoma innymi orkami opuszcza ul bez walki i szuka innego miejsca, żeby założyć własny. To bardzo unikalna kultura, która wraz ze swoim szybkim przyrostem sprawia, iż jest dużym zagrożeniem dla wszystkich innych tibijskich społeczności.


← Nie ma poprzedniego tytułuSpołeczeństwo OrkówNie ma następnego tytułu →Dziewiąta Szafka

Brown Book.gif  Wstęp do Wojny Powitalnej
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Wstęp do wojny między orkami, a krasnoludami.

Tekst oryginalny:
Introduction of the War of Welcome


The War of Welcome took place near the southern bridge, that the humans call 'the dwarf bridge'. The southern territory was once inhabited by a mighty orcish tribe and the few dwarves brave enough to stick around the mountain were constantly being hasseled by these orcish people and some were enslaved by the vile orcs! To the Northwest lie Carlin, a place inhabited by humans who struggled for survival on their own and could not help the dwarves in this matter either. As time went by the dwarves who called for war against the orcis raiders grew in number and voice. They felt they had a right to reatake these lands from the orcish invaders.


Tekst przetłumaczony:
Wstęp do Wojny Powitalnej


Wojna Powitalna miała miejsce nieopodal południowego mostu, zwanego przez ludzi 'mostem krasnoludów'. Południowe terytorium było zamieszkiwane przez silny szczep orków i kilku krasnoludów wystarczająco odważnych, by przebywać w okolicy gór stale napadanych przez tych orków, niektórzy z nich byli porywani przez te podłe potwory! Na północny zachód leży Carlin, miejsce zamieszkane przez ludzi, którzy walczyli o własne przetrwanie i nie mogli pomóc krasnoludom z tym problemem. Z upływem czasu ilość krasnoludów chętna do wojny z orkowymi jeźdźcami rosła w liczbę. Uznawali za swój obowiązek odebrać te ziemie orkowym najeźdźcom.


← Nie ma poprzedniego tytułuWstęp do Wojny PowitalnejPoczątek Wojny Powitalnej →Dziesiąta Szafka

Brown Book.gif  Sztuka Pokoju
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The art of peace


Tekst przetłumaczony:
Sztuka pokoju


← Nie ma poprzedniego tytułuSztuka PokojuNie ma następnego tytułu →Jedenasta Szafka

Brown Book.gifBlack Book.gif  Wielka księga magii ognia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great book of firemagic


Tekst przetłumaczony:
Wielka księga magii ognia


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka księga magii ogniaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wielka księga magii ziemi
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great book of earthmagic


Tekst przetłumaczony:
Wielka księga magii ziemi


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka księga magii ziemiNie ma następnego tytułu →Dwunasta Szafka

Brown Book.gif  Krasnoludzki raport VII
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Raport dotyczący tajemniczej magii elfów.

Tekst oryginalny:
Dwarven report VII
Enemy magic


Our elemantarists have successfully unrevealed the the secrets of what is called "dream magic". It is a subconscious way of influencing the surroundings. It is mainly used by elven parents that want to shape their unborn child, but, this is the far more important threat, some elves, especially those called "Teshial" posess the ability to wander some kind of "dream realm" instead of the real world. This gives them the oppurtunity to appear somewhere out of the blue, but, fortunately, the Teshial never used this skill to ambush, and the other elves posess only small remnants of this magic.
Never the less, the 2nd earthen chamber is evolving a counter spell for that, that increases the elemental signature of beings near, forcing them into the real realm.


The other kinds of their magics are limited to protective and growing spells, which yet do not prove any harm, but are very supportive for their strife. It is rumored that they have also a lot of illusionary and concealing spells, but investigations here have not yet led to final results, as well as we can only deny the existance of aggressive magic by an elven race od caste od unknown origin.


For further information refer to sub-report AX-27.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki raport VII
Wroga magia


Nasz mag w końcu odkrył sekret tego, co jest nazywane "magią snów". Jest to świadomy sposób wpływania na otoczenie. Najczęściej jest używana przez elfy do kształtowania swoich dzieci... ale ma ona też szersze zastosowanie. Niektóre elfy, szczególnie te zwane "Teshial" wykorzystują tą umiejętność by zwiedzać "świat snu" zamiast prawdziwego. Daje im to możliwość by pojawiania się poza wszelkimi bitwami i konfliktami. Na szczęście Teshial nigdy nie używali swych umiejętności do zasadzek i agresji, a inne kasty elfów opanowały tylko mały kawałek tej mocy.
Oczywiście na wszelki wypadek Druga Komnata Ziemi pracuje nad przeciwzaklęciem, które zwiększając elementalną strukturę wszystkich istot w pobliżu wypycha je do świata rzeczywistego.


Inne rodzaje magii elfów są ograniczone do zaklęć ochronnych oraz tworzących, które nie powodują bezpośrednich obrażeń, ale pomagają znacząco podczas walki. Są także plotki jakoby elfy posiadały wiele zaklęć iluzji oraz maskowania, jednak dochodzenie w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić konkretnych faktów w tej sprawie. Możemy jednak zaprzeczyć istnieniu agresywnej magii zarówno wśród obecnych kast elfów, jak i tych starożytnych.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzki raport VIINie ma następnego tytułu →Trzynasta Szafka

Brown Book.gif  Krasnoludzki raport XII
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Raport dotyczący elfickich osiedli i ich mieszkańców.

Tekst oryginalny:
Dwarven report XII
Enemy territory and settlements


Our scouts recently discovered a great number of elven hideouts within the "deeper woodlands". They also have a great city, comparable to a capital, there, which is called Ab'Dendriel, and is mainly inhabitated by Deraisim and Cenath. The defenses are rather weak, and it seems like a lot of nomads and wanderers pass through the region.


We also found ruins within the hidden mystic valley, the structure of the buildings is typically elven. The ruins seem to be the result of a harsh thunderstorm of magic, but it was too long ago for us to find closer traces.


More interesting should be the fact, that the volcanic regions beyond the thundery mountains seem to be colonised by the elves as well. There dwells a race called Kuridai, and they seem to be the most aggressive and militant elves we encountered yet.


Suggestions about possible assault targets if war will be at hand are envoiced in sub-report EY-01.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki raport XII
Terytorium i osadnictwo wroga


Nasi zwiadowcy odkryli niedawno dużą liczbę elfickich kryjówek na terenie "głębszych lasów". Mają także wielkie miasto, porównywalne do stolicy, które nazywają Ab'Dendriel, i które jest zamieszkane w większości przez Deraisimów i Cenathów. Obrona jest słaba i wydaje się, że wielu nomadów i wędrowców przewija się przez ten teren.


Znaleźliśmy także ruiny w głębi tajemniczej doliny, struktura budynków jest typowo elficka. Ruiny wydają się być rezultatem ostrego magicznego wyładowania, ale to było zbyt dawno temu byśmy mogli znaleźć jakieś bliższe tropy.


Bardziej interesujący powinien być fakt, że wulkaniczny region za burzliwymi górami wydaje się być także skolonizowany przez Elfy. Żyje tam rasa zwana Kuridai, która wydaje się być najbardziej agresywnymi i militarnymi Elfami, które dotychczas napotkaliśmy.


Sugestie o możliwym atakowaniu celów, na wypadek wojny, zostaną ogłoszone w podraporcie EY-01.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzki raport XIINie ma następnego tytułu →Czternasta Szafka

Brown Book.gif  Warzenie Krasnoludzkiego Piwa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Ściśle tajny przepis warzenia krasnoludzkiego piwa.

Tekst oryginalny:
You read in big red letters: <TOP SECRET! ONLY FOR YOUR EYES!>
Dwarfish Beer ingredients and brewing


Tekst przetłumaczony:
Dużymi czerwonymi literami napisano: <ŚCIŚLE TAJNE! TYLKO DLA UPOWAŻNIONYCH!>
Składniki i przepis warzenia Krasnoludzkiego Piwa.


← Nie ma poprzedniego tytułuWarzenie Krasnoludzkiego PiwaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzka Magia I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Wstęp do dzieła opisującego magię krasnoludów.

Tekst oryginalny:
Dwarven Magic I
By Marokin


Most of the other races look down upon the Dwarves because we seem to lack in magical abilites. What they don't understand is that our best mages concentrate on the magic of earth and fire, the give and take. They come up with some magic that might give us the upper hand. In theese books I will reveal some of their findings.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzka Magia I
autorstwa Marokina


Większość innych ras patrzy na Krasnoludy z góry, ponieważ wydaje się, że brak nam magicznych zdolności. Jednak nie potrafią oni zrozumieć, że nasi najlepsi magowie koncentrują się na magii ziemi i ognia, dawania i brania. Przychodzą z jakąś magią, która może dać nam przewagę. W tych księgach wyjawię kilka z ich wniosków.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzka Magia IKrasnoludzka Magia II →Brown Book.gif  Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Wpływ mycia się na ochronę wojownika.

Tekst oryginalny:
Dwarven guide to warfare
Lesson II

Never wash yourself before combat - it will only lower your natural protection!


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki podręcznik działań wojennych
Lekcja II

Nigdy nie myj się przed bitwą - to tylko osłabi twoją naturalną warstwę ochronną!


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja IIKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja III →Piętnasta Szafka

Brown Book.gif  Interesujące fakty o Kazordoon, 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Nieco informacji o legendarnym stworzeniu terroryzującym górników w kopalniach.

Tekst oryginalny:
"INTERESTING FACTS ABOUT KAZORDOON issue 1
Author: John Barrel
Once upon a time there came a horrible snakelike beeing to the deeper mines. It killed many miners, because that 'snake' was a bassilsk horrible beeing with a gaze that could turn living beeings into stone. Many heroes tried to kill it but none suceeded, some fled, most died. One day a wise man which name is forgotten. (I did many studies but i looks like for some reason none wrote down his name) He had some knowledge about theese horrible creatures. He advised the miners to cover the minewalls with torches and lamps. Scared by the dispised bright light the basilisk retreated deeper and deeper into the mines until the mines managed to create a cave in behind him. If the miners I talked to did not make fun of me we have to assume that the bassilsk is still there..."


Tekst przetłumaczony:
"INTERESUJĄCE FAKTY O KAZORDOON numer 1
Autor: John Barrel
Dawno temu w głębszych częściach kopalni żył straszliwy wężopodobny stwór. Był on bazyliszkiem, istotą potrafiącą wzrokiem zmienić wszystko, co żywe w kamień. Wielu bohaterów próbowało go zabić ale żadnemu się nie udało, niektórzy uciekali jednak większość umierała. Pewnego dnia mądry człowiek, którego imię jest dziś nieznane (Mimo moich wszelkich starań nie udało się go odkryć, z jakiegoś powodu nikt nie zapisał jego imienia) wykazał się szczególną wiedzą na temat tych okropnych stworzeń. Poradził górnikom, aby rozświetlili korytarze w kopalniach. Bazyliszek przestraszył się zbyt jasnego światła i zbiegł w najgłębsze tunele aż przejście za nim się zamknęło. Jeśli miejscowi górnicy z którymi rozmawiałem mówili prawdę, to można przypuszczać, że bazyliszek wciąż tam tkwi zamknięty..."


← Nie ma poprzedniego tytułuInteresujące fakty o Kazordoon, 1Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzka Magia II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Przepis na miksturę umożliwiającą krasnoludowi chodzenie po wodzie.

Tekst oryginalny:
Dwarven Magic II
By Marokin
Floatation
This spell will one day allow any dwarf that may not be a good swimmer the ability to almost walk on water. What we found out you would probably need are the remains of a slain stone golem, the branch of a willow, the wing of a wasp, and a flask full of slime. Pour the slime into a cold cauldron and add in the other ingrediants into the cauldron and boil it. This seems to be the base of a powerful potion, though the finalization and the spells needed to enchant it are still a riddle to be solved.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzka Magia II
Autorstwa Marokina
Unoszenie się
Pewnego dnia to zaklęcie pozwoli każdemu niewprawionemu w pływaniu krasnoludowi niemalże na spacery po wodzie. Póki co wiemy, że prawdopodobnie potrzebne byłyby ci pozostałości po zniszczonym kamiennym golemie, gałąź wierzby, skrzydło osy i butelka pełna trującego szlamu. Wlej szlam do zimnego kotła, dodaj resztę składników i ugotuj to. Wyjdzie coś, co zapewne jest podstawą do stworzenia potężnej mikstury, choć sposób dokończenia jej i niezbędne zaklęcia pozostają wciąż dla nas zagadką.


← Krasnoludzka Magia IKrasnoludzka Magia IINie ma następnego tytułu →Szesnasta Szafka

<pusto>

Siedemnasta Szafka

Brown Book.gif  Wyspa Więzienna
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  O krasnoludzkich zdrajcach, którzy sprzymierzyli się z cyklopami.

Tekst oryginalny:
The Prisonisle


Most of the rebelious dwarves who betrayed us and allied themselves with the cyclopses and some dishonorfull human knights were prosecuted and thrown in jail on the prisonisle Dwacatra. They now have to live or fight the captured Minotaurs, Orcs, and Cyclopses they seem to like that much. Justice is served.


Tekst przetłumaczony:
Wyspa Więzienna


Większość zdrajców, którzy sprzymierzyli się z cyklopami i niektórymi zhańbionymi ludzkimi rycerzami, została osądzona i wrzucona do więzienia na wyspie Dwacatra. Teraz muszą żyć lub walczyć ze schwytanymi Minotaurami, Orkami i Cyklopami, których tak lubili. Sprawiedliwość została wymierzona.


← Nie ma poprzedniego tytułuWyspa WięziennaNie ma następnego tytułu →Osiemnasta Szafka

Brown Book.gif  Goldfinger
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Goldfinger


Tekst przetłumaczony:
Goldfinger


Nawiązanie do pewnego filmu i powieści w prawdziwym świecie z agentem 007 w roli głównej.


← Nie ma poprzedniego tytułuGoldfingerKopie się tylko dwa razy →Brown Book.gif  Kopie się tylko dwa razy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
You only mine twice


Tekst przetłumaczony:
Kopie się tylko dwa razy


Nawiązanie do pewnego filmu w prawdziwym świecie z agentem 007 w roli głównej.


← GoldfingerKopie się tylko dwa razyKopalniaZłota →Brown Book.gif  Kopalnia Złota
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Golden mine


Tekst przetłumaczony:
Kopalnia Złota


Nawiązanie do pewnego filmu w prawdziwym świecie z agentem 007 w roli głównej.


← Kopie się tylko dwa razyKopalnia ZłotaKopalnia nie umiera nigdy →Brown Book.gif  Kopalnia nie umiera nigdy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The mine never dies


Tekst przetłumaczony:
Kopalnia nie umiera nigdy


Nawiązanie do pewnego filmu w prawdziwym świecie z agentem 007 w roli głównej.


← KopalniaZłotaKopalnia nie umiera nigdyJedna kopalnia to za mało →Brown Book.gif  Jedna kopalnia to za mało
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The mine is not enough


Tekst przetłumaczony:
Jedna kopalnia to za mało


Nawiązanie do pewnego filmu w prawdziwym świecie z agentem 007 w roli głównej.


← Kopalnia nie umiera nigdyJedna kopalnia to za małoNie ma następnego tytułu →Dziewiętnasta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szafka

Brown Book.gif  Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Zastosowanie smoczych łusek.

Tekst oryginalny:
Dwarven guide to warfare
Lesson III

Dragon scales make up for good armor and protection. Unless the dragon is still alive!


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki podręcznik działań wojennych
Lekcja III

Łuski smoka tworzą dobrą zbroje i ochronę. Chyba, że smok nadal żyje!


← Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja IIKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja IIIKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja V →Dwudziesta Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Potworne Krzyki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Niepodpisany i niepełny zapis ostatnich chwil życia autora.

Tekst oryginalny:
(most pages of that book are unreadable, stained with blood and parts are burned)
Horrible screams ..blinding light....pain...happening???....No one ....The light ...closer.....brighter...no visibility....Farewell...


Tekst przetłumaczony:
(większa część stron jest nieczytelna, strony są poplamione krwią i w sporej części spalone)
Potworne krzyki ..oślepiające światło....boli...się dzieje???....Nikt nie ....Światło ...coraz bliżej.....jaśniejsze...nic nie widzę....Żegnajcie...


← Nie ma poprzedniego tytułuPotworne KrzykiNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja V
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  O łodziach.

Tekst oryginalny:
Dwarven guide to warfare
Lesson V

Boats are malevolent.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki podręcznik działań wojennych
Lekcja V

Statki są wrogie.


← Krasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja IIIKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja VKrasnoludzki podręcznik działań wojennych, lekcja VI →Dwudziesta Druga Szafka

<pusto>

Dwudziesta Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Magia Snów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące dziwny rodzaj magii stosowany przez elfów.

Tekst oryginalny:
The elves are able to manipulate their unborn children by some kind of dream magic. This magic changes appearance and personality slightly, allowing elven parents to give birth to 'wish-kids'. In their shared dreams the elven parents seem to sculpture their child like a piece of art. Though most of the dream magic of the past is long forgotten, this rudimentary magic seems to be natural to the elves. It is possible to 'choose' things like hair or eye color and even gender. Even slight changes of the physique are possible, though considerable changes take place in the span of generations. Wise men assume this ability was a 'gift' of the gods to make more adaptable tools for the elves' war. But the mentality of the elves did not allow them to form their children in a 'convenient' way. Since most of this magic is instinctual, they form their children in an aesthetic way. On the other hand, what is seen as aesthetic is based on the philosophy of the parents and so their background changes this view dramatically. This is even more evident in the castes that were separated in the war.


Tekst przetłumaczony:
Elfy są zdolne do manipulacji na ich nieurodzonych dzieciach we śnie dzięki pewnemu rodzajowi magii. Ta magia zmienia nieco wygląd i charakter, pozwalając elfim rodzicom mieć 'wymarzone' dzieci. W ich snach wydawali się rzeźbić ich dzieci jak rodzaj sztuki. Pomimo, że większość tej magii została dawno zapomniana, jej podstawy wydają się być Elfom wrodzone. Możliwy jest wybór koloru włosów, oczu, a nawet płci. Nawet delikatne zmiany fizyczne są możliwe, ale duże zmiany zachodzą dopiero w trakcie mijających pokoleń. Mądry człowiek powiedziałby, że jest to „dar” od bogów, by udoskonalać Elfy, przystosowując ich do kolejnych wojen. Ale ich mentalność nie pozwala im kreować własnych dzieci w użyteczny sposób. Odkąd większa część magii jest instynktowna, używają jej dla celów estetycznych. Z drugiej strony punkt widzenia piękna zależy od filozofii rodziców, a ich poglądy mogą to bardzo mocno zmienić. Widać to najbardziej wśród kast, które zostały rozdzielone wojnami.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia SnówNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Czwarta Szafka

Brown Book.gif  Początek Wojny Powitalnej
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Opis wojny między krasnoludami, a orkami.

Tekst oryginalny:
War of Welcome Begins
It happened suddenly one morning. A group of Dwarves were passing by the Orc territory outside their mountain. They were on their way to Thais to sell off some of their jewels of the mountain. The orcs tried to ambush them but falied. The dwarves reacted quick and by valor and superior equipment defeated the raiders. This ensued the War of Welcome. After this incident the dwarves who claimed that the time had come to stand up for their beliefs and their treasure got the proof they needed to convince their brethren and sisters of their cause. The orcs would not retreat though and prepared themselfes for war. After a year of battle the orcs were finaly crushed and the tribe scattered. The dwarves now again claimed dominance over the heart of the continent and all the land that 'where under the shadow of the big old one'. The humans of the thaian kingdom became allys to the dwarfen empires soon after theese wars and trade flourished.


Tekst przetłumaczony:
Początek Wojny Powitalnej
Zdarzyło się to nagle pewnego poranka. Grupa Krasnoludów przemierzała terytorium orków poza ich górą. Byli w drodze do Thais, aby sprzedać trochę kamieni szlachetnych z kopalni. Orkowie próbowali się na nich zaczaić jednak sztuka ta się nie udała. Krasnoludzi zaregowali szybko z męstwem i znakomitym wyposażeniem pokonali jeźdźców. Z tego wynikła Wojna Powitalna. Po tym incydencie krasnoludzi którzy zrozumieli, że nadszedł czas, aby wziąć udział w walce o swoje przekonania i skarby mieli dowód dzięki któremu mogli przekonać swoich braci i siostry. Orkowie nie wycofali się chociaż przygotowywali się na wojnę. Po roku walk orkowie zostali wreszcie rozbici i plemię rozbiegło się. Krasnoludzi ponownie zaczęli dominować w sercu kontynentu i całego terenu 'w cieniu dużego, starego'. Po tych wojnach udzie z królestwa Thais stali się sprzymierzeńcami dla krasnoludzkiego imperium i handel rozkwitł.


← Nie ma poprzedniego tytułuPoczątek Wojny PowitalnejNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Piąta Szafka

Brown Book.gif  Dawać i brać
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
To give and to take
storys about earth and fire


Tekst przetłumaczony:
Dawać i brać
opowieści o ziemi i ogniu


← Nie ma poprzedniego tytułuDawać i braćNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szósta Szafka

Brown Book.gif  Od dziury do kopalni
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
From a hole to a mine
A step by step guide to mining


Tekst przetłumaczony:
Od dziury do kopalni
Górnictwo krok po kroku


← Nie ma poprzedniego tytułuOd dziury do kopalniNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Siódma Szafka

Brown Book.gif  Nauka kopania w prosty sposób
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Mining made easy


Tekst przetłumaczony:
Nauka kopania w prosty sposób


← Nie ma poprzedniego tytułuNauka kopania w prosty sposóbNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Kopanie dla opornych i elfów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Mining for dummys and elves


Tekst przetłumaczony:
Kopanie dla opornych i elfów


← Nie ma poprzedniego tytułuKopanie dla opornych i elfówNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Ósma Szafka

Brown Book.gif  Dziennik Górnika
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Pamiętnik górnika pracującego w kopalniach pod Kazordoon.

Tekst oryginalny:
Miners Journal (title)

We've dug that deep, that even we dwarves can hardly see. Fruzek told us stories of a monster making odd sounds from below the earth.These frightening tales of the basilisk have halted our mining schedule, forcing us to double the guards protecting the miners.

A Tired Miner
Melc


Tekst przetłumaczony:
Dziennik Górnika (tytuł)

Dokopaliśmy się tak głęboko, że nawet my krasnoludy ledwo tu widzimy. Fruzek opowiadał nam historie o potworze wydającym dziwne odgłosy spod ziemi. Te przerażające opowieści o bazyliszku spowodowały zaprzestanie naszego rozkładu kopania, zmuszając nas do podwojenia straży chroniących górników.

Zmęczony Górnik
Melc


← Nie ma poprzedniego tytułuDziennik GórnikaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Dziewiąta Szafka

Brown Book.gif  Legenda o Jasnookich
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Legenda o starożytnym klanie krasnoludów.

Tekst oryginalny:
The Brighteyes Legend
By: Damius Weirgroth


Long ago, long before the lands of Tibia were known by this name a dwarven fellowship was founded, holding a destiny of fame, power and tragedy. These Individuals were known as the brighteye fellowship. Those who crossed them or did something to anger them never saw the light of day. It is said when enraged these dwarve's eyes grew in light that could be seen a towns distance away and they went into a bezerk frenzy killing all that opposed them. Loosing all control and compassion in that frenzy they became unbearable even to the fellowsships of the savage axes and the dragoneaters. So after great debates between the fellowships they left Kazordoon and the big old one for unknown new lands. Though some setteled at remote spots on the continent the trail of the others was lost. They are considered the lost fellowship in theese days and no britghteye was born since then in the halls of Kazordoon.


Tekst przetłumaczony:
Legenda o Jasnookich
Spisana przez Damiusa Weirgrotha


Dawno temu, na długo przed nazwaniem świata Tibią, założone zostało krasnoludzkie bractwo, dzierżące przeznaczenie sławy, mocy i tragedii. Jednostki należące do tej wspólnoty nazwano Jasnookimi. Ci, którzy weszli im w drogę lub zrobili coś, co ich rozzłościło, już nigdy nie ujrzeli światła dziennego. Mówi się, że oczy tych rozwścieczonych Krasnoludów zaczynały się jarzyć tak, że widać je było w odległych miastach, a oni wpadali w amok zabijając wszystko co im się ośmieliło sprzeciwić. Tracąc nad sobą kontrolę i współczucie w tym szaleństwie, stali się nie do zniesienia nawet dla bractw Siedmiu Toporów i Zjadaczy Smoków. Po długich dyskusjach pomiędzy bractwami, musieli opuścić Kazordoon i Wielką Starą Górę i wyruszyć na poszukiwanie nieznanych nowych lądów. Niektórzy osiedlili się gdzieś na krańcach kontynentu, o innych słuch zaginął. Od tamtej pory nie narodził się już w Kazordoon żaden Jasnooki.


← Nie ma poprzedniego tytułuLegenda o JasnookichNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Tworzenie Piwa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Sposób na tworzenie piwa w nieco inny sposób niż normalnie.

Tekst oryginalny:
Create Beer
No Dwarf can resist a good mug of Jimbin's beer and this spell will one day allow you to create such beer with a few simple ingredients. Collect the hair of a troll, a mushroom of any sort, a small amount of soul from the mad mage valley, some water from around the mad mage valley and the silence befire dawn. Place the ingredients into a flask of the mad mage valley water, cork it and boil it. Remove the cork and pour a small amount of the potion into a cup and shake it. Now we have to find out how to bring in the silence gefore dawn in an appropriate way. You should then have a full cup of beer if all works as calculated so far. We estimate one potion should be a weeks suply of beer if you minimize your drinking to 7 mugs a day.
(Oh, and don't tell jimbin about this spell)


Those are the findings. It was also found that the water that flows by the mad mage valley is quite magical. One of our mages suggested that it is the "soul of the sea".


Tekst przetłumaczony:
Tworzenie Piwa
Żaden Krasnolud nie oprze się dobremu kuflowi piwa Jimbina, a dzięki temu zaklęciu będziesz mógł sam pewnego dnia utworzyć taki trunek przy pomocy kilku prostych składników. Zdobądź włosy trolla, jakikolwiek rodzaj grzyba, trochę duszy z doliny szalonego maga, nieco wody z jej okolic oraz ciszę przed porankiem. Włóż składniki do butelki wody z doliny szalonego maga, zatkaj ją i podgrzej. Zdejmij zatyczkę, wylej nieco zawartości do kubka i potrząśnij. Teraz musimy tylko dociec, w jaki sposób odpowiednio dodać ciszę przed porankiem. Powinieneś mieć dzięki temu przepisowi pełen kubek piwa, o ile wszystko dobrze wyliczono. Jedna porcja mikstury powinna wystarczyć jako wielotygodniowy zapas piwa, o ile ograniczysz spożycie do 7 kufli dziennie.
(Aha, nie mów Jimbinowi o tym zaklęciu)


Oto, co dotąd odkryto. Dowiedzieliśmy się też, że woda z doliny szalonego maga ma pewne właściwości magiczne. Jeden z naszych magów wysnuł wniosek, że jest ona "duszą mórz".


← Nie ma poprzedniego tytułuTworzenie PiwaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Druga Szafka

Brown Book.gif  Zapiski Górnika
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Napisane w pośpiechu kilka ostatnich słów górnika.

Tekst oryginalny:
Miner's Entry


What it was I cannot say! But its horrible! Horrible! We heard rumors of such things before but we just ignored them ...Im the only survivor ..that...THING...they couldn't move...they were helpless...oh why ...what....what is that..something is coming...my feet....stone...


Tekst przetłumaczony:
Zapiski Górnika


Nie wiem co to było! Ale było okropne! Straszne! Słyszeliśmy plotki, ale je zignorowaliśmy ...Tylko ja przeżyłem ..to...COŚ...nie mogli się ruszyć...nic nie mogli zrobić...och dlaczego ...co....co to jest..coś idzie...a moje stopy....kamienieją...


← Nie ma poprzedniego tytułuZapiski GórnikaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Mięso czerwi na tysiąc sposobów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Tousand ways to cook rotworm meat


Tekst przetłumaczony:
Mięso czerwi na tysiąc sposobów


← Nie ma poprzedniego tytułuMięso czerwi na tysiąc sposobówNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Czwarta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Piąta Szafka

Brown Book.gif  Język Ludzi
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Human Tongue (title)


Speaking it. (short text)


by Dnobagev


Tekst przetłumaczony:
Język Ludzi (tytuł)


Jak go wymawiać. (krótki tekst)


autorstwa Dnobageva


← Nie ma poprzedniego tytułuJęzyk LudziNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Język Elfów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
Elven Tongue (title)


Cooking it. (short text)


by Dnobagev


Tekst przetłumaczony:
Język Elfów (tytuł)


Jak go gotować. (krótki tekst)


autorstwa Dnobageva


← Nie ma poprzedniego tytułuJęzyk ElfówNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Szósta Szafka

<pusto>


Księgozbiór Storkusa

Łowca wampirów Storkus mieszka niedaleko Kazordoon i posiada kolekcję książek dotyczących jego profesji.

Umiejscowienie książek

KsiazkiStorkusa.jpg


Pierwsza Szafka

Black Book.gif  Podręcznik Łowcy Wampirów I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  O wampirach i ich zdolnościach.

Tekst oryginalny:
Vampire Hunter's Handbook I
The vampire is a beast created by evil, a parasite that needs the blood of the living to sustain his own parody of life. It is also a plague that spreads quickly if not fought by adequate means.
A vampire is no longer a living being. When turning into a vampire the soul of the former living being is destroyed and with it also its emotions and certain values. They are replaced by something evil and malignant. Where there was love, there is now desire; where there was valour, there is now cold-heartedness. Every positive aspect of life is transformed into a mockery, just like the whole vampire is a mockery of life.
The bite of a vampire is infectious. Sometimes, the now poisoned blood spreads through the body of the victim and raises it from the dead as a new vampire. This happens mostly when the vampire drains the victim slowly of it's blood.
There are cases in which a vampire visited its victim over several weeks or even months, slowly stealing their strength and leaving their evil stigma. Such victims raise much more likely as a vampire than victims that were robbed of there blood in a few minutes.
A vampire depends on the blood of others. If a vampire is not able to drink blood on a regular basis, it will wither and dry out, until it finally crumbles into dust.
Vampires are nocturnal creatures. They fear the sunlight because it evaporates the tainted and stolen blood in their veins. Sunlight greatly accelerates the process which lets vampires dry out. Only a well-fed vampire is able to resist the sunlight for a while.
The senses of a vampire are sharpened similar to those of predatory beasts. Still, just like these beasts, it is possible to chase them with the appropriate skills. Garlic, for example, is able to overload a vampire's senses. For this reason, vampires avoid garlic whenever possible.
Vampires also seem to have a special bond to certain animals. Wolves, rats and bats are often found in the company of a vampire. They are even able to shapeshift in such an animal. As the transformation into a bat is the most common one among vampires, it is assumed that it is also the most natural one for them.
Other animals, however, are rather scared by vampires. Horses sense vampires very easily and express great fear near a vampire's grave. Even though vampires usually keep their human appearance, they share the physical strength of other undead. By applying this strength more conscious than other undead they are even more powerful. Their unliving body is able to withstand a large amount of damage, depending on the amount of blood that they've consumed recently. The body rather soaks the damage than to repel it. This can probably be explained with vampires being rather shadows than true bodies, for the same reason they lack a mirror image. However, it is said that vampires can manipulate the mind of others, making them believe that they see a reflection.
Some vampires are able to use this shadowy state of their body to become a cloud of darkness that is completely invulnerable to physical damage. However, all reports of using this special ability tell about very old vampires. It seems that vampires grow more and more powerful with each decade or century they live their undead lives.


Tekst przetłumaczony:
Podręcznik Łowcy Wampirów I
Wampir jest bestią stworzoną przez zło, to pasożyt, który potrzebuje krwi żyjących, aby podtrzymać własną parodię życia. Jest to również plaga, która rozprzestrzenia się bardzo szybko jeśli nie jest zwalczana.
Wampir nie jest dłużej stworzeniem żyjącym. Podczas przemiany, dusza poprzedniego istnienia zostaje zniszczona, a wraz z nią wszystkie emocje i wartości. Zostają zastąpione czymś złym i potwornym. Miłość zostaje zastąpiona pożądaniem; męstwo - zimnym sercem. Każdy pozytywny aspekt życia zostaje wykpiony, tak jak cały wampir jest jedynie dwriną z życia.
Ugryzienie wampira jest zaraźliwe. Czasami zatruta krew rozprzestrzenia się w ciele ofiary, która powstaje z martwych jako nowy wampir. To dzieje się zazwyczaj kiedy wampir wysysa krew swojej ofiary bardzo powoli.
Były przypadki, że wampir odwiedzał swoją ofiarę przez kilka tygodni czy nawet miesięcy, powoli kradnąc jej siłę i zostawiając znamię zła. Te ofiary znacznie częściej przemieniały się w wampiry niż ci, których ograbiono z krwi w kilka minut.
Wampir jest zależny od krwi innych. Jeśli nie może jej regularnie pić, zacznie usychać, aż w końcu rozsypie się w proch.
Wampiry są istotami nocnymi. Lękają się słonecznego światła, które sprawia, że ich zbrukana, skradziona krew zaczyna wyparowywać z ich żył. Słońce przyśpiesza proces wysuszania wampira. Jedynie ten, który właśnie wypił dużo świeżej krwi, może wytrzymać jego światło przez jakiś czas.
Zmysły wampirów są wyostrzone, jak u innych drapieżników. Jednak, tak jak w przypadku innych bestii, posiadając odpowiednie umiejętności można je ścigać. Czosnek jest w stanie przytępić ich zmysły. Dlatego unikają go kiedy to tylko możliwe.
Wydaje się, że wampiry łączy szczególna więź z niektórymi zwierzętami. Często można spotkać je w towarzystwie wilków, szczurów i nietoperzy. Wampiry mogą się również przemieniać w te zwierzęta. Najbardziej powszechna między nimi jest przemiana w nietoperza, dlatego uważa się je za jedną z ich naturalnych postaci.
Jednak inne zwierzęta boją się wampirów. Konie bardzo łatwo wyczuwają wampiry i okazują wielkie przerażenie w pobliżu ich grobowców. Pomimo iż wampiry zazwyczaj zachowują swój ludzki wygląd, mają siłę tak jak inni nieumarli. Są nawet potężniejsi, ponieważ są jej świadomi. Ich nieumarłe ciała są w stanie przetrwać olbrzymie zniszczenia, w zależności od tego ile krwi wcześniej wypiły. Ataki raczej przenikają przez nie, co można prawdopodobnie wytłumaczyć tym, że są bardziej cieniami niż prawdziwe ciała. Dlatego też nie posiadają swojego odbicia w lustrze. Mówi się jednak, że wampiry mogą manipulawać umysłami innych, tak żeby uwierzyli, że widzą odbicie.
Niektóre wampiry potrafią wykorzystać ten cienisty stan, żeby przemienić się w obłok ciemności, całkowice odporny na ataki fizyczne. Jednak wszystkie doniesienia o tej zdolności dotyczyły bardzo starych wampirów. Wydaje się, że wampiry rosną w siłę z każdą dekadą czy stuleciem, które przyżyją w swoim nieumarłym życiu.


← Nie ma poprzedniego tytułuPodręcznik Łowcy Wampirów IPodręcznik Łowcy Wampirów II →Black Book.gif  Podręcznik Łowcy Wampirów II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  O metodach walki z wampirami.

Tekst oryginalny:
Vampire Hunter's Handbook II
Vampires can be immobilised, also for a very long time, if the right method is used. If their physical body takes too much damage, it will go down. Sunlight will dry them out and even turn them into dust. If you drive a wooden object into the heart of a vampire, the flow of the vampire's tainted blood is stopped, leaving him completely helpless. It should be mentioned, though, that if the heart is partly missed or if the object is not large enough, the vampire might still be able to move.
Since a vampire is dead anyway, none of these methods allows to destroy a vampire for good. With enough time and blood, a vampire can recover from any of those seeming deaths. The only known way to permanently defeat a vampire is to kill him with a blessed stake. A blessed stake, however, is a rare object that cannot be obtained easily.


Tekst przetłumaczony:
Podręcznik Łowcy Wampirów II
Wampiry mogą zostać unieruchomione na bardzo długi czas jeśli zostanie użyta właściwa metoda. Jeśli ich fizyczne ciało przyjmie za dużo obrażeń, umierają. Światło słoneczne wysusza ich, a nawet zamienia w proch. Jeśli wbijesz drewniany przedmiot w serce wampira, przepływ splugawionej wampirzej krwi zostanie zatrzymany, pozostawiając go zupełnie bezsilnym. Należy wspomnieć, że jeśli serce zostanie częściowo chybione lub jeśli przedmiot nie był wystarczająco duży, wampir nadal może być zdolny się poruszać.
Od kiedy wampir jest martwy i tak, żadna z tych metod nie pozwala na zniszczenie wampira na dobre. Z wystarczającą ilością czasu i krwi, wampir może wrócić do życia z każdej z tych pozornych śmierci. Jedynym znanym sposobem na permanentne pozbycie się wampira jest zabicie go używając błogosławionego kołka. Jednakże, jest on rzadkim przedmiotem którego nie można łatwo uzyskać.


← Podręcznik Łowcy Wampirów IPodręcznik Łowcy Wampirów IINie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Brown Book.gif  Księga o Nikczemnym Złu
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  O wampirach.

Tekst oryginalny:
The Book of Vile Evil
A vampire is an impure sinner that in life served the dark gods.
Through this connection he is infused with increasingly tainted and dark energy over the course of his existence. In life they do many damnable things for their dark gods, burdening their souls to such an extent that they will most likely rise as ghosts if the dark gods do not claim their souls.
In some cases where the soul has been claimed, the hollow spirit still captured within the dead soulless body can utilise the dark energies of the corpse and animate it.
Just as an undead being is controlled by a necromancer, the vampire is merely a shell controlled by the spirit residing within.
The spirit constantly needs to refresh the dark energy he is using up and is in dire need for a substitute for the soul. Additional special circumstances such as holy ground or sunlight amplify the rate in which the dark energies decrease. To substitute this, the vampire is forced to steal the souls of the living.
The easiest way for him to accomplish this is by stealing the blood of living humans. The blood normally contains some amount of soul energy, however, a vampire is able to force more soul energy into it's victims blood while feeding.
In his own dead shell the vampire transforms the stolen soul energy into new dark energy. This process keeps him in existence. Over the years, the entire body only consists of dark energy residue and slowly turns into a shadow with substance.
If the vampiric body is destroyed, the spirit within becomes entrapped in the remains. Helpless it is cursed to wait for enough dark energy to accumulate in order to be able to recreate the shadow body in some way. Given time and sacrifices, a vampire might slowly rise from the state of apparent destruction to once again haunt the mortals.
Another possibility is that the remains are close to some source of dark power, giving off enough pure dark energy to occasionally haunt the dreams of the living or to form a ghostly body to steal the life breath of sleepers in the vicinity of the vampires' corpse. This process might take longer but will still lead to the vampires' resurrection.
The only way to irrevocably destroy a vampire is a blessed stake. The stake will destroy the evil spirits' ties to our world and send it into hell screaming.


Tekst przetłumaczony:
Księga o Nikczemnym Złu.
Wampir jest nieczystym grzesznikiem, który w swoim życiu służył mrocznym bogom.
Poprzez to połączenie, jest przepełniony rosnącą plugawą i ciemną energią, która jest klątwą jego egzystencji. W życiu spełnili wiele godnych potępienia rzeczy dla swoich bogów zła, obciążając swe dusze do tego stopnia, że powracają jako duchy, jeśli ich bogowie nie zabiorą do siebie ich dusz.
W niektórych przypadkach, kiedy bogowie zabrali ich dusze, sam duch zostawał uwięziony w ciele i ożywiał zwłoki.
Podczas gdy nieumarli są zazwyczaj kontrolowani przez nekromantów, wampiry kontroluje duch, który rezyduje w ich pustym ciele.
Duch musi odświeżać swoją ciemną energię, której używa, dlatego potrzebuje czegoś co zastąpi mu duszę. Wyjątkowe sytuacje, takie jak święta ziemia czy światło słoneczne sprawiają, że poziom mrocznej energii maleje. Żeby ją uzupełnić, wampir zmuszony jest kraść dusze żyjących.
Najprostszym sposobem jest dla nich wysysanie ludzkiej krwi. Krew zawiera w sobie tylko część energii duszy, ale wampir jest w stanie wyssać jej więcej.
W swojej własnej martwej skprupie, wampir przemienia skradzioną duszę w nową ciemną energię. Ten proces podtrzymuje jego egzystencję. Ciało, które przez lata jest wypełnione jedynie mroczną energią, zamienia się w cień.
Kiedy ciało wampira zostaje zniszczone, duch zostaje uwięziony w jego szczątkach. Jest skazany na oczekiwanie, aż uzbiera wystarczającą ilość energii, by odtworzyć ciało. Poprzez czas i poświęcenia, wampir jest w stanie powoli powstać, by na nowo polować na ludzi.
Inna możliwość pojawia się, gdy szczątki znajdują się blisko źródła mrocznej energii. Może wtedy nawiedzać sny żyjących lub stworzyć bezcielesną postać, w której kradnie oddech śniących, aby gromadzić ciemną energię. Ten proces może trwać długo, ale w końcu prowadzi do zmartwychwstania wampira.
Jedynym sposobem na nieodwracalne pozbycie się wampira jest błogosławiony kołek. Kołek zniszczy złego ducha przywiązanego do naszego świata i sprawi, że ucieknie z wrzaskiem do piekła.


← Nie ma poprzedniego tytułuKsięga o Nikczemnym ZłuNie ma następnego tytułu →Brown Thin Book.gif  Historia Łowcy Wampirów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Porady i wspomnienia doświadczonego łowcy wampirów.

Tekst oryginalny:
I've been hunting vampires since the days your grandfather's grandfather was an infant. So you better listen to me, otherwise you might end up dead. Even if you listen to me, there is a good chance that those beasts will get you. I don't care why there are vampires and when they came here. The only thing that matters is that we will outlive them!
Don't think about them in terms of beings. They're nothing than beasts, trust me. They are cunning and deceptive, but still beasts.
Don't fall for their nonsense of being the rulers of the night. There is no dark curse, it was their own choice to become a vampire. They feed on humans because they are placing their own stinking existence above all else, and as I said, this was their own choice.
Vampires came to the mining colony in which I was living with my family. There were many of them, they were clever, they knew how to use magic, and they wielded dangerous weapons. My people had nothing. They killed some to still their thirst for blood, and many just for fun. We fought them in the tunnels, armed only with a few tools. At last we managed to let the tunnel collapse to kill the majority of us. This way they were at least no longer able to use us as source to satisfy their thirst for blood.
It was my curse to survive. It took me three days to dig myself out of the tunnel. Then I was found by the inquisitors that were chasing the vampires. I stayed with them for a while, accompanying them on their vampire hunts. But they were humans and their lives were short, so they attended other matters at some point. I left them and joined other hunters, and travelled the world.
I have killed my share of vampires in all those years, some weak, some strong. I learnt to fight, I learnt to run, I learnt their weaknesses, and I learnt their strengths.
Whenever you think you know all about a trade, you learn something new. If you fail to learn, you'll die. I've known many good people that died while hunting vampires. It took a few hundred years until I considered myself as quite good in this trade.
There is one weakness all vampires have in common: they're cowards. They proved this already when choosing the life of a vampire instead of facing the feared death. They prove this at each sundown when they rise again instead of ending their miserable existence. They prefer to spread their curse than to stop it. Selfishness is their main motive. Even though they form packs just like other beasts, they know no loyalty or support when danger arises.
Listen, I'm supposed to train you in the art of vampire hunting. But that's not how it works. If you are a fool, I cannot train you to be a genius. I suppose you know how to fight, else they would not have sent you. To learn the tricks of my trade, arm yourself with a blessed stake and hunt some vampires. Bring me their dust to prove your worthiness.


Tekst przetłumaczony:
Poluję na wampiry od czasów, w których dziadek twojego dziadka był jeszcze niemowlęciem. Więc lepiej mnie wysłuchaj, albo szybko będziesz trupem. Nawet jeśli mnie wysłuchasz, istnieje duża szansa, że te bestie cię dopadną. Nie obchodzi mnie skąd się wzięły wampiry i od jak dawna tu są. Jedyną istotną rzeczą jest, że je wykończymy!
Nie myśl o nich w kategoriach żywych istnień. Nie są niczym więcej niż bestiami, uwierz mi. Są chytre i przebiegłe, ale to wciąż tylko bestie.
Nie daj się zwieść ułudą życia władców nocy. Nie istnieje żadna mroczna klątwa, to był ich własny wybór, aby stać się wampirami. Karmią się ludzką krwią, ponieważ przedkładają swą własną cuchnącą egzystencję nad wszystko inne i jak już mówiłem, to był ich własny wybór.
Wampiry przybyły do górniczej osady, w której mieszkałem razem ze swoją rodziną. Było ich wielu, byli inteligentni, potrafili używać magii i posługiwali się niebezpieczną bronią. My nie mieliśmy niczego. Zabili kilku, by zaspokoić swoje pragnienie krwi, a wielu tylko dla zabawy. Walczyliśmy z nimi w tunelach, uzbrojeni jedynie w nieliczne narzędzia. W końcu zawaliliśmy tunel, co większość z nas zabiło, ale dzięki temu nie byliśmy dla nich więcej źródłem zaspokojenia żądzy krwi.
Moim przekleństwem było przetrwanie. Trzy dni wykopywałem się z tunelu. Zostałem znaleziony przez inkwizytorów, którzy ścigali wampiry. Zostałem z nimi na jakiś czas, dotrzymując towarzystwa w polowaniach na wampiry. Ale oni byli ludźmi i ich życie było krótkie, więc w końcu skupili się na innych zajęciach. Zostawiłem ich, przyłączyłem się do innych łowców i podróżowałem po świecie.
Zabiłem wiele wampirów przez te wszystkie lata, niektóre z nich były słabe, inne silne. Nauczyłem się walczyć, nauczyłem się uciekać, poznałem ich słabe i mocne punkty.
Nawet jeśli myślisz, że wiesz już wszystko, zawsze uczysz się czegoś nowego. Jeśli czegoś się nie nauczysz, możesz przypłacić to śmiercią. Znałem wielu dobrych ludzi, którzy zginęli podczas ścigania wampirów. Zabrało mi kilka setek lat, zanim mogłem się uznać za całkiem dobrego w tym temacie.
Jest jeden słaby punkt wampirów: są tchórzami. Udowodnili to wybierając egzystencję wampira, zamiast zmierzyć się ze śmiercią. Udowadniają to codziennie o zachodzie słońca, kiedy powstają ponownie, zamiast zakończyć swój żałosny żywot. Wolą rozsiewać swoje przekleństwo zamiast je zakończyć. Ich jedynym motywem jest egoizm. Pomimo, że łączą się w grupy jak inne bestie, nie wiedzą co to lojalność czy pomoc w niebezpieczeństwie.
Posłuchaj, mam cię wyszkolić w sztuce polowania na wampiry. Ale to tak nie działa. Jeśli jesteś głupcem, nie zrobię z ciebie geniusza. Podejrzewam, że wiesz jak walczyć, inaczej by cię tu nie przysłali. Aby poznać sztuczki mojego fachu, uzbrój się w błogosławiony kołek i zapoluj na kilka wampirów. Przynieś mi ich proch, żeby udowodnić swą wartość.


← Nie ma poprzedniego tytułuHistoria Łowcy WampirówNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Fat Green Book.gifBlack Book.gif  Pochodzenie Wampirów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Fat Green Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteki w Thais
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Origin of Vampires
Since the vampiric curse is spread through infectious bites, many vampires know only little about the origin of their kind. Then again the longevity or even immortality of vampires makes it possible that they have even existed before the creation of mankind.
Of course such beasts are hard to capture and they do not like to share their knowledge. Even if you are lucky enough to be able to talk to one, you cannot be sure if he is telling the truth. In fact, most questioned subjects were making up stories and boasted about their importance, age and accomplishments.
Lacking historical knowledge, such individuals can usually be cornered by accurate historical questions. This leaves a few sources that can be seen as credible to some extent. Still, their reports are diverse and share only a few facts. These common facts are the most reliable information we have these days.
The vampires claim that the eldest of their kin still remember a time when humankind was still divided in nomadic tribes that suffered in the wars of the gods. Some see this as a reference that the creation of the first vampires took place before the Corpse War.
The majority of vampires agreed that there was only one shrouded forefather vampire, though few mention also a small coven from which the vampire plague was initiated. The most reliable sources tell about some 'lost kingdom' where the first vampires ruled over a herd of humans that they treated like cattle.
At some point in history, the younger vampires rebelled against the elders who suppressed them. Others claim the rebellion took place to gain power in this static aristocracy in which the older vampires would have never made room for the next generation due to being near to immortal. It is unknown which side won. In fact the discrepancies in the single stories are so large that we assume that the vampires themselves are unsure about the happenings in these obviously chaotic days. Some claim the rebels won and chased the aristocracy away, others say the ruling cast won and met the rebels with such brute force that the few survivors could only flee. Then again there are stories that the fight between the vampires awakened something evil which drove the surviving combatants off their once safe haven. A few stories even claim that the humans used this opportunity to rebel against their cruel oppressors.
There are no hints about the location of this lost vampire kingdom. It is assumed that it was somewhere overseas, though. Some historians suggest Edron, but, the ruins in Edron are said to origin from much earlier times. Others assume it might have been on the mysterious continent Darama, either in Drefia or in Ankrahmun. However, the destruction of Drefia took place much later and there were no reports about undead activity, except for the works of several local necromancers, before this time. Ankrahmun, on the other hand, has a very accurate historical library and there is no such thing like a vampire kingdom mentioned at all.


Tekst przetłumaczony:
Pochodzenie Wampirów
Klątwa wampiryzmu rozprzestrzenia się poprzez ugryzienia, dlatego wiele wampirów niewiele wie o początkach swojej rasy. Długość ich życia, prawie nieśmiertelność wskazuje, że mogły istnieć zanim została stworzona ludzkość.
Oczywiście te bestie trudno schwytać, nie chcą się także dzielić swoją wiedzą. Nawet jeśli jesteś takim szczęściarzem, że uda ci się z którymś porozmawiać, nie możesz być pewien czy mówi prawdę. W zasadzie najbardziej przepytywane jednostki zmyślały historie na temat swojej ważności, wieku i umiejętności.
Ponieważ brak im historycznej wiedzy, indywidua te można zapędzić w kozi róg zadając historyczne pytania. To pozostawia niewiele źródeł informacji. Jednak i tak ich zeznania są bardzo różnorodne i zawierają niewiele faktów. Te powszechne fakty są najbardziej wiarygodnymi informacjami, które posiadamy.
Wampiry twierdzą, że najstarszy z nich pamięta czasy, gdy ludzkość była wciąż podzielona na wędrowne plemiona, cierpiące w wojnach bogów. Niektórzy przez to uważają, że stworzenie pierwszych wampirów miało miejsce przed Wojną Zwłok.
Większość wampirów jest zgodnych, że był tylko jeden ojciec wszystkich z nich, od którego zaczęła się plaga. Najbardziej wiarygodne źródła mówią o jakimś "zaginionym królestwie", którym rządziły wampiry, mając ludzi jako poddanych, których zresztą traktowali jak bydło.
W którymś momencie historii młodsze wampiry zbuntowały się przeciwko starszyźnie, która ich uciskała. Inni twierdzą, że rebelia była po to, by zdobyć pozycję wśród arystokracji, ponieważ starsze wampiry, dzięki swojej prawie nieśmiertelnej egzystencji nigdy nie ustąpiłyby młodszym miejsca. Nie wiadomo która ze stron wygrała. Rozbieżności w relacjach są tak duże, że możemy być pewni iż wampiry same nie wiedzą wiele o wydarzeniach w tamtych chaotycznych czasach. Niektórzy twierdzą, że rebelianci zwyciężyli i wygnali arystokrację, inni uważają, że rządząca kasta wygrała i zaatakowała powstańców tak brutalnie, że jedynie nielicznym udało się uciec. Są także opowieści, że walki pomiędzy wampirami zbudziły jakieś zło, które wygnało ocalałych z ich bezpiecznego schronienia. Według niektórych relacji ludzie wykorzystali szansę, żeby się zbuntować przeciw swoim okrutnym oprawcom.
Nie ma żadnych wskazówek na temat lokacji tego zaginionego królestwa. Przypuszcza się, że było to gdzieś w terenach zamorskich. Niektórzy historycy sugerują Edron, ale tamtejsze ruiny pochodzą ze znacznie wcześniejszych czasów. Inni przypuszczają, że mogło być gdzieś na tajemniczym kontynencie Darama, w Drefii czy Ankrahmun. Jednak zniszczenie Drefii miało miejsce dużo później i nie istnieją żadne przekazy dotyczące aktywności nieumarłych, poza doniesieniami o kilku lokalnych nekromantach. Z kolei w Ankrahmun istnieje bardzo dokładna biblioteka, w której nie ma żadnych wzmianek dotyczących królestwa wampirów.


← Nie ma poprzedniego tytułuPochodzenie WampirówNie ma następnego tytułu →Red Square Book.gif  Klątwa Krwi
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Blood Curse
Sages claim that we owe vampires to the dark deeds of some gods or demons. Some say, Urgith created them as a new tool for his wars. Others believe that vampires are an undead variation created by some powerful but not godlike being, very likely by one of the Ruthless Seven. Some think vampires are made by the Lord of the undead, other see Verminor as their creator. Again others see vampirism as some kind of curse.
It is said that the first vampire was a powerful warrior king who successfully fought the undead in the Corpse War. Being promised forbidden power and unification with his beloved ones, a once loyal follower of the king became the pawn of the dark powers. He poisoned his liege, probably over several months, using some nasty mixture which was handed to him.
As the king became sick and no one was able to heal him, the traitor stepped forward with a strange medicine. Trusting in his beloved servant, the king drank the medicine which actually was the blood of some servant that had been murdered recently. The medicine seemed to restore the king's strength, so the traitor had no trouble to feed him with more blood. Soon the king's appearance started to change. His aversion to sunlight and his paleness were attributed to his illness, but also the king's temper and behaviour turned more and more violent and aggressive. Nonetheless, the people loved their king and put up with his moods.
The traitor fuelled the king's growing paranoia with lies, so it was easy to convince him to get rid of certain court members. One by one the loyal advisers were removed and replaced with dark cultists. When the king was cut off from any loyal support, they stopped to give him blood and his illness returned, even worse than before. When he convulsed in pain and agony, they presented him a peasant to drain blood from. Almost insane by his ravenous thirst, the king accepted this sinister gift. As soon as he realised what was happening, he went berserk. In a fit of rage, he slaughtered each and every cultist that he encountered, but in the end they trapped him in his castle. The survivors fled with the corpse of the peasant who soon rose as a vampire. They drained him of his dark blood and killed him. Then they drank the blood to become vampires themselves.
The king was finally freed by loyal subjects. He had turned into something he had fought his whole life - an undead. It is said he left his castle in that very night, some say to hunt the traitors, others claim to end his undead life.


Tekst przetłumaczony:
Klątwa Krwi
Mędrcy twierdzą, że istnienie wampirów zawdzięczamy mrocznym uczynkom jakichś bogów lub demonów. Niektórzy uważają, że Urgith stworzył ich jako nowe narzędzie do swych wojen. Inni mówią, że wampiry są nieumarłymi istotami stworzonymi przez jakąś potężną, ale nie boską osobę, prawdopodobnie jednego z Bezlitosnej Siódemki. Niektórzy wierzą, że wampiry zostały stworzone przez Władcę nieumarłych, inni za ich twórcę uważają Verminora. Jeszcze inni twierdzą, że wampiryzm jest rodzajem klątwy.
Mówi się, że pierwszym wampirem był potężny król, wojownik odnoszący sukcesy w Wojnie Zwłok. W zamian za obietnicę zakazanej mocy i złączenie z ukochaną, lojalny poddany króla stał się pionkiem ciemnych mocy. Zaczął truć swego władcę, prawdopodobnie w ciągu wielu miesięcy, trucizną którą mu wręczono.
Kiedy król w końcu zachorował i nikt nie był w stanie go uleczyć, zdrajca wystąpił z dziwnym lekiem. Ufając swojemu ukochanemu słudze, król wypił lekarstwo, które tak naprawdę było krwią niedawno zamordowanego sługi. Lek zaczął odnawiać królewską siłę, dlatego zdrajca nie miał problemu z dotarczaniem mu kolejnych porcji krwi. Wkrótce wygląd króla zaczął się zmieniać. Jego niechęć do światła słonecznego i bladość przypisywano chorobie, ale zachowanie króla stawało się również coraz bardziej brutalne i agresywne. Pomimo tego ludzie kochali swego króla i znosili jego humory.
Zdrajca podsycał rosnącą paranoję króla kłamstwami, przez co udało mu się go skłonić do pozbycia się pewnych członków królewskiego dworu. Lojalni doradcy byli usuwani jeden po drugim i zastępowani wyznawcami mrocznego kultu. Kiedy król został odcięty od jakiegokolwiek wsparcia lojalnych poddanych, przestali podawać mu krew i jego choroba wróciła, nawet gorsza niż wcześniej. Kiedy wstrząsały nim bolesne konwulsje agonii, postawili przed nim sługę, żeby wyssał z niego krew. Prawie oszalały ze straszliwego pragnienia krwi, król przyjął ponury dar. Kiedy tylko zdał sobie sprawę co się dzieje, ogarnął go szał. W przypływie furii zaczął dokonywać rzezi wśród kultystów, aż w końcu udało im się go zamknąć w zamku. Ci, którzy przetrwali, uciekli wraz z ciałem sługi, którego mu ofiarowali, a ten wkrótce powstał jako wampir. Spuścili z niego całą splugawioną krew i zabili. Później wypili jego krew, aby stać się wampirami.
Król został w końcu uwolniony przez swoich wiernych poddanych. Stał się czymś, z czym walczył przez całe swoje życie - nieumarłym. Mówi się, że tamtej nocy opuścił zamek. Jedni twierdzą, że zrobił, to by ścigać zdrajców, inni aby zakończyć swój nieumarły żywot.


← Nie ma poprzedniego tytułuKlątwa KrwiNie ma następnego tytułu →Small Grey Book.gif  Wampirzy Cień
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Shadows of the Vampires
The vampire plague had its origin in mortals dabbling with the dark arts.
In the wake of the Corpse War, several humans began practising forms of necromancy for one reason or another.
Some saw the seemingly overwhelming powers of the undead and desired them for themselves. Others desperately tried to discover some countermeasures for the undead threat.
Researching for either good or evil, a small cabal of people studying necromancy became infected or cursed, slowly turning them into ghouls themselves. The change was slow enough for the necromancer fledglings to try to avert this change with any means possible. They came up with several methods, mostly based on alchemy. At long last they turned distilled human blood mixed with several forbidden ingredients of demonic origin into an effective potion. Not only did the potion end the rotting transformation, it also revitalised the drinker, making him feel healthier and stronger than ever before. It seemed to be an immediate success.
After the entire cabal received the 'cure' it quickly became obvious that the success was only temporal at best. Soon they began feeling weak. Human food offered them nourishment no more. Again and again they were forced to revert to their potion. Trying desperately to find a permanent cure, they varied the original formula, to no avail.
Two of the brightest minds of the cabal finally joined efforts in their research, refusing to let others participate. This slowed them down in their experiments. At long last they came up with a theory that the blood of one of their 'kind' just might be the cure they need.
Instead of carefully draining themselves and exchanging the blood, they started an argument over who should be the first to be cured. Soon the argument got out of hand, resulting in a fight about who had made the discovery and who deserved the praise. A fight of words turned into a fight of fists, one of them ended up dead and the unwilling donor of the much needed blood.
The survivor indeed felt cured, even better than before. He disclosed his research to his fellow necromancers, declaring the death of his colleague an accident. The others were too interested in the cure to truly care, eager to be cured themselves. Though blood was gathered and exchanged it did little to cease the transformation, let alone stop it. The 'cured' necromancer soon figured out the blood had to be taken from a living donor in such a mass and speed that the victim would surely die.
Secretly he shared this knowledge with his most trusted brethren. They slew the others by night. After the initial shock the victims fought back. More than half of the cabal met its demise in this fight. Only few escaped, doomed to become nearly mindless ghouls.
The others learnt soon enough that the supposed cure only stabilised their semi-undead state in some way. Though no longer dependent on complicated alchemical potions, they knew that only the blood of the living would quench their thirst. Also, they were able to infect their victims with some strange strain of their own illness, making them the first true vampires with the attributes and vulnerabilities that are known to us today. It was not possible to recreate the original illness or curse that in combination with several not documented potions initially turned the cabal into unliving things.


Tekst przetłumaczony:
Wampirzy Cień
Wampirza plaga została zapoczątkowana przez śmiertelników, którzy parali się czarną magią.
Podczas Wojny Zwłok niektórzy ludzie zaczęli praktykować formy nekromancji, dla różnych celów.
Niektórzy dostrzegli przerażającą moc nieumarłych i zapragnęli jej dla siebie. Inni desperacko próbowali odkryć jakiś sposób na zagrożenie ze strony nieumarłych.
Prowadząc badania dla złych czy dobrych celów, mała grupka spiskowców zgłębiających nekromancję stała się zarażona lub przeklęta, wolno zmieniając się w ghoule. Zmiany były na tyle wolne, że początkujący nekromanci mieli możliwość próbować odwrócić ten proces na wszelkie możliwe sposoby. Wypróbowali kilka metod, bazujących głównie na alchemii. Po długich próbach udało im się zmieszać ludzką krew z kilkoma zakazanymi składnikami demonicznego pochodzenia, co dało im skuteczną miksturę. Eliksir nie tylko zakończył proces gnicia, ale również sprawiał, że pijący czuł się zdrowszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wydawało się, że to natychmiastowy sukces.
Kiedy jednak wszyscy spiskowcy otrzymali "lekarstwo", stało się oczywiste, że sukces był co najwyżej tymczasowy. Wkrótce zaczęli czuć się słabi. Ludzkie jedzenie przestało zaspokajać ich głód. Wciąż zmuszeni byli sięgać po swoje lekarstwo. Próbowali desperacko wynaleźć trwały lek, urozmaicając oryginalną formułę, ale wciąż bez skutku.
Dwa najwspanialsze umysły tej grupy zaczęły w końcu współpracować, nie dopuszczając innych do swoich badań. To nieco zwolniło tempo ich eksperymentów. Po długich rozważaniach doszli do wniosku, że krew jednego z zainfekowanych może być lekarstwem, którego potrzebują.
Zamiast ostrożnie upuścić trochę krwi i się nią wymienić, zaczęli się sprzeczać, kto pierwszy powinien zostać uleczony. Wkrótce sprzeczka wymknęła się spod kontroli i przerodziła się w kłótnię o to, kto dokonał odkrycia i komu należy się za to chwała. Walka na słowa zamieniła się w walkę na pięści. Jeden z nich skończył jako trup i niezamierzony dawca tak potrzebnej krwi.
Ten, który przeżył, rzeczywiście poczuł się uleczony i zdrowy jak jeszcze nigdy. Udostępnił innym nekromantom wynik swoich badań, oznajmiając że śmierć drugiego była wypadkiem. Byli oni tak zainteresowani lekiem, że nie przywiązali do tego większej wagi, bardzo zależało im na powrocie do zdrowia. Zaczęli gromadzić krew i się nią wymieniać, ale to tylko trochę wstrzymało proces przemiany. "Uleczony" nekromanta zorientował się, że krew musi być pobrana od żywej istoty w takiej ilości i tempie, że ofiara umiera.
Podzielił się tą wiedzą w sekrecie ze swoimi najbardziej zaufanymi braćmi. Zaczęli w nocy mordować innych. Po pierwszym szoku, ofiary zaczęły się bronić. Więcej niż połowa nekromantów zakończyła swój żywot w tej walce. Jedynie kilku ocalało, skazanych na żywot prawie bezmyślnych ghouli.
Inni wkrótce odkryli, że lek jedynie ustabilizował ich na pół nieumarły stan. Nie musieli dłużej polegać na skomplikowanych alchemicznych miksturach, ponieważ wiedzieli, że jedynie krew żyjących zaspokoi ich pragnienie. Ponadto byli w stanie zainfekować swoje ofiary tą chorobą, która przemieniła ich w pierwsze prawdziwe wampiry, z ich możliwościami i umiejętnościami znanymi dzisiaj. Nie jest możliwe odtworzenie źródeł choroby czy klątwy ponieważ nie udokumentowano mikstur, które zaczęły zamieniać pierwszych spiskowców w nieumarłe istoty.


← Nie ma poprzedniego tytułuWampirzy CieńNie ma następnego tytułu →