Skocz do: Nawigacja, szukaj

Spis treści

Biblioteka Zamkowa

W bibliotece zamkowej, mimo dość dużej ilości regałów nie ma żadnej książki.

Biblioteka Akademii Magii

Biblioteka mieści się w największej wieży, na dwóch poziomach. Znajduje się tam 18 książek.

Poziom 1

Maigc library 1.JPG


Pierwsza Szafka

<pusto>

Druga Szafka

<pusto>

Trzecia Szafka

<pusto>

Czwarta Szafka

Black Book.gifSmall Grey Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Black Book.gif), Biblioteki w Carlin (Small Grey Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 1


The Deraisim had become homeless in the wars. As nomadic wanderers they hid in the woods, setteling nowhere for a longer time. Their families joined each other to travel together for a while, only to disband again soon whenever an area could not supply them all any longer. Hunted by countless enemies and almost everytime outnumbered when it came to fights with 'neighbours' they retreated into the deepest woods where the greater number of their foes was evened out. There they created encampments they visited now and then. They had contact with many creatures and cultures. They adopted ideas and inventions that suited their nomadic lifestyle and begun even a very cautious trade with other races to aquire things they were not able to build on their own. As the attention of the other races turned more and more away from the elves and wars broke out between them, some of the elves begun to live at their up to then only part time ecampment on a permanent base. Adopting what they had seen from other races and things they vaguely remembered from their own past some trading posts were established in this way. Usually only one to three families lived there. After the reunification with the Cenath the majority of them could be convinced to give a permanent settlement a try and the biggest tradingpost became the settlement Ab'Dendriel. Some families refused to join their brethren and continued to wander the world, only visiting the city now and then, each vistit convincing them more that they have only little in common with the Deraisim anymore. So they begun to see themselves as Abdaisim and continued to be the nomads and restless wanderers of elvenkind.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga I


Deraisimowie stali się bezdomni podczas wojen. Jako nomadyczni wedrowcy chowali się w lasach, osiedlajac się na krotkie okresy czasu. Ich rodziny dolaczaly jedna po drugiej by razem przez jakis czas podrozowac, tylko po to by zaraz się rozejsc wtedy gdy teren przez nich zamieszkiwany nie byl w stanie zaoferowac im odpowiedniej ilosci zapasow. Zaszczuci przez niezliczonych wrogów i niemalże zawsze zdziesiątkowani gdy doszło do potyczek z "sąsiadami" wycofali się w głębsze części lasów gdzie większość ich wrogów się nie zapuszczała .Tam stworzyli swoje obozowiska które odwiedzają teraz jak i wtedy. Mieli kontakt z wieloma stworzeniami jak i kulturami. Zaadaptowali część pomysłów jak I wynalazków które pasowały do ich nomadzkiego stylu bycia a nawet zaczęli handel po to by uzyskać dobra których sami nie byli w stanie stworzyć. Gdy uwaga innych ras zaczęła być coraz mniejsza i wojny elfów zaczęły ustępować, część elfów zaczęło żyć w jednym tylko obozowisku lub w jednej stałej bazie. Adoptując to co zobaczyły u innych ras i rzeczy które zapamiętali z ich własnej przeszłości część punktów handlarskich tak została założona. Zazwyczaj jedna do trzech rodzin żyła w takim miejscu. Dopiero po ponownym zjednoczeniu z Cenath głównym miastem w końcu udało się je namówić by osiedlić się na stałe w jednym miejscu i spróbować założyć większe centrum do handlu nazwano je Ab'Dendriel. Część rodzin odmówiła dołączenia do swojego klanu i kontynuowała podróże po świecie każda wizyta w Ab'Dendriel przekonywała ich ze mają coraz mniej wspólnego z Deraisim. Więc zaczęli na siebie mówić Abdaisim i kontynuowali nomadzki I niestrudzony styl wędrowców elfiej rasy.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o elfach - Księga IMądrości Puldraka o elfach - Księga II →Piąta Szafka

<pusto>

Szósta Szafka

Black Book.gif  Znani Nekromanci, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
Famous Necromants by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Znani Nekromanci, autorstwa Muriela.


← Nie ma poprzedniego tytułuZnani Nekromanci, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

<pusto>

Ósma Szafka

<pusto>

Dziewiąta Szafka

<pusto>

Dziesiąta Szafka

Brown Book.gif  Walki Demonów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  Wyznanie demona o jego udziale w walce z pewną rasą.

Tekst oryginalny:
The demon boasted about the exploits he achieved in his life which already lasted a few millennia. Though most of it is probably nothing more than shameless exaggeration and outright lies, there may be some truth behind some of those stories. In particular, he insisted to have fought and defeated a race 'far better and noble' than us humans ages ago. I was able to provoke him to reveal something more information on that issue. In the end it seems a group of demons found some race that had taken refuge from the wars of the gods in some remote place. Several times, the demons attacked that race to steal some powerful relic or something like that from them. In the end the refugees or the force of the demon attack destroyed that item which resulted in a disaster in which the race and also most of the demons were wiped out.


Tekst przetłumaczony:
Demon chwalił się swoimi wyczynami które osiągnął w swoim życiu, które trwa już kilka tysiącleci. Choć większość z nich jest prawdopodobnie niczym więcej niż przesadnym bezwstydnym bezprawnym kłamstwem, w którym może być trochę prawdy kryjącej się za tymi opowieściami. W szczególności upierał się, że walczył i pokonał rasę o 'o wiele lepszą i szlechetniejszą' niż my, ludzi przed wiekami. Udało mi się sprowokować go do ujawnienia trochę więcej informacji na ten temat. W końcu wydaje się, że grupa demonów znalazła jakieś rasy, które schroniły się podczas Wojny Bogów w jakimś odległym miejscu. Kilkakrotnie, demony zaatakowały te rasy aby ukraść trochę potężnych reliktów albo coś takiego od nich. W końcu uchodźcy lub siła ataku demonów doprowadziła do zniszczenia tego przedmiotu, który doprowadził do katastrofy, w której rasa a także większość demonów została zgładzona.


← Nie ma poprzedniego tytułuWalki DemonówNie ma następnego tytułu →Jedenasta Szafka

<pusto>

Dwunasta Szafka

<pusto>

Trzynasta Szafka

<pusto>

Czternasta Szafka

<pusto>

Piętnasta Szafka

Black Book.gif  Legenda o Sercu Mrozu
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Legend of the Frostheart


As the frost walked the lands to put everything under a thorny blanket of ice crystals, he came to the house of the fisher Marl. He had seen the frost coming already from a good distance but he did not flee. Instead he took out his lute and started to play a lovely and solemn tune. The frost, who was quite tired from his long walk, could not resist and fell asleep. Quickly Marl put his hand into the frost's chest and stole his heart. With the heart in his hands, Marl also had the powers of the frost. So he constructed himself a palace completely made of ice and ruled over a land where every day was spring. As the the neighbouring king heard about this, he got envious and decided to invade the kingdom of Marl with his army. But Marl's people were peaceful and were not trained in any fighting. So the army reached the castle of Marl almost unchallenged. And Marl came out of the castle, pleading the army to leave. But they laughed at him and demanded his surrender. Then Marl took the frost's heart and threw it to the ground where it shattered. In that very moment everything on both realms was frozen with a thick layer of ice and each and everyone died. And the frost returned to power, but without a heart he was even more merciless than before.


Tekst przetłumaczony:
Legenda o Sercu Mrozu


Kiedy mróz przybył do krainy, żeby przykryć wszystko ciernistym płaszczem lodowych kryształów, przybył także do domu rybaka Marla. Rybak już z daleka zauważył nadchodzący Mróz, ale nie uciekł. Zamiast tego wyjął swoją lutnię i zaczął grać uroczystą, piękną melodię. Mróz, który był już zmęczony swoją długą wędrówką, nie mógł się oprzeć i zasnął. Marl szybko włożył dłoń w pierś Mrozu i skradł jego serce. Z sercem w dłoni, Marl zdobył moce Mrozu. Wzniósł więc sobie pałac, całkowicie zbudowany z lodu i rządził krainą, w której codziennie była wiosna. Kiedy król z sąsiedniego królestwa o tym usłyszał, stał się zazdrosny i postanowił zaatakować królestwo Marla. Ludzie Marla byli pokojowi i nie trenowali się w sztuce wojennej, dlatego armii sąsiadów udało się dotrzeć do zamku, prawie bez żadnych potyczek. Marl wyszedł z pałacu, błagając żołnierzy o odejście. Ale oni się z niego śmiali i kazali mu się poddać. Marl rzucił Serce Mrozu na ziemię, gdzie rozbiło się na kawałki. W tym momencie wszystko pokryte zostało grubą warstwą mrozu i każdy kto tam był zginął. Mróz odzyskał swoją moc, ale bez serca, stał się jeszcze bardziej bezlitosny niż wcześniej.


← Nie ma poprzedniego tytułuLegenda o Sercu MrozuNie ma następnego tytułu →Szesnasta Szafka

<pusto>

Siedemnasta Szafka

Brown Book.gifBlack Book.gif  Wielka księga magii ognia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great book of firemagic


Tekst przetłumaczony:
Wielka księga magii ognia


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka księga magii ogniaNie ma następnego tytułu →Osiemnasta Szafka

Black Book.gifBrown Book.gif  Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to learn Magic easy. Level 1: For Knights and non Vocation people (Part one)


Magic is Life, Life is Magic. Well, life is sex too, but this is a book for little children, so we wont talk about that here. But never forget that Magic is a jealous Lady and if you try to take her out of your head she will sure take revenge. The first thing you must know about the Noble Art of Magic is that not all Tibia inhabitant and monsters of the underworld, has the same ways to make magic. All civilizated people that lives over the earth has the same Magic style, no matter what race they are: humans, the elves in Ab'Dendriel the Beauty and even the dwarfs in their underearth city, Kazordoon. Theres only a isolated from Magic whole world and is the island knowed as Rookaard (Newbie Island) becouse no magic can be casted there. Perhaps some Dark Rituals turned Magic impossible to do. In the civilization not all we have same skill and amount of magic power, common knowed as Mana, but it will be explained in next Book.


Tekst przetłumaczony:
Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga I


Magia jest Życiem, Życie jest Magią. No, życie jest także seksem, ale to jest książka dla małych dzieci, więc nie będziemy o tym tutaj pisać. Ale nigdy nie zapominajcie, że Magia jest zazdrosną kobietą i jeśli spróbujecie wyrzucić ją z głowy, ona na pewno się zemści. Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o Szlachetnej Sztuce Magii to fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy Tibii i potwory z podziemnego świata mają te same sposoby jej używania. Wszyscy cywilizowani ludzie, którzy żyją na ziemi, mają takie same magiczne style, bez względu do jakiej rasy należą: Ludzie, Elfy z Pięknego Ab'Dendriel, a nawet Krasnoludy ze swojego podziemnego miasta Kazordoonu. Jedynie wyspa Rookgard (Wyspa Nowicjuszy) jest izolowana od Magii świata, ponieważ żadne magiczne zaklęcie nie może zostać tam wypowiedziane. Prawdopodobnie jakieś Mroczne Rytuały sprawiły, że Magia jest tam niemożliwa do uprawiania. W cywilizowanym świecie nie wszyscy mamy takie same umiejętności i ilość posiadadej magicznej mocy, powszechnie zwanej Maną, ale to zostanie wytłumaczone w kolejnej książce.


← Nie ma poprzedniego tytułuJak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga INie ma następnego tytułu →Dziewiętnasta Szafka

Brown Square Book.gifBlack Book.gif  Grota Czarownic
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Brown Square Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
On a remote isle in the South there is a grotto where all witches come together to celebrate some demonic festivity once a year. They teach each other new malicious tricks to torment other beings. The legend goes that everybody that dares to disturb them is put to death or faces a fate even worse than death. But if you manage to step into their dancing circle at the height of the ceremony, the witches have to fulfil you a wish.


Tekst przetłumaczony:
Na odległej wyspie na Południu jest grota, gdzie wszystkie wiedźmy spotykają się, żeby raz w roku świętować demoniczne uroczystości. Uczą się nawzajem nowych, złośliwych sztuczek, aby męczyć inne istnienia. Legenda głosi, że każdy kto ośmieli się zakłócić ich święto, zostanie zgładzony lub postawiony przed losem nawet gorszym niż śmierć. Ale jeśli się odważysz i uda ci się wejść w ich taneczny krąg w finale ceremonii, czarownice będą musiały spełnić twoje życzenie.


← Nie ma poprzedniego tytułuGrota CzarownicNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Pierwsza Szafka

Black Book.gif  Kraina Duchów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Ghostland


The ghostlands where already cursed since ages even in the founding days of carlin. Unease befell those who wandered there and the area was avoided when possible. After the female reign of carlin was established and the independent city tried to expand its influence settlers were sent there to claim the nearby area. Soon they where troubled by nightmares and bad omen. People hallucinated and became agressive if not even outright mad. Serial killings, berserk rages and strange but lethal accidents became commonplace until the people moved back to the city. The queen was displeased but their citziens won't make another try. So the Queen sent the druids to cleanse the area. As their returned weary and wounded and three of them missing they, explained that the area was cursed, haunted and lost for humanity. The queen argued but the druids where adamant in their oppinion. The conclave of druids decided to seal the area with magic wards and maically erected a hedge which they empowered with magic. The queen was not happy but did not intervene to stop them. Since then the area is known as the ghostlands (and several other nicknames suggesting the same).


Tekst przetłumaczony:
Kraina Duchów


Kraina Duchów była przeklęta od wieków, jeszcze zanim powstało Carlin. Niepokój ogarnia tych, którzy się tam zapuszczą, dlatego tereny te są unikane, kiedy to tylko możliwe. Kiedy kobiety zawładnęły Carlin, niezależne miasto próbowało zawładnąć tym terenem i wysłano tam osadników. Wkrótce zaczęli być oni dręczeni przez koszmary i złe omeny. Ludzie mieli halucynacje i stawali się agresywni, jeśli nie całkiem szaleni. Seryjne zabójstwa, amoki wściekłości i dziwne ale śmiercionośne wypadki stały się powszechne, póki ludzie nie przenieśli się z powrotem do miasta. Królowa była niezadowolona, ale mieszkańcy nie chcieli po raz drugi próbować się tam osiedlać. Dlatego Królowa wysłała druidów, by oczyścili ten teren. Kiedy wrócili wyczerpani i ranni, bez trzech z nich, wytłumaczyli że tamten region jest przeklęty, nawiedzony i stracony dla ludzkości. Królowa próbowała różnych argumentów, ale druidzi nie zmienili swojego zdania. Konklawa druidów zadecydowała zapieczętować ten teren magicznymi zabezpieczeniami i wzniesionymi żywopłotami wzmocnionymi magią. Królowa nie była szczęśliwa, ale nie próbowała ich powstrzymać. Od tamtego czasu teren ten znany jest jako Kraina Duchów (lub nazywana pokrewnymi określeniami, sugerującymi to samo).


← Nie ma poprzedniego tytułuKraina DuchówNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Druga Szafka

<pusto>

Dwudziesta Trzecia Szafka

Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteki w Carlin, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część pierwsza.

Tekst oryginalny:
Minotaur society rejects the raging of Blog. In the past, the berserker rage of the minotaurs was feared by all their enemies. But this rage had cost more than one life and some of the most promising warriors died young on the battlefields. Heavy casualties caused their numbers to decrease dramatically. The minotaurs withdrew from the wars, but in a world gone mad, skirmishes with other races were part of their daily routine. The demise of the whole race continued. As the minotaur race became nearly extinct in the fights, they found refuge in caves, adopting a lifestyle much like their ancient enemies the dwarfs.


Tekst przetłumaczony:
Społeczeństwo Minotaurów odrzuciło szaleństwo Bloga. W przeszłości, szaleńczy amok Minotaurów był postrachem wszystkich ich wrogów. Ale ten szał kosztował więcej niż jedno życie i wielu z najbardziej obiecujących wojowników straciło w młodości życie na polu walki. Duża ilość ofiar sprawiła, że ich liczba zaczęła gwałtownie maleć. Minotaury wycofały się z wojen, ale nie uwolniły się od szału, starcia z innymi rasami stały się częścią ich codzienności. Wymieranie całej rasy wciąż postępowało. Jako, że były prawie na wymarciu z powodu walk, znalazły schronienie w jaskiniach, dostosowując swój styl życia na sposób swoich starożytnych wrogów - Krasnoludów.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IMądrości Puldraka o minotaurach - Księga II →Dwudziesta Czwarta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Piąta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szósta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Siódma Szafka

<pusto>

Dwudziesta Ósma Szafka

<pusto>

Poziom 2

Magic library 2.JPG


Pierwsza Szafka

<pusto>

Druga Szafka

Black Book.gifBrown Book.gifRed Square Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book, Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki w Carlin (Red Square Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 3


The Teshial were never fighters. They retreated in the early days of war to hidden refuges, not as a whole caste but only in small family groups. Their hideouts were additionally protected by strong illusionary magic and offered them peace from the madness around them. These elves developed due to meditation and a special philosophy in the art of dream magic, dramatically enhancing their initial abilities in the decades. So they began to exist almost permanently in a state of dreams, only rarely appearing now and then amidst the other elves to give them advice and try to convince some of them to join their way of life. As the war grew more and more fierce these visits became less and less frequent until they were almost a myth, even for elvenkind. In the new awakening of the world they were some of the first to appear, apparently far less disoriented then other beings. Many races welcomed their help, but their teachings seldom found dedicated listeners. After they taught a part of their secrets to some humans they found worthy, they had to see their pupils tortured by developments they judged themselves guilty of. Also, other elves put pressure on the humans to give up the secrets of dreams. They withdrew from the world of mortals and it is rumored they have physically entered the realm of dreams. The Teshial are 'typical' in appearance for elves, but they could create the illusion of almost any appearance if they so choose. Some people even say that due to their enormous control of dreams they could shape their children as they wish, giving them human or even orcish appearance. On the other hand, even people who come up with such theories go silent when asked why an elf should choose to have a child that looks that way.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga III


Teshial nigdy nie byli wojownikami. Wycofali się w pierwszych dniach wojny do ukrytego schroniska, nie jako cała kasta lecz małe grupki rodzinne. Ich ukryte schronienia były dodatkowo chronione silną magią iluzoryczną, oferowały im one spokój od szaleństwa wokół nich. Te elfy rozwijały się poprzez medytację oraz specjalną filozofię w sztuce magii snu, dramatycznie potęgując swoje początkowe umiejętności poprzez dekady. Zaczęli istnieć niemalże jedynie w stanie snu, sporadycznie pokazując się wśród innych elfów, dając im rady albo starając się ich przekonać aby przyłączyli się i podążali ich ścieżką życia. Gdy wojna stawała się coraz bardziej i bardziej gwałtowna, ich wizyty stały się coraz rzadsze aż w końcu stały się legendą, nawet dla ludu elfów. Podczas nowego przebudzenia się świata byli oni pierwszymi, którzy się pojawili, najwidoczniej mniej zdezorientowanymi niż inne byty. Wiele ras przyjęło ich pomoc lecz ich nauki rzadko znajdowały stałych słuchaczy. Po tym jak zdradzili ludziom część swoich sekretów zasłużyli na szacunek, musieli patrzeć na swoich wychowanków cierpiących przez postęp, za który oni sami winili siebie. Również inne elfy wywierały nacisk na ludzi aby zdradzili im sekrety snów. Wycofali się oni ze świata śmiertelników i jak głosi plotka, fizycznie wkroczyli do świata snów. Teshial mają typowy wygląd elfów, mogą jednak jak tylko zechcą stworzyć iluzję dowolnego wyglądu. Niektórzy ludzie mówią nawet, że dzięki swojej ogromnej kontroli nad snami, potrafią nadać kształt swoim dzieciom jak tylko zapragną, dając im wygląd ludzki lub nawet wygląd orka. Z drugiej jednak strony, nawet ci ludzie, którzy wymyślają takie teorie, milczą spytani czemu elf miałby wybrać dziecko wyglądające w taki sposób.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IIMądrości Puldraka o elfach - Księga IIIMądrości Puldraka o elfach - Księga IV →Trzecia Szafka

<pusto>

Czwarta Szafka

Black Book.gif  Z czego robi się runy, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
What runes are made of by Muriel.Tekst przetłumaczony:
Z czego robi się runy, autorstwa Muriela← Nie ma poprzedniego tytułuZ czego robi się runy, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

<pusto>

Szósta Szafka

<pusto>

Siódma Szafka

Black Book.gif  Herezje nowej epoki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
Heresys of the new age


Some people claim that the soul vortex was not a creation of the gods. They argue that the sheer concept of souls from 'beyond' entering our realm is by all means very random and could not be planed at all. They suggest that it's a lot more likely that the vortex was actually some damage that was caused to the fabric of reality. Through this hole in reality souls that were never meant to be entered our realm and, so they assume, it's additionally a leak that leaches away the power of the gods. They suggest that war for creation was NOT interrupted because the gods wanted to heal the wounds of the world, but because this powerleak frightened them that much. They further speculate that the withdrawel of the world was more an act of panic, an attempt not to lose complete control over creation, and the process known as awakening is by no means the working of benevolence, but the gods losing grip of the things they tried to hide away from the intruding souls. The theory goes that as there is an ascension for the souls from beyond to achieve some form of godhood, there is a constant descent for the powers of the gods of old due to the power that is leaking away into nothingness and the power the living claim for their own. Of course this heresys is very popular in the ranks of certain ascension cults. More so since it takes care of the more common fear in those conclaves, that the jealous gods may strike back on those who try the ascension.


Tekst przetłumaczony:
Herezje nowej epoki

Niektórzy ludzie utrzymują, że nie wszystkie dusze zostały stworzone przez bogów. Argumentują, że idea dusz wchodzących do naszego świata z „poza”, jest bardzo przypadkowa i nie mogła zostać zaplanowana. Sugerują, że bardziej prawdopodobne jest, że na strukturze naszego świata rzeczywistego powstały jakieś szczeliny, przez które dusze, których nie powinno tu być przeniknęły do naszego świata. W dodatku jest to przeciek, przez który uwalnia się również moc bogów. Sugerują oni, że wojna o stworzenie NIE została przerwana, ponieważ bogowie chcieli wyleczyć rany świata, ale przez to, że ta utrata mocy zaczęła ich przerażać. Twierdzą, że to wycofanie się ze świata było aktem paniki i próbą zachowania kontroli nad stworzeniem, a proces zwany przebudzeniem, nie jest efektem dobroci, ale utratą kontroli nad tym, co chcieli uchować przed intruzami. Teoria mówi, że istnieje wniebowstąpienie dla dusz spoza świata, przez którą osiągną jakąś formę boskości, przez stałe wyciekanie mocy bogów w nicość i moc, do której prawo roszczą sobie prawo żyjący. Ta herezja jest oczywiście bardzo popularna pomiędzy kultami wyznającymi wniebowstąpienie. Jednak zazdrośni bogowie, zniszczą tych, którzy będą próbowali wniebowstąpienia.


← Nie ma poprzedniego tytułuHerezje nowej epokiNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

<pusto>

Dziewiąta Szafka

<pusto>

Dziesiąta Szafka

<pusto>

Jedenasta Szafka

<pusto>

Dwunasta Szafka

<pusto>

Trzynasta Szafka

<pusto>

Czternasta Szafka

Black Book.gif  Spacerujący po ogniu
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Fire Walkers


On one of the isles I witnessed an utmost unusual occurrence. The natives gathered to some festivity. After some singing, dancing and drinking, they started to jump through some of the bonfires. They started screaming insanely and then started to walk over glowing logs of wood. I am wondering if this has something to do with the stuff they are drinking. It would be interesting to see if it can be used to cross lava streams.


Tekst przetłumaczony:
Spacerujący po ogniu


Brak tłumaczenia


← Nie ma poprzedniego tytułuSpacerujący po ogniuNie ma następnego tytułu →Piętnasta Szafka

<pusto>

Szesnasta Szafka

Black Book.gifBrown Book.gif  Jak kontrolować runy, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to manipulate Runes
by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Jak kontrolować runy,
autorstwa Muriela


← Nie ma poprzedniego tytułuJak kontrolować runy, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Siedemnasta Szafka

<pusto>

Osiemnasta Szafka

<pusto>

Dziewiętnasta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szafka

Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część trzecia.

Tekst oryginalny:
To become an educated warrior-philosopher became the goal of all minotaurkind. Uncontrolled rage was considered to be primitive from then on. A minotaurian warrior is skilled as an artist, often found conentrated drawing, reciting or creating poems and wielding a weapon with awarenes and cold hearted skill. The warriors of the uppermost class are usually so well educated they control some amount of magic, often used to augment their own strength and defense. They are the heroes and role models of the lower class. The minotaurs still have a warrior culture, but the understanding of a true warrior has changed dramatically.

Minotaur cheese is a specialty, often envied by decadent human nobles.


Tekst przetłumaczony:
Zostanie wykształconym wojownikiem-filozofem stało się celem każdego Minotaura. Niekontrolowany szał został uznany za prymitywizm. Minotaurzy wojownik posiada umiejętności jak artysta, często potrafi rysować, recytować lub pisać wiersze, a także nosić broń ze świadomością i zimną krwią. Wojownicy z najwyższych warstw są często tak wykształceni, że potrafią kontrolować pewną ilość mocy magicznej, zazwyczaj używanej do powiększenia ich własnej siły i obrony. Są bohaterami i ideałami dla niższych klas. Minotaury wciąż posiadają wojenną kulturę, ale zrozumienie prawdziwego wojownika bardzo się zmieniło.

Ser Minotaurów jest specjałem, często pożądanym przez dekadencką ludzką szlachtę.


← Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIINie ma następnego tytułu →Dwudziesta Pierwsza Szafka

Black Book.gifBrown Book.gif  Jak stworzyć księgę czarów, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to create spellbooks
by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Jak stworzyć księgę czarów,
autorstwa Muriela


← Nie ma poprzedniego tytułuJak stworzyć księgę czarów, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Druga Szafka

Black Book.gif  Klabaterniki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Klabautermen


The klabautermen are a race of impish, mischievous beings that live on ships. Using invisibility and other magic, they remain unseen most of the time. But be warned, if you antagonise the klabauterman of a ship, his harmless pranks will turn dangerous. In general it is a smart move to keep your klabauterman happy with little presents and a lot of rum.


Tekst przetłumaczony:
Klabaterniki


Klabaterniki są rasą chochlikowatych, złośliwych stworzeń, które żyją na statkach. Używając niewidzialności i innej magii, przez większość czasu pozostają niewidoczne. Ale strzeż się, jeśli sprzeciwisz się Klabaternikowi statku, jego nieszkodliwe figle mogą stać się niebezpieczne. Generalnie najmądrzej jest zadowalać swojego Klabaternika małymi prezentami i mnóstwem rumu.


← Nie ma poprzedniego tytułuKlabaternikiNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Trzecia Szafka

<pusto>

Dwudziesta Czwarta Szafka

Black Book.gifSmall Grey Book.gif  Mądrości Puldraka o orkach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Black Book.gif), Biblioteki w Carlin (Small Grey Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldrak wisdom about orcs


As intensely as the orcs hate all other races, they share a feeling of community. The orcs can sense, to some extent, the feelings of other orcs. The shamans develop this ability to such an extent, that they can sense the innermost potential of newborn orc whelps. All newborn are tested and the shamans decide a future function in orcish society. The whelps are fed differently, raised differently, and educated differently. Wise men of other races say that such behavior is similar to some insects, such as bees, and through their empathetic bond might share a kind of 'hive-mind', so they refer to orc communities as hives. The chief of a hive owns a big harem of women who have no other function than to pleasure him and give birth to new orcs. These orcish matrons are usually incredibly big and fat, almost not able to walk on their own. Where 'normal' orcwomen function as laborer and craftwomen and give birth to two to three orcs in their lives, these female orcs are only reproductive machinery, giving birth to about six whelps each half year. Orcs are usually contend with their place in orcish society and only the leaders fight each other on purpose. Rarely will an orc raise a weapon against another orc, even if they are not of the same hive. Rivalry between hives is usually dissolved through a fight of their leaders and the victorious hive absorbs the other one. Now and then, when a new strong warrior reaches maturity he challenges the old leader for a fight of supremacy. Sometimes though, when the hive becomes too big for the area it occupies, such a warrior senses somehow that its time to move on. Then he and a few other orcs leave the hive in peace to settle somewhere else. This unique culture, together with its fertility, makes the orcs the most formidable threat to all other tibian communities.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o orkach


Orkowie tworzą rodzaj społeczności, który łączy ogromna nienawiść do wszystkich innych ras. Potrafią oni wyczuwać uczucia innych Orków. Szamani rozwinęli tę umiejętność do poziomu, który pozwala im wyczuwać najbardziej skryte potencjały nowo narodzonych Orciąt. Wszystkie noworodki są badane przez Szamanów, którzy decydują o ich przyszłej funkcji w społeczeństwie Orków. Są one później inaczej karmione, wychowywane i nauczane. Mądrzy przedstawiciele innych ras porównują to zachowanie do zachowań niektórych owadów, na przykład pszczół, a społeczności Orków nazywają ulami. Wódz takiego ula ma duży harem kobiet, których jedynym zadaniem jest zadowalanie go i rodzenie nowych Orków. Te Orkowe Matrony są zazwyczaj straszliwie duże i grube, tak że prawie nie mogą chodzić. Podczas gdy przeciętne kobiety Orków, będące robotnicami dają życie dwóm, trzem Orkom w całym swoim życiu, tak te, których zadaniem jest jedynie reprodukcja, rodzą około dwunastu rocznie. Orkowie są zazwyczaj zadowoleni z miejsca jakie zajmują w społeczeństwie i tylko liderzy walczą ze sobą o władzę. Bardzo rzadko Ork podniesie broń na innego, nawet jeśli nie należą do tego samego ula. Rywalizacja pomiędzy ulami rozwiązuje się zazwyczaj poprzez walkę ich przywódców, a zwycięski ul przyłącza do siebie przegranych. Kiedy nowy, silny wojownik osiąga dojrzałość, wyzywa starego wodza na pojedynek o władzę. Czasami, kiedy ul staje się zbyt duży dla terenu, który zajmuje, taki wojownik czuje, że nadszedł czas, by odejść. Wtedy on i kilku innych opuszczają ul w pokoju, żeby osiedlić się gdzie indziej. Ta unikatowa kultura, wraz ze swą płodnością sprawia, że Orkowie są najbardziej przerażającym zagrożeniem dla wszystkich innych Tibijskich społeczności.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o orkachNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Piąta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szósta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Siódma Szafka

<pusto>


Biblioteka w domu Telasa

Mała biblioteczka mieszcząca się na piętrze domu Telasa.

Biblioteka Tales.png


Pierwsza Skrzynka

Paper.gif  List Telasa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Dom Telasa w Stonehome
Opis:  List Telasa.

Tekst oryginalny:
My dear friend, as your former teacher and mentor I am pleased by the eagerness you show for your researches, but there are certain things I want to remind you about. First of all, the magic the Yalahari used for their golem creation might as well be based on a entirely different magic system. Just like we cannot use the magic of the mysterious voodoo with our scholarly magic, it might be similarly impossible to use the Yalahari ritual if we were able to get hold of it. It is far more likely that we will have to understand what the ritual does and then try to recreate its effects with our own magical approach. I do not need to point out what a tedious and time consuming process that would require. It is entirely possible that the process would last more than a lifetime to be accomplished. Even if we stumbled on the original ancient rituals involved in the process of golem creation and found the used magic to be similar to our own, we would still face the problem that we were playing with forces which we do not really understand which involves certain risks that better be avoided (but I know that I am talking to deaf ears here given your eagerness to follow your ideas). At a last point I want to remind you that magic as the predominant science in our world has made most other sciences almost obsolete. So we know certainly less about metallurgy and mechanics than the Yalahari did. I strongly recommend to consult the dwarfish technomancers on this issue. They possess the most knowledge concerning these subjects in our world and though they are not known to share their knowledge with outsiders, they might be the only way to gain a glimpse of understanding the nature of the mechanical golems. As long as we do not get help from the technomancers, I strongly recommend to concentrate your researches on the rituals, and to use parts of old and destroyed golems you might acquire one way or the other for your studies. It would not be useful for your researches to wear out your mental and physical resources by trying to solve both problems at once. I will continue my own researches as good as possible from here and keep you informed of every progress I make. Your friend M.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuList TelasaNie ma następnego tytułu →


Druga Szafka

Brown Book.gif  Traktat o Yalahariańskich pracowniczych golemach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  

Tekst oryginalny:
Yalahari Worker Golems - A Treatise The specific golems that are used by the Yalahari have certain features that distinguish them from the more commonly known elemental golems. While certain physiological features are quite obvious, the most important difference is their mind function. They certainly possess some degree of intelligence that surpasses the instinctive level on which lesser elementals operate. Yet, they seem to lack a great deal of impulsiveness and individuality that is common among elementals. Like other golems some basic tasks can be implemented into their minds, and like parrots they can learn some basic phrases which they, unlike parrots, can use in an intelligent and intentional way. Actually their level of intelligence is only rivalled by certain necromantic golems and constructs that have been created by implanting existing spirits into the constructed body. Their lack of individuality makes it quite easy to control them, which by itself would already classify them as the most useful minions. However, what really lets them shine in the area of artificial servants is the composition of their brain (if the centre of a golem's consciousness can be called that way). Their brain is a certain crystal structure, not too different from the one of the rare crystal golems. Now, the most impressive breakthrough the Yalahari accomplished in the area of golem creation is the duplication of brain patterns from one crystal to another. That way the Yalahari were able to duplicate a certain behaviour of a trained golem into newly created golems. For this reason, newly created golems were almost instantly useful and ready for work. As an interesting side note, the same or at least a quite similar technique was used by the Yalahari to operate certain apparatuses and their so-called factories in which highly modified golems created objects in mass production. The usage of crystals by the ancient Yalahari must have been enormous.

For their golems they used the easy controllable mindset of their crystal-stored mind patterns with an endurable and easy producible body of rather cheap metal. For that, they constructed basic metal castings that worked like enormous metal puppets. Using complicated but standardised clockwork mechanisms, they enabled these bodies to use certain forms of movement that usually followed the patterns of natural movement. The movement was amplified by the ingenious usage of physics and metallurgy as well as miniature steam engines.

So far the creation of Yalahari golems is comprehensible, even if the mechanic of a golem's body is not fully understood and not reproducible with ordinary metal and alloys. What really baffled the scientific community was the way the two parts, the crystal core or brain and the mechanical clockwork body, worked together. It is quite certain that it has to do with magnetism, electricity and heat but the details are completely unclear. There certainly exists an overall enchantment on the golem but it seems so minor that it is supplementary at best.

It seems that in our days no new golems are created anymore, so we must assume that the secret of golem creation might be lost. On the other hand, there is still a great number of existing golems and Yalahari artefacts that can be studied. This might be a chance to either recreate or emulate the process of golem creation which would lead to a tremendous breakthrough in the magical sciences.


Tekst przetłumaczony:
Brak.


← Nie ma poprzedniego tytułuTraktat o Yalahariańskich pracowniczych golemachNie ma następnego tytułu →

Trzecia Szafka

Brown Thin Book.gif  Twój golem i Ty cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  Książka, o mechanicznych golemach.

Tekst oryginalny:
Your Golem and You Volume 1
Scientists distinguish between two kinds of golems: elemental and necromantic. Elemental golems consist of primal elements and are magically that condensed that a elemental consciousness is formed. That way a quasi-elemental is created, sharing several characteristics with true elementals. In the process of their creation, such artificial elementals only possess a rudimentary consciousness. Sometimes, if the concentration of elements is not sufficient and no consciousness is created, it leaves the creator with nothing than an empty hull and a burned-out elemental core. Even if activated successfully, a careless ritual might leave the golem flawed, which sooner or later leads to a similar burnout of the core. A flawless golem will exist for many years, probably outliving its creator by far. This might not be desirable, though, as a golem's consciousness might grow over the years, giving him a certain sense of intelligence and unwanted individuality.
Even though in theory all elements qualify to 'spark' the necessary consciousness in a golem, their physical restrictions make certain materials more suitable than others. It is almost impossible to form a body out of air or fire that exists long enough to have the correct enchantments placed upon. Further, the lack of a physical body makes the magic charging of the hull next to impossible. Technically, air and fire golems are beyond the grasp of mortal sorcery. I only include these possibilities of golem creation because we knew it has been done under certain conditions and by gifted individuals or groups with tremendous resources. Water golems are similarly difficult to create, though this can be compensated by freezing water and giving it a solid form. Ice golems can be created, enchanted and manipulated by the usual rituals. The drawback is that a a thawing water elemental's core is subject to destabilisation and water, or better, ice golems are only of limited use. The climate to sustain ice golems is usually that uninhabitable to its creator that the effort of their creation is questionable, particularly considering the fact that there are golems made of more reliable material available.


Tekst przetłumaczony:
Brak.


← Nie ma poprzedniego tytułuTwój golem i Ty cz. 1Twój golem i Ty cz. 2 →
Brown Thin Book.gif  Twój golem i Ty cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  Książka, o mechanicznych golemach.

Tekst oryginalny:
Your Golem and You Volume 2
The most common materials for golems are closely related to the element earth. Here the basic material follows the rule that the less hard the material in question is, the more easy it is to condense it to consciousness. The common assumption that softer materials are more prone to burnout, power failures and malfunctions is a misconception. Technically, the "soft" golems are not more faulty than their harder counterparts. Everyday praxis though shows that much less skill is needed to create them, so less skilled enchanters usually choose softer materials for their golems, leading to the great number of failures. Still, there is an issue with durability as the softer material is more vulnerable to the ravages of time than harder one. This can be compensated by the skill of the caster though. In theory, a caster that creates the easier "soft" golems can put more effort into the perfection of the durability of the enchantment. When creating a harder golem, he has to put more attention to the condensation of the consciousness and can spent less effort on durability. Given the different inherent durability of softer and harder golems, all in all the durability should be roughly the same.

The most common material for a golem is clay. It is quite easy to activate and the material allows easy additional, supplemental manipulation like the engraving of runes and glyphs that enhance the control over the entity or add certain capabilities. Clay is closely followed by certain forms of stone, though here significantly more talent is needed for the rituals. This is followed by various forms of metal. The manipulation of metal is not trivial though and the rate of failure rises tremendously. The most difficult creations are those made of crystal or gems. Already the creation of a gem huge enough to create a golem, let alone its modelling, is beyond the grasp of ordinary sorcery. Giant crystals are more common. However, the stability of such crystal formations is often lower than desired, and often, tremendous effort is wasted only to learn that the crystal was flawed from the beginning.

Other variants of elemental golems are speculated about, but yet, there is no solid proof about their existence. Given the scientific knowledge about problems that would have to be overcome, their existence is more than questionable.


Tekst przetłumaczony:
Brak.


← Twój golem i Ty cz. 1Twój golem i Ty cz. 2Twój golem i Ty cz. 3 →
Brown Thin Book.gif  Twój golem i Ty cz. 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  Książka, o mechanicznych golemach.

Tekst oryginalny:
Your Golem and You Volume 3
The second kind of known golems are necromantic golems. Some scientists of high renown question the relation between the two groups of golems but certain similarities hint at a common source.

To create a necromantic golem a special vessel is created and prepared. Then a spirit is forced into the body. In a third step the body is animated and becomes some sort of prison for the bound spirit.

The similarity lies in the preparation of the body. The following ritual that forces a spirit into the body shows a striking resemblance of the ritual to create a consciousness in elemental golems. While in an elemental golem the created consciousness is by nature bound to the condensed core, the consciousness of a necromantic golem is the spirit that is bound into the golem.

The form of the necromantic golem is almost neglectable as the bound spirit is usually that of an humanoid who would have difficulties operating a body that has other physical features than a humanoid. The spirits bound by the ritual are usually old and drained that have lost conciousness long ago. Those souls are weak but connect best with the enchantments of the prepared body. Even if some malignant spirit is drawn into the construct, it usually becomes not the core consciousness but technically possesses the original weak soul instead. Sometimes the creator of a necromantic golem manages to use the head or the brain of a deceased as focus to force the original soul to become the core of the necromantic golem. As this is already possible shortly after death, the anguish that originates from the reconnection with the world of the living causes severe damage to the sentience of the creature and leaves the construct usually mad and demented. Though the whole practice of necromancy is questionable at best, the latter experiments are only frivolous flirts with disaster and are doomed to failure.

Even if the creation of necromantic golems can also be seen as another form of raising undead, it has become a science of its own. Skilful necromancers created fascinating variants of the basic ritual to bind animal spirits into corpses that can come in different shapes and sizes, and some even managed to create golems out of single body parts like hands. The secrecy and prohibitions from which necromancy suffers led to an imbalance between a very small number of competent scientists and a large amount of self-styled necromancers that mess around without the necessary skills. They experiment with incomplete rituals and poor material substitutes resulting in much trouble and many accidents. Even if they live long enough to move further in theirs studies, those self-styled necromancers show neither knowledge nor respect to the roots of necromancy.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Twój golem i Ty cz. 2Twój golem i Ty cz. 3Nie ma następnego tytułu →


Czwarta Szafka

Red Square Book.gif  Tom o sztuce tehnomantów cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  Książka, opisująca tehnomantów.

Tekst oryginalny:
The Art of the Technomancers Volume 1
While most dwarfs cling to the principle of earth or fire, some individuals break with this tradition and rather follow the principles of what they simply call 'the machine'. This breach with the traditions is a rare act in a society like that of the dwarven race that knows hardly and changes or surprises. One might argue this is the only way a dwarf can do something extraordinary and it might rely on dwarfs with comparatively rebellious mindsets, but all technomancers encountered seemed genuinely interested if not obsessed with their technomancy. It might be debatable if it is rather a religion or a philosophy, for most technomancers it is the only profession they pursue. Unlike other dwarfs that follow the paths of earth or fire, technomancers usually only pick a profession that is directly related to mechanics. Even a farmer that followed the ways of technomancy was known to apply all kinds of self-made machinery to his profession, but this, as previously stated, is a really rare occurrence. Technomancy is not overly popular in the dwarven society. Only a handful of technomancers exits and perhaps a good dozen of apprentices. Other dwarfs respect the technomancers, but usually think of them as at least a bit odd. On the other hand, the dwarven society welcomes technomantic inventions now and then. For the dwarfs the adaption of such new technology is a slow process and it takes often years of testing and getting used to the new tool until it is truly accepted by dwarven society. Some of the more extraordinary inventions never leave the workshops of the technomancers. In particular, inventions that seem to have no direct, practical use and a considerable advantage compared to 'the old ways' have a hard time to be accepted. This leads to two kinds of responses by the technomancers: some just give in and try to built just what the community is ready to accept. Those are usually the more sociable technomancers that sometimes have extensive contacts outside their own society. Others bury themselves deeper and deeper into technomantic knowledge becoming more and more strange over the years. Those technomancers are often far away from the usual thinking processes of a dwarf, as they only think in formulas and numbers. Sometimes their grasp of communication becomes so different that they cannot communicate with dwarfs anymore that are no technomancers.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuTom o sztuce tehnomantów cz. 1Tom o sztuce tehnomantów cz. 2 →


Red Square Book.gif  Tom o sztuce tehnomantów cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteka w domu Telasa.
Opis:  Książka, opisująca tehnomantów.

Tekst oryginalny:
The Art of the Technomancers Volume 2
Both kinds of technomancers work on inventions and improvements. It is usual practice to built something to prove it can be done without any regards to applicability. For instance the technomancer Sileas built a fully functional artificial arm - which was 30 metres long and had a service tunnel for repairs and adjustments.

Later, efforts are made to improve the own work or that of a predecessor. With the patience of a dwarf that spans his whole long lifetime and even longer, they work on a project as long as it takes to finish it. The former mentioned Sileas commented on his finished gigantic arm that it might take only somewhat over 1000 years until an arm might be constructed that could be used as a prosthesis. The whole technomancy circles around inventions and improvements. Most technomancers concentrate on a single project. This is not necessarily part of the technomancy per se, but probably rather a product of the dwarven nature. Though technomancy has established a lot of formal rules that should ensure the safety of the technomancers and their surroundings, it is not uncommon that technomancers get injured by testing their machines. Aged technomancers often have lost limbs, their hearing or even their eyesight to their experiments. Astonishingly enough, death is a rare occurrence among these accidents which might proof that the traditional safety measures are elaborated enough to prevent the worst. Still, other dwarfs who are not exposed to risks in their own professions usually see the injuries of technomancers as sign of their carelessness which is only a prejudice given the existence of the technomancers' code.

As it is common that an invention is worked on over several generations, technomancers gladly share their knowledge among their own people. However, they are more than reserved when it comes to share this knowledge with an outsider. Only a few secrets are actually considered off-limits to outsiders due to some secrecy code, but most technomancers are unwilling to share even the most basic knowledge. It is assumed that this behaviour results from the fact that technomancers had to become outsiders of their society to learn these secrets, so they are not willing to simply share their hard-earned knowledge. Another reason for this secrecy is based on the fact that most technomancers consider even the most complete and polished invention as just not ready to be released to the public. No proud dwarf would ever share an invention with the public that is not absolutely flawless. Others again fear, and with good reason, the harm that could be done if their knowledge would get into the wrong hands and for this reason refuse to share their knowledge.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Tom o sztuce tehnomantów cz. 1Tom o sztuce tehnomantów cz. 2Nie ma następnego tytułu →