Skocz do: Nawigacja, szukaj

Umiejscowienie

Biblioteka znajduje się w Rookgaard, w Akademii, gdzie jest The Oracle. Jeśli nie jestesmy zdecydowani swojego losu na Mainlandzie warto przeczytać niektóre książki... Bibliotekarzem i opiekunem tego obiektu jest Seymour.


Umiejscowienie książek

RookgaardLibrary.jpg


Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Potwory na Rookgaardzie 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  O potworach na wyspie nowicjuszy cz.1.

Tekst oryginalny:
Monsters in Rookgaard 1

The rat - I fear we brought this pest with us on the isle and they soon increased in numbers. You might encounter the rats nearly everywhere, though they prefer to live undergound. Mostly harmless, they tend to destroy food supplies and can become dangerous in greater numbers to the bad equiped human.

The snake - The poisonous snakes hide in the woods and near the northern swamps. They usually can be found at the shores more often then in the isles centre. They are not too dangerous to a adventurer with some basic equipment. If poisoned it is a wise decision to run straight to the monk who guards the soul vortex, where everyone enters the world of Tibia, and ask for healing.

The spider - Similarly dangerous as the rat, the spiders were found by the first explorers of the isle and are native to Rookgard. They live above and beneath ground and tend to live and hunt in packs to increase their danger.

The wolf - There are some smaller wolf packs on this isle. Wolves are fast, tough and dangerous. Often they are the hunters and not the hunted on this island. It is a good decision to engage them in combat only with decent equipment and try to fight them only one on one.

The troll - Though intelligent in a limited way, the cowardish trolls are not a threat to our small outpost. They are able to create and use some basic equipment and quite tough to lesser weapons and unskilled fighters. Follow the advise to have mastered some basics in shielding, before you challenge even one of them.

The bear - Bears are hard to beat! Keep that in mind before challenging one. If you are unexperienced and have no good equipment, retreat is the tactic of choice. Best kill them in small hunting parties and use terrain to your advantage.


Tekst przetłumaczony:
Potwory na Rookgaardzie 1

Szczur - obawiam się, że przynieśliśmy te szkodniki na wyspę i wkrótce znacznie się rozmnożą. Możliwe, że napotkacie je niemal wszędzie, choć wolą żyć pod ziemią. Przeważnie nieszkodliwe, są skłonne do niszczenia zapasów, a w większych grupach mogą być groźne dla słabo wyposażonego człowieka.

Wąż - jadowite węże kryją się w lasach i przy północnych bagnach. Zazwyczaj można je znaleźć na obrzeżach, nie w środku wyspy. Nie są zbyt niebezpieczne dla podróżnika z podstawowym ekwipunkiem. W razie zatrucia mądrze jest biec prosto do mnicha, który pilnuje portalu dusz, gdzie każdy wkracza w świat Tibii, i poprosić go o uleczenie.

Pająk - równie niebezpieczne jak szczury, pająki zostały napotkane przez pierwszych odkrywców na wyspie i są gatunkiem rodzimym na Rookgaardzie. Żyją nad i pod ziemią, zwykle w grupach, co sprawia, że są bardziej niebezpieczne.

Wilk - na wyspie znajdują się małe watahy wilków. Są one szybkie, wytrzymałe i niebezpieczne. Często to one są łowcami, nie łowionymi na wyspie. Najlepiej stawać z nimi do walki posiadając przyzwoity ekwipunek i starać się o starcia jeden na jednego.

Troll - chociaż trochę inteligentne, tchórzliwe trolle nie są zagrożeniem dla naszej małej placówki. Potrafią one wytworzyć podstawowy ekwipunek i go używać. Jest całkiem mocny dla słabszych broni i niewyszkolonych wojowników. Najlepiej nabyć biegłości w posługiwaniu się tarczą zanim rzuci się wyzwanie jednemu z trolli.

Niedźwiedź - niedźwiedzie trudno pokonać! Pamiętaj o tym, zanim zmierzysz się z jednym z nich. Jeżeli jesteś niedoświadczony i nie posiadasz dobrego wyposażenia, ucieczka jest najlepszą taktyką do wyboru. Najlepiej zabijać je w małych ekipach łowców i używać terenu na swoją korzyść.


← Nie ma poprzedniego tytułuPotwory na Rookgaardzie 1Potwory na Rookgaardzie 2 →Brown Book.gif  Potwory na Rookgaardzie 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Potwory na wyspie nowicjuszy cz. 2.

Tekst oryginalny:
Monsters in Rookgaard 2


The orc - The green skinned orc is intelligent and able to use weapons and armor. They are warriors of some power and very dangerous in greater numbers. We are lucky not to have encountered any of the more dangerous orcs like warriors or berserkers on this isle

The poison spider - Roughly only slightly tougher then the ordinary spider it can poison you. Try to avoid such fate since they usually live far from our base and you might not make it to our local monk for healing.

The bug - The bug is not that dangerous. More an annoyance then a threat to an adventurer of some experience. It might become a lethal threat to a perfect rookie. With some preparation they should not be worth to bother about.

The deer - Deers are a fine supply for food and are non-agressive animals and try to flee on sight. It might be difficult to catch them and you might easily enter the territory of a local predator while chasing them.

The rotworm - A creature of decay that lives underground like its small cousin, the earthworm. Its toothed maw is a formidable weapon and rotworms have torn more then one adventurer to pieces. A horde of them might kill anyone, so great caution is advised while encountering them.

Other beasts - It is certain, that other beast live in the dungeons of our isle. But they are not numerous enough to become recognized yet. If you encounter any unknown beast it is certainly dangerous and a potential lethal enemy. Don't underestimate them.

The wasp - Fast and deadly to the unexperienced. Their speed makes them dangerous, even more in high numbers.


Tekst przetłumaczony:
Potwory na Rookgaardzie 2

Ork - Zielonoskórzy orkowie są inteligentni i zdolni użyć broni i zbroi. Są oni wojownikami z jakąś mocą i bardzo niebezpieczni w większej liczbie. Mieliśmy szczęście, że nie napotkaliśmy na tej wyspie któregokolwiek z niebezpieczniejszych orków takich jak wojownicy albo berserkerzy.

Jadowity pająk - Z grubsza bardziej nieustępliwy jak zwykły pająk bo może cię zatruć. Lepiej uniknąć zatrucia bo one zazwyczaj żyją daleko od naszego miasta w którym znajduje się miejscowy mnich.

Robak (Pluskwa) - Pluskwy nie są groźne. Większa grupa irytuje poszukiwacza przygód, który szuka jakiegoś doświadczenia. Mogą być one śmiertelnym zagrożeniem dla nowicjusza. Z dobrym przygotowaniem nie powinny sprawiać dużego kłopotu.

Jeleń - Jelenie są świetnymi stworzeniami do zdobywania jedzenia i nie są agresywne. Jelenie próbują umknąć na pierwszy rzut oka co może sprawić trudność w złapaniu ich a także łatwo o przekroczenie granicy terytorium lokalnego drapieżnika.

Czerw - Gnijąca istota żywa, która żyje pod ziemią tak jak jego mały kuzyn, dżdżownica. Jego uzębienie jest straszliwą bronią i może ono rozedrzeć nie jednego poszukiwacza przygód na kawałki. Ich horda może zabić każdego. Tak wielkie ostrzeżenie jest dobrą poradą by nie natknąć się na nie.

Inne bestie - Pewne jest to, że są inne żywe bestie w lochach naszej wyspy. Nie są one wystarczająco liczne by stały się do rozpoznania już teraz. Jeśli natykasz się na jakąkolwiek nieznaną bestię jest potencjalnie bardzo niebezpiecznym wrogiem. Nie nie doceniaj jej.

Osa - Szybkie i śmiertelne dla niedoświadczonych. Ich prędkość czyni je niebezpieczne, nawet w większych ilościach.


← Potwory na Rookgaardzie 1Potwory na Rookgaardzie 2Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Poradnik przetrwania w lochach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Porady i wskazówki jak nie zginąć w podziemiach

Tekst oryginalny:
Dungeon Survival Guide

Don't explore the dungeons before you tested your skills in the training cellars of our academy. You will find dungeons somewhere in the wilderness. Don't enter dungeons without equipment. Especially a rope and a shovel will prove valuable. Make sure you have a supply of torches with you, while wandering into the unknown. It's wise to travel the dungeons in groups and not alone. For more help read all the books of the academy before you begin exploring. Traveling in the dungeons will reward the cautious and brave, but punish the reckless.


Tekst przetłumaczony:
Poradnik przetrwania w lochach

Nie zapuszczaj się do lochów zanim nie przetestujesz swoich umiejętności w sali treningowej naszej akademii. Lochy możesz znaleźć gdzieś w okolicy puszczy. Nie schodź do nich bez wyposażenia. Zwłaszcza lina i łopata okazują się tam cenne. Upewnij się czy masz zapas pochodni kiedy przemierzasz nieznane. Mądrze jest wędrować po lochach w grupie, nie samemu. Jeżeli potrzebujesz więcej pomocnych informacji, przeczytaj wszystkie książki w akademii zanim zaczniesz zwiedzać. Podróżując po lochach nagrodę zdobędą ostrożni i śmiali, ale niedbali zostaną ukarani.


← Nie ma poprzedniego tytułuPoradnik przetrwania w lochachNie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Brown Book.gif  Podręcznik taktyk
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Podstawowe rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć o treningu, ataku i wyposażeniu.

Tekst oryginalny:
Tactics handbook - Use training to your advantage. Avoid fighting more than one enemy at the same time. Be careful while chasing an enemy because you might get hurt by his allies or by other monsters and can't defend yourself while targeting him. Target only the closest enemy or you'll become confused and might not be able to defend yourself against other attacks. Different enemies require different tactics. Some are better to be fought in an aggressive way; some should be fought in a defensive way. Which attack style you choose also depends on your equipment. If you wear only light armour, there is probably no point in fighting defensive and the other way around.


Tekst przetłumaczony:
Trenuj by zyskać przewagę. Unikaj walki z więcej niż jednym przeciwnikiem w tym samym czasie. Zachowaj ostrożność podczas pościgu za wrogiem ponieważ możesz zostać zraniony przez jego sprzymierzeńców lub inne potwory kiedy obierając go za cel nie będziesz w stanie się bronić. Twoim celem powinien być tylko najbliższy przeciwnik, w przeciwnym razie wpadniesz w zakłopotanie i nie będziesz mógł odpierać innych ataków. Różni wrogowie wymagają różnych taktyk. Z niektórymi lepiej walczyć ofensywnie; z niektórymi defensywnie. Który styl wybierzesz zależy też od posiadanego ekwipunku. Jeśli nosisz tylko lekką zbroję nie ma prawdopodobnie sensu w walce defensywnej i w inny sposób także.


← Nie ma poprzedniego tytułuPodręcznik taktykNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Fauna na Rookgaardzie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opis różnych typów drzew i roślin na Rookgaardzie

Tekst oryginalny:
The fauna of rookgaard. One of the native trees of this isle is the rookiepine. This tough tree grows almost everywhere and can withstand the common storms in the harsh winter. Another tree you can find is the dwarfenoak. The smaler cousin of the tibian oak is a fast growing tree and so the most common wood supply on rookgaard as well as on the continent. Only botanist can distiguisch the dwarfenoak from the strang rookguard banannatree. On rookguard there is an oaklike plat which fruits resemble Bannanas in shape and tase that much. noone can make out the difference of the fruits. To all persons without knowledge in botanology the only hint to find a bannanatree is the witheblossom flower that often seems to live in a kind of symbiosis with the cherry tree. The dragontongue plant is easily spotted by its deep red blossoms and rumored to be an usefull reagent in varrious alchemical potions. The swamplants re that numerous and various that we didn't have a chance for an extensive calssification.


Tekst przetłumaczony:
Fauna na rookgaardzie. Jedno z naturalnie występujących drzew na tej wyspie jest "rookiepine". Te odporne drzewo rośnie prawie wszędzie i może wytrzymywać groźne burze podczas ostrej zimy. Innym występującym drzewem jest "dwarfenoak". "Smaler", kuzyn dębu jest szybkim rosnącym drzewem. Zatem jest zwykłym drewnianym zapasem drewna na rookgaardzie jak i głównym kontynencie. Botanik wyróżnia "distiguisch dwarfenoak", który jest owocem obcego bananowego drzewa rookgaardu. Na rookgaardzie jest "oaklike plat", którego owoce są podobne do kształtu owoców bananów. Noone może wypisać różnicę owoców. Wszystkie osoby w botanice wyróżniają tylko jedną aluzja. Jest to "bannanatree" i "witheblossom" (kwiat, który często występuje z pewnego rodzaju symbiozy z czereśnią" . "Dragontongue" roślina łatwo dostrzegana dzięki swego głębokiego czerwonego kwiecia. Można z niej zrobić alchemiczną miksturę której składnik to "usefull", odczynnik w "varrious". "Swamplants" liczny i różny że nie mieliśmy okazji zbadać rozległego "calssification".


← Nie ma poprzedniego tytułuFauna na RookgaardzieNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Rycerze
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Ogólny opis rycerza

Tekst oryginalny:
The Knights:

Knights are unparraleled in close combant. They are masters of most weapons and the shield. A skilled knight can inflict enormous damage even with the worst weapons


Tekst przetłumaczony:
Rycerze:

Rycerze są niezrównani w zwartej walce. Są mistrzami większości broni i tarcz. Wyćwiczony rycerz potrafi zadać mnóstwo obrażeń nawet z najgorszą bronią.


← Nie ma poprzedniego tytułuRycerzeNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Druidzi
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opisuje korzyści bycia druidem

Tekst oryginalny:
The druids:

Druids concentrate on the magics of nature and acquire great healing powers. They also adept in the use of some offensive and protective spells.


Tekst przetłumaczony:
Druidzi:

Druidzi skupiają się na magii natury i osiągają wspaniałe moce leczące. Są też biegli w używaniu zaklęć ofensywnych i ochronnych.


← Nie ma poprzedniego tytułuDruidziNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Paladyni
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opisuje korzyści bycia paladynem

Tekst oryginalny:
The paladins:

Paladins are great archers and also their spears hardly miss their marks. They are able to cast some minor spells of healing and protection.


Tekst przetłumaczony:
Paladyni:

Paladyni są świetnymi łucznikami a ich dzidy rzadko chybiają celu. Umieją także rzucać niektóre pomniejsze zaklęcia leczenia i ochrony.


← Nie ma poprzedniego tytułuPaladyniNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Czarodzieje
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opisuje korzyści bycia czarodziejem

Tekst oryginalny:
The sorcerer:

Sorcerers are masters of magic. They possess an enormous arsenal of spells of protection and destruction.


Tekst przetłumaczony:
Czarodzieje:

Czarodzieje są mistrzami magii. Posiadają ogromny arsenał zaklęć ochronnych i destrukcyjnych.


← Nie ma poprzedniego tytułuCzarodziejeNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Miasta na kontynencie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opis miast, które możemy znaleźć na kontynencie

Tekst oryginalny:
The cities of the continent:

Fibula is a small village on an isle southwest of the mainland. Its under the rulership of the Thais monarchy. Its rumored that beneath this isle are caves and dungeons of unknown but certainly ancient origin.

On the mainland is the city of Thais, ruled by the wise and just King Tibianus. His explorers found the new soulvortex on this isle and build this base to protect and train the incoming heroes.

In the far northwest is the city of Carlin, that is ruled by amazons. The stuborn so called queen refuses to accept the rulership of the Thais monarchy over the whole continent.

At the great bay, east of Thais lies a rotten town of criminals. Little is known about it and only the most ruthles people even think about travelling there.

The dwarven town, north of mount sternum, the central tibian mountainmassive, is the home of the tibian dwarfs. If you are looking for smiths of unparralleled skill you should travel there.

Further to the north, at the northern shores you find the elven city of Ab'Dendriel. There live the elves, masters of nature and masterhunters.

In the swamps at the eastern coast of the continent lies the city of Venore. It is ruled by the money and the power of the local merchant houses.


Tekst przetłumaczony:
Miasta na kontynencie:

Fibula jest małą wioską na wyspie na południowy-zachód od kontynentu.Znajduje się pod władzą króla Tibianusa.Plotki głoszą że pod wyspą znajdują się nieznane jaskinie i tunele.

Na kontynencie leży miasto Thais,rządzone przez mądrego i sprawiedliwego Króla Tibianusa.Jego zwiadowcy znalezli nową dusze na tej wyspie i zbudowali tą bazę dla ochrony i szkolenia nowych bohaterów.

Na dalekiej północy leży miasto Carlin,rządzone przez amazonki.Ich królowa odmawia uznania władzy Thais.

Nad wielką zatoką,na wschód od Thais leży zepsute miasto przestępców. Mało wiadomo o tym miejscu i tylko najodważniejsi ludzie tam podróżują.

Dalej na północy,na północnych brzegach możesz znaleść elfickie miasto Ab'Dendriel.Żyją tam elfy,mistrzowie natury i polowań.

Na bagnach przy wschodnim wybrzeżu kontynentu leży miasto Venore,rządzone przez pieniądze i możność miejscowych domów handlowych.


← Nie ma poprzedniego tytułuMiasta na kontynencieNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Magia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opisuje różne rodzaje magii

Tekst oryginalny:
Magic

There are two kinds of spells: rune-spells, and spontaneous spells. Rune-spells are cast on blank runestones and some mana is used up in this proces. These stones can easily be carried around and store the specific spell. It can be used at any time, and only some require further investment of mana. Spontaneous spells are cased in the heartbeat they are needed and take effect instantly. Most of these spells are spells of healing but some of them are agressive and some even have more astonishing effectes, as invisibility, illusionary shapechage etc.


Tekst przetłumaczony:
Magia

Istnieją dwa rodzaje zaklęć: zaklęcia runiczne i zaklęcia spontaniczne. Runiczne zaklęcia są zaklinane w czystych kamieniach runicznych. Do tego procesu zostaje zużyta mana. Te kamienie mogą być z łatwością przenoszone i zawierać specyficzne zaklęcia. Mogą być użyte w każdej chwili i tylko niektóre wymagają dodatkowej inwestycji many. Spontaniczne zaklęcia są jak uderzenie serca i dają natychmiastowy efekt. Większość z nich to zaklęcia leczące ale niektóre są ofensywne, dają bardziej zadziwiające efekty jak niewidzialność, zmiana kształtów itd.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagiaNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Brown Book.gif  Wir dusz
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Portal pomiędzy Tibią a próżnią.

Tekst oryginalny:
The Soulvortex It's said that in ancient times, the gods created a great vortex to allow the souls of spirits from 'beyond' enter the realm of Tibia. Through this vortexportal many great heroes were able to manifest themselves on Tibia. In their new bodies they fought against the forces of destruction. But also agents of destruction and evil entered the world through this portal. More and more the dark forces used the portal to spread over Tibia and to annoy, disrupt and subvert the brave people of the world. Some of the evil spirits remained long enough in this world to wreak even more havoc on the good people of Tibia. Destruction of all that others had built, slaying of new manifested souls as soon as they left the vortex. The gods watched in grief what had become of their great accomplishment. And one day Uman and Banor combined their awesome forces and split the vortex. One strand now aimed to the isle of rookgaard, the other one remained aimed on the temple of Thais. From this day on the newborn heroes awakened on the holy and protected isle of rookgaard and only the stronger and better prepared souls could travel to the continent. Guided by omens an expedition of brave warriors from the thaian order of the knights of noodles traveled the perillious seas the the remote isle of rookgaard and discovered the new soulvortex. Soon this base was built and this fine academy founded.

Praise the gods and our King.


Tekst przetłumaczony:
Wir dusz
Mówi się, że w czasach starożytnych bogowie stworzyli portal, który pozwala duszom „z zewnątrz” dostać się do świata Tibii. Dzięki niemu wielu wspaniałych bohaterów mogło pojawić się w naszym świecie. W swoich nowych ciałach mogli rozpocząć walkę z siłami destrukcji. Ale oprócz nich, również przedstawiciele zła zaczęli się przez niego przedostawać. Coraz więcej sił ciemności zaczęło przybywać, by siać zniszczenie i zło. Niszczyły wszystko co stworzyli inni i mordowały nowe dusze, które ledwo opuściły portal. Bogowie obserwowali ze zgrozą, co się dzieje z ich osiągnięciem. Aż pewnego dnia Uman i Banor użyli swoje wspaniałe siły do rozdzielenia portalu. Jeden umiejscowili na wyspie Rookgaard, a drugi w świątyni w Thais. Od tamtego dnia, nowo narodzeni bohaterowie budzą się na świętej i chronionej wyspie Rookgaard, a tylko silniejsze i lepiej przygotowane dusze mogą ruszyć na kontynent. Wyprawa mężnych wojowników Thaiańskiego zakonu rycerzy klusek (ang. Noodles) podróżowała przez niebezpieczne morza, prowadzona przez znaki, by odkryć odległą wyspę Rookgaard i istniejący na niej portal. Wkrótce wybudowano tu bazę i założono tę akademię.

Chwalcie bogów i naszego króla.


← Nie ma poprzedniego tytułuWir duszNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Moje podróże
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Historia podróżnika, zaskoczonego przez orków.

Tekst oryginalny:
My travels.

As the orcs approached I've hidden myself in the bushes near the lake. I did hardly dare to breath as they met only some inches from my nose. I thought my wild beating heart might betray me to this murderous beasts. I overheared the greenskined brutes. 'charach' (or so) one said and the other responded the same way, then they began to chat in their strange language, certainly talking about some gruesome plot against mankind. Talking they wandered away and after they vanished from my view I quickly got up and headed to Thais as fast as I could.


Tekst przetłumaczony:
Moje podróże.

Kiedy orkowie nadeszli, ukryłem się w krzakach niedaleko jeziora. Z trudem odważyłem się oddychać, gdy spotkali się zaledwie kilka cali od mojego nosa. Pomyślałem, że moje dziko bijące serce zdradzi moją obecność tym morderczym bestiom. Słyszałem tych zielonoskórych brutali aż za dobrze. 'charach' (czy jakoś tak) powiedział jeden, a drugi odpowiedział mu w ten sam sposób, później poczęli rozmawiać w swoim dziwnym języku, na pewno o pewnym straszliwym spisku przeciwko ludzkości. Dyskutując, oddalili się i kiedy znikli z mojego pola widzenia, natychmiast wstałem i pomknąłem do Thais najszybciej jak mogłem.


← Nie ma poprzedniego tytułuMoje podróżeNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

<pusto>

Szósta Szafka

<pusto>

Siódma Szafka

Brown Book.gif  Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Awaking of the Gods BOOK ONE
In the beginning there was only the big gaping void.
It was omnipresent and nowhere.
Into this desert entered Fardos, the creator, and Uman Zathroth, incorporating magic. Nobody knows where they came from or whether they had always existed and just awoken from the deep slumber of infinity.
Fardos was fulfilled by the need to create and give birth. He stepped into existence and began the act of the creation immediately, as he was he was impatient and full of creative power. His godly powers emerged from him and created, formed.
But all his works slipped out of his hands as the void was everywhere. No single work was to last. Everything that he devised dissolved in the void even before it was completed.
Uman Zathroth regarded his undertakings thoughtfully, because Uman Zathroth was wise and filled with magic powers and insatiable hunger for knowledge, comprehension and enlightenment. He was a creature similar and nevertheless different to the clear working of Fardos, because mysteries and secrets were the aspects of his being. Uman and Zathroth were two entities and nevertheless one. Uman was the light, bright aspect of magic; his was the gift to work benign wonders. Zathroth however, his different - dark - side, was the corruptive urge, the vain self purpose of magic, destructive and a desecration! This entity, which was two and one nevertheless, observed now the works of his companion in infinity.


Tekst przetłumaczony:
Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZA
Na początku była tylko jedna wielka ziejąca pustka.
Była wszędzie i nigdzie.
W tę nicość wkroczyli Fardos stworzyciel i Uman Zathroth dzierżący magię. Nikt nie wie skąd przyszli i czy istnieli od zawsze i dopiero przebudzili się z głębokiej drzemki nieskończoności.
Fardos wypełniony był potrzebą tworzenia i dawania życia. Wkroczył w egzystencję i natychmiast rozpoczął akt kreacji, był niecierpliwy i pełen kreatywnej mocy. Jego boskie moce wyłaniały się z niego i tworzyły i formowały.
Ale wszystkie jego prace wymykały mu się z rąk, ponieważ wszędzie była pustka. Nic nie zostało ukończone. Wszystko co stworzył rozpływało się w nicości nawet zanim było skończone.
Uman Zathroth obserwował jego wysiłki z uwagą, ponieważ był mądry wypełniony magiczną mocą i głodem wiedzy, zrozumienia i oświecenia. Tajemnice i sekrety były aspektami jego istnienia. Uman i Zathroth byli dwiema osobami, ale pomimo to jedną. Uman był światłem, jasną stroną magii, był darem dla pracy łagodnych przemyśleń. Natomiast Zathroth był inny - mroczny - żądny zniszczeń, miał próżne cele swojej magii, destrukcyjne i profanacyjne! Ta osobowość, która była jednocześnie dwoma i jedną, obserwowała teraz prace swojego towarzysza w nieskończoności.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZAPrzebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Awaking of the Gods BOOK TWO
For a long time Fardos exhausted his enormous powers in futile activity. Finally he asked his companion for support in his attempts. Uman consented only too readily, but Zathroth, the dark one of the twins, refused himself. Thus Fardos and Uman strived together to attempt the CREATION - however their laborings were not rewarded with success again. Just like before everything was drained away as soon as they created it, and Zathroth laughed full of contempt.
The power however, which Uman and Fardos spent, did seep away in the universe-filling void. Nobody knows whether it was this power that lured another entity to them, whether it aroused this godly being, or whether in a mysterious way it created this entity. In any event, suddenly the enormous entity Tibiasula rose from the void and examined the two other godly beings. Fardos and Uman welcomed Tibiasula as their sister and admired her, because she was the perfect unity of the elements. Zathroth however fumed with silent hate, as he didn't want to share the void with one more entity.


Tekst przetłumaczony:
Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA
Przez długi czas Fardos wyczerpywał swoje olbrzymie moce w daremnej pracy. W końcu poprosił swego towarzysza o pomoc. Uman zgodził się od razu, ale jego mroczny bliźniak Zathroth odmówił. I tak Fardos i Uman rozpoczęli razem dzieło TWORZENIA - jednak ich wysiłki znów nie przyniosły rezultatu. Tak jak wcześniej wszystko rozpływało się, gdy tylko to stworzyli, a Zathroth śmiał się z tego zadowolony.
Jednak moc, którą zużywali Uman i Fardos, odpływała wypełniając pustkę. Nikt nie wie czy to ta moc przyzwała do nich kolejną istotę, czy pobudziła to boskie istnienie, czy w jakiś tajemniczy sposób je stworzyła. Obojętnie od przyczyny, nagle ogromna postać Tibiasuli powstała z nicości i zaczęła przyglądać się pozostałym dwóm bóstwom. Fardos i Uman powitali Tibiasulę jako siostrę i podziwiali ją, ponieważ była idealną harmonią żywiołów. Natomiast Zathroth zawrzał cichą nienawiścią, ponieważ nie chciał dzielić pustki z dodatkową osobą.


← Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZAPrzebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGAWielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZA →Brown Book.gif  Wielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Great Creation BOOK ONE


Uman in his wisdom recognized the possibilities, which revealed themselves to them here, and he asked Tibiasula join in the circle of the creators and help them with the task of the creation. Tibiasula agreed, because she also was fascinated by the idea of the creation. Uman, whose nature was to win secrets and gain insights, had realized what their error at the preceding attempts had been:
Without a fixed pivot point there was no existence possible, and everything had to diffuse away as it was without direction and target.
And to remedy that he invented TIME!
In order to create the time, the Gods united their powers. Even Zathroth was fascinated by the idea of his other half and contributed a tiny proportion of his strength to the effort. The wise claim that it is to be due to his working that all time strives in the long run to decay and destruction.
The powers of the godly bundled themselves to an enormous power greater than any in existence before. It began to crystallize itself in the void to an enormous spiral. Higher and higher it mounted up, became firmness, pivot point, direction and aim of existence! And in such a way the crystal column of time grew upwards and was from then on the unmovable center of creation.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGAWielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZAWielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGA →
Brown Book.gif  Wielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Great Creation BOOK TWO


But even at the culmination point of the creation Zathroth bundeled all his destructive powers to a weapon and pushed it with all the strength that he could muster into the heart of Tibiasula, whose existence he did not want to endure any more. And as the divinity was weakened by the creation and without suspicion and resistance, the deadly attack penetrated to the core of her being and destroyed her.
The elements - fires, water, earth and air - were jerked out of their harmony and landed at the base of the column of time.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Wielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZAWielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA →


Ósma Szafka

Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK ONE


Schocked Uman and Fardos tried to grab hold of the dispersing being of Tibiasula, but it was about to slip out of their hands like their creations before. They wove a powerful spell, the spell of the creation, in order to bind Tibiasulas essence to the column of time. As Zathroth laughed loudly, in his vain triumph, he did not understand their words, and so the secret of creation and life stayed hidden from him forever.
They however wove the fleeting elements to powerful strands. Althought they did not succeed in uniting them again but the individual parts became something new, the first real creation.
Thus the living part became Tibia, born from the element earth, Sula became the sea washing around it. Air rose over the creation and layed itself like a protecting blanket over the creation, and the fire seeped under it and began to warm it up.
Behold: Each of the separate parts of the god was full of life and divinity! But none of the elements possessed the spirit of the Tibiasula, but they were wild and impetuous, following always the impulses which corresponded to their nature.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA


Zszokowani Uman i Fardos próbowali pochwycić rozpraszające się istnienie Tibiasuli, ale wymykała im się z rąk jak wszystkie poprzednie stworzenia. Wypowiedzieli potężne zaklęcie, zaklęcie kreacji, by związać esencję Tibiasuli z kolumnami czasu. Zathroth śmiał się głośno w swoim próżnym triumfie, nie rozumiał jednak ich słów i sekret tworzenia i życia pozostał ukryty przed nim na zawsze.
Udało im się zakląć ulotne żywioły w potężne pasma. Pomimo że nie powiodło im się ponowne ich zjednoczenie, ich poszczególne części stworzyły coś nowego, pierwsze prawdziwe stworzenie.
W ten sposób żyjąca część stała się Tibią, narodzoną z elementu ziemi, a Sula stała się morzem wokół niej. Powietrze powstało wokół stworzenia i stało się jakby ochronną pokrywą nad całą kreacją, a ogień przeniknął pod nią i zaczął ją ogrzewać.
Zauważ: Każda z oddzielonych części bogów była pełna życia i boskości! Ale żaden z żywiołów nie posiadł ducha Tibiasuli, wszystkie były dzikie i impulsywne, podążające zawsze za impulsami zgodnymi z ich naturą.


← Wielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZANarodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK TWO


And Uman and Fardos were chagrined about the dastardly deed or Zathroth. They decided to create from the elements something new, similar to Tibiasula. For a long time they looked for a way of achie this end. Finally Uman found a solution: the birth, which created live from live. One of the Godly had to unite with one of the elements and could thus create a new entity.
Thus Fardos and the Fire united, and the Fire bore two children, Fafnar and Suon, the Suns of Tibia. Suon of calm and considerate nature. But Fafnar, its sister, was self-willed and stubborn. She rose vainly over the elements and began to scorch them. Therefore Suon also rose up in order to stop his sister. A wild struggle started and pretty soon it turned out that Suon was the stronger one of the two. So Fafnar fled under Tibia into the parental fire, but Suon wanted his sister to promise him never to scorch the other elements again.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA


I Uman i Fardos byli rozgoryczeni podłym uczynkiem Zathrotha. Postanowili stworzyć z żywiołów coś nowego, podobnego do Tibiasuli. Przez długi czas poszukiwali sposobu na osiągnięcie tego celu. W końcu Uman znalazł rozwiązanie: narodziny, które będą tworzyć życie z życia. Jeden z Bogów musiał zjednoczyć się z jednym z żywiołów, by w ten sposób stworzyć nowe istnienie.
I tak Fardos zjednoczył się z Ogniem, a Ogień zrodził dwójkę dzieci, Fafnar i Suon, Słońca Tibii. Suon o łagodnej i miłej osobowości. Ale Fafnar, jego siostra, była uparta i oporna. Wzeszła ponad inne żywioły i zaczęła je przypalać. Dlatego Suon wzeszedł również, by powstrzymać siostrę. Rozpoczęła się burzliwa walka i wkrótce okazało się, że Suon był silniejszy. Fafnar uciekła pod Tibię w rodzicielski Ogień, ale Suon chciał, żeby siostra przyrzekła mu już nigdy nie przypalać innych żywiołów.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZANarodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK THREE


Thus he followed the vain sister and sought her it. She however was quick and escaped from him again. She escaped on the other side and again rose over all elements, and began anew, to scorch these. When Suon followed her now, in order to punish her, she didn't let it come not a further test of strength and escaped the brother immediately. He followed the teasing and aggravating sister tirelessly into the embrace of the fire. But Fafnar was a step ahead of him and had already fled again onto the other side over the elements ... and in such a way this continues to go on even today.
Uman united himself with the earth, which we know as Tibia. And the earth bore him Crunor, the first tree. Crunor was full of charm and vitality. Also he loved his own shape, but he was wiser than Fafnar and possessed the gift of modesty. Inspires by the creation he bore from itself all the plants, small and large! And they spread out on the body of mother Tibia, like a dress - it was a delight to see.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA


Dlatego podążył za próżną siostrą, żeby ją odszukać. Ona jednak była szybka i znów przed nim uciekła. Uciekła na drugą stronę i znów wzeszła ponad żywioły i rozpoczęła je na nowo przypalać. Kiedy Suon zaczął ją gonić, żeby ją ukarać, nie dała mu się do siebie zbliżyć i szybko uciekła przed bratem. On ścigał niestrudzenie swoją złośliwą siostrę i w ten sposób trwa to do dziś.
Uman zjednoczył się z Ziemią, którą znamy jako Tibię. I Ziemia urodziła mu Crunora, pierwsze drzewo. Crunor pełen był uroku i witalności. Kochał także swój kształt, ale był mądrzejszy niż Fafnar i posiadł dar skromności. Zainspirowany dziełem tworzenia, sam zrodził wszystkie rośliny, duże i małe! A one rozrosły się po ciele matki Tibii, jak suknia - to był zachwycający widok.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIANarodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK FOUR


Fardos connected himself with air, and its child was called Nornur, fate. Nornur envied the brother Crunor because of his shape, as he was hardly more than wind and nebulae, and he asked he brother for assistance in creating a shape for him. But no matter how hard the brothers tried, Nornur couldn't appear to be much more than a shadow of a ghost.
Thus Nornur decided to create creatures in order to reveal himself. Thus the spiders came into the world, which are able to web their ghostlike spiderwebs, which copy Nornurs shape, and thus praise and honor him.
Also Uman and Sula, the sea, found together, and they conceived Bastesh, the unfathomable one. She was exceedingly beautiful, and the Godly were astonished. But Fafnar, the sun, looked upon all this beauty full of envy! When the newly born Bastesh looked up to her, she attacked her with fiery claws in the face and scratched it dreadfully. Probably Bastesh would not have survived the attack of her sister, had not the other Gods hurriedly come to help and driven away the ravishing Fafnar.
Bastesh however was frightened and disfigured. Full of fear she fled into the embrace of her mother Sula. In the depths of the seas the unfathomable one hides herself since that time, and little is known about her and her workings. Only the fact that the sea has been populated since that time by numerous creatures, may tell us that Bastesh seems to create these in the depth. In addition it is said that since that time the water of the seas is salty from the tears, which the disfigured Bastesh sheds out of anguish and pain.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA


Fardos połączył się z Powietrzem, a ich dziecko zostało nazwane Nornur - przeznaczenie. Nornur zazdrościł bratu Crunorowi kształtu, ponieważ sam nie był prawie niczym więcej niż wiatr i mgła, poprosił więc brata o pomoc w stworzeniu dla siebie kształtu. Ale nie ważne jak ciężko próbowali to zrobić, Nornur nie potrafił pojawić się jako nic więcej niż cień ducha.
Dlatego Nornur postanowił stworzyć istoty, które będą jego uosobieniem. I tak na świecie pojawiły się pająki, które potrafią rozsnuwać swoje pajęczyny, które oddają kształt Nornura w chwale i honorze dla niego.
Uman połączył się z Sulą, morzem, a ich córka Bastesh była niemożliwa do ogarnięcia rozumem. Była niesamowicie piękna, czym bogowie byli niezmiernie zdumieni. Ale Fafnar, słońce, spojrzała z góry na to piękno, pełna zazdrości! Kiedy nowo narodzona Bastesh spojrzała na nią w górę, ta zaatakowała ją płomiennymi pazurami i okropnie ją podrapała. Prawdopodobnie Bastesh nie przeżyłaby ataku siostry, gdyby inni Bogowie nie przybyli szybko na pomoc i nie odciągnęli oślepiającej Fafnar.
Jednak Bastesh została przerażona i oszpecona. Pełna strachu uciekła w objęcia matki Suli. W morskich głębinach niezmierzona ukywa się od tamtej pory i bardzo niewiele wiadomo o niej i jej działaniach. Jedynie fakt zasiedlenia morza przez liczne stworzenia, może nam zasugerować, że Bastesh je tam powołuje do życia. W dodatku mówi się, że od tamtego czasu wody mórz są słone od łez, które oszpecona Bastesh wylewa z udręki i bólu.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIANarodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTAPierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA →Dziewiąta Szafka

Brown Book.gif  Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The First Creatures BOOK ONE


Zathroth however was delighted by the destructive potential, which Fafnar showed, and he looked upon her with delight. He flattered her with compliments, and he succeeded in seducing her.
Thus they conceived Brog, the fiery raging berserker. Brog possessed only little of his fathers wisdom, and the heat of his mother burned only deep inside of him. There however the fire became more ravaging and more hurting, and the rough titan raged and cried that the elements were shaken. Inexpressible pain troubled him, until the blocheaded Brog compacted his magical powers and hurled a major part of the fire far away from himself. From the fire, which did not want to cool down, however immediately the first dragon, called Garsharak, rose and he bore many further lower dragons in the course of the centuries from his fire and his magic, of the like we know today.


Tekst przetłumaczony:
Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA


Zathroth był zachwycony destrukcyjnym potencjałem Fafnar i patrzał na nią wniebowzięty. Prawił jej komplementy i udało mu się w końcu ją uwieść.
Tak zrodzili Broga, płomiennego szalejącego niszczyciela. Brog posiadł jeynie niewielką część wiedzy ojca, a gorąco matki płonęło tylko w jego wnętrzu. Jednak ogień stał się bardziej pustoszący i raniący i wzburzony tytan szalał i wył, aż wstrząsnęło to żywiołami. Niewyobrażalny ból dręczył go, aż nie użył swojej magii, żeby oddzielić od siebie główną część ognia. Z ognia, który nie chciał ostygnąć powstał natychmiat pierwszy smok zwany Garsharakiem. Ze swego ognia i magii, w ciągu wieków stworzył wiele innych smoków, które znamy dzisiaj.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTAPierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZAPierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Pierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The First Creatures BOOK TWO


Brog however laughed over the dragon, which he had create, because he roamed over Tibia and was a terror to the few other creatures. Brog was fascinated by this created being and its terrible children, although they showed him neither loyalty nor respect. Thus Brog created further life, imitiating his shape, in order to please him, and so the cyclops entered the world.
Zathroth however was angered, because he thought the cyclos stupid and awkward. Too little trouble did they spread in the world, because they quarried in Tibia for metals and enjoyed to process it with fire and force. They were too few for his likes, because they hardly grew in numbers.
Thus Zathroth reprimanded his blockheaded son and ordered him to create new life. For he himself still could not understand the secret of life. Under his guidance the first trolls, numerous and vexatious, developed but still without the malicious cunning, which Zathroth desired. Next father and son therefore created the orcs. And the orcs turned out just like the dark God wanted them. They flowed over Tibia, spread out and began to devastate it.


Tekst przetłumaczony:
Pierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA


Brog cieszył się ze smoka, którego stworzył, ponieważ ten ryczał nad Tibią i był postrachem dla kilku innych stworzeń. Był zafascynowany tym istnieniem i jego strasznymi dziećmi, pomimo że nie okazywały mu ani lojalności ani szacunku. W końcu Brog stworzył inne życie na swoje podobieństwo i tak na świecie pojawiły się Cyklopy.
Zathroth był jednak zły, ponieważ sądził, że Cyklopy są głupie i niezręczne. Zbyt mało siały problemów na świecie, ponieważ zaczęły wydobywać metale i cieszyły się, kiedy mogły pracować ogniem i siłą. Było ich zbyt mało jak na jego gust, ponieważ prawie się nie rozmnażały.
Dlatego Zathroth zwymyślał swojego tępego syna i rozkazał mu stworzyć nowe życie. Ponieważ on sam nie mógł wciąż zrozumieć sekretów życia. Pod jego kontrolą stworzył liczne i podłe Trolle, ale brakowało im zjadliwej przebiegłości, której pożądał Zathroth. Następnie ojciec i syn wspólnie stworzyli Orków. A oni wyszli dokładnie tak, jak chciał tego mroczny Bóg. Zalali Tibię, rozprzestrzeniając się po całej ziemi i zaczęli ją dewastować.


← Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZAPierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGANie ma następnego tytułu →Dziesiąta Szafka

Brown Book.gif  Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The War over the Creation BOOK ONE

Uman was distressed by the actions of his dark side, and he asked Fardos to help him with his attempt to separate from his bad side. For a long time they manipulated and pulled on the essence of Uman-Zathroth, but only to detect that this unitity was destined for eternity. But a small part of Uman-Zatroth, a godly fragment separated itself due to this pulling and struggling, and it assumed the shape of Kirok, which one would call the crazy one. Kirok was from precipitous, scizophrenic nature. On the one hand he was brilliant and creative, on the other hand one he was ludicrous and full of folly. Thus Kirok became the protection patron of the scientists on the one hand, and the jesters and jokers on the other hand. Meanwhile the gruesome children of the dark gods raged more and more savagely, and the devastation of the world continued without cessation. Some of the other gods did not want to witness anymore, how their creation was troubled and subjected by the creatures after the spirit of Zathroth, and some decided to do something about that. Crunor created the wolves in order to protect his forests against the orcs, but these were too numerous! Only in the deepest forests and in wild herds the wolves learned to defeat their bipedal opponents.


Tekst przetłumaczony:
Wojna o stworzenie świata KSIĘGA PIERWSZA

Uman był zrozpaczony czynami jego złej strony, więc poprosił Fardosa, aby pomógł mu przy jego próbie oddzielenia się od złej strony. Od dłuższego czasu manipulowali i wyciągnęli esencję Umana-Zathrotha, ale tylko po to, aby odkryć, że zostali sobie przeznaczeni na wieki. Ale fragment Uman-Zatrotha, pobożny fragment, podzielił to z powodu ciągłych wpływów i walk i to przybrało kształt Kiroka, którego ktoś nazwałby szalonym. Kirok miał porywistą, schizofreniczną naturę. Z jednej strony był błyskotliwy i twórczy, z drugiej strony jednak niedorzeczny i pełen głupoty. Stąd Kirok został patronem naukowców , ale także błaznów i żartownisiów . Przez ten czas okropne dzieci złych bogów złościły się coraz brutalniej, a spustoszenie świata trwało bez przerwy. Część innych bogów nie chciało być nigdy więcej świadkami tego, jak ich stworzenie było dręczone i poddane srtworom po duchu Zathrotha, więc postanowili coś z tym zrobić. Crunor stworzył wilki, aby chronić jego lasy przed orkami, ale te były zbyt liczne! Tylko w najgłębszych lasach i w dzikich stadach wilki nauczyły się zwyciężyć ich dwunożnych przeciwników.


← Nie ma poprzedniego tytułuWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA PIERWSZAWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The War over the Creation BOOK TWO

Basteth wanted to come to aid her cousin, but her creatures, large and dreadful as they were simply could not walk ashore. She was only able to send the snakes, but they were too weak, and the orcs too powerfull. Thus she gave them pus from her festering face wounds as dangerous poison. But too bad! Still the bad orcs, equipped with cyclop weapons, were too powerful and too malicious. But when the Orks threatened to cover Tibia almost completely, the dragon came! They had decided that only they themselves were to be the true and absolute rulers of Tibia. They did know no mercy in their rage! With fire and magic they annihilated the orcs, devastated their cities and drove them into the underworld. Even the cyclops, which hurried furiously to the battle, and auxiliary troops from enslaved trolls were no match against the fiery anger of the dragons. Enormous cyclopic cities were laid into ruins, unbelievable forging factories were lost for all eternity, and until today the cyclops are upset about the orcs because of these losses.


Tekst przetłumaczony:
Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA DRUGA

Bastesh chciała przybyć by wspomóc swojego kuzyna lecz jej jestewstwo, ogromne i przeraźliwe nie mogło chodzić po lądzie. Była w stanie wysłać jedynie węże ale były one zbyt słabe, a orkowie zbyt potężni. Więc dała im siłę ropiejących ran jej twarzy jako niebezpieczną truciznę. Niestety! Złe orki, wyposażone w broń cyklopów były zbyt potężne i złośliwe. Gdy orki zagroziły całej Tibii, przybyły smoki! Uważały, że tylko one mogą być prawdziwymi i całkowitymi władcami Tibii. Smoki nie znały litości w furii! Przy pomocy ognia i magii, unicestwiły orków, zniszczyły ich miasta i wysłały je w zaświaty. Nawet cyklopy które z wściekłością pospieszyły do bitwy wraz z pomocniczym zastępem trolli nic nie wskórały w walce przeciwko ognistej złości smoków. Niezwykłe miasta cyklopów zostały obrócone w ruiny, niewiarygodne kuźnie przepadły na wieki i do dziś dnia rasa cyklopów jest zła na orków, z powodu owych strat.


← Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA PIERWSZAWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA DRUGAWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA TRZECIA →Brown Book.gif  Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA TRZECIA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The War over the Creation BOOK THREE

But on the other hand, many dragons fell due to the onslaught of the enormous hordes of orcs and their allies. Until today none of the old peoples has recovered from the great war. Tibia was completely scattered with the corpses of the great battle, and all life threatened to be suffocated thereby. There the gods decided that Uman should unite with the earth in order to create a godly being, which would take care of the dead. But Zathroth used a deception and appeared to the earth as its other side, Uman, and conceived in his place a being. This was the birth of Urgith, the master of the undead. And immediately the dead ones began to raise themselves on his calling, and they all were his creatures. Like the orcs before them, now the undead covered the body of the mother Tibia, and his children, the rats, were Urgith's messengers and scouts. Then however Uman and Tibia united, as it had been agreed upon, and Toth was born. Toth became the guardian of the dead ones and sent his large worms which began to devour the undead. For a long time the struggle lasted and again no end was to be foreseen.


Tekst przetłumaczony:
Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA TRZECIA

Ale z drugiej strony wiele smoków upadło z powodu ataku ogromnych hord orków i ich sojuszników. Do dziś żaden ze starych ludów nie doszedł do siebie po wielkiej wojnie. Tibia została całkowicie przykryta zwłokami z wielkiej bitwy i wszystkim groziło uduszenie. Wtedy bogowie zadecydowali, że Uman powinien je pogrzebać, aby zapewnić im godny spoczynek ,by zaopiekować się zmarłymi. Zathroth jednak użył podstępu i pojawił się na ziemi jako jego inna strona, Uman, i stworzył na miejscu istotę. To były narodziny Urgith, mistrz nieumarłych. I natychmiast zmarli zaczęli podnosić się na jego wezwanie i wszyscy byli jego stworzeniami. Tak jak przed nimi orkowie, tak teraz nieumarli przykryli ciało matki Tibii, i jego dzieci, szczury, były zwiadowcami i posłańcami Urgitha. W tym wypadku Uman i Tibia zjednoczyli się, ponieważ już to uzgodniono i narodził się Toth. Został on strażnikiem zmarłych i wysłał jego duże robaki, które zaczęły pożreć nieumarłych. Od dłuższego czasu walka trwała i co więcej nie można było przewidzieć końca.


← Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA DRUGAWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA TRZECIANie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA CZWARTA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The War over the Creation BOOK FOUR

The good Gods created and threw race after race into the struggle about the world. All of them were defeated! Almost everyone of the old races, which we know only as the Ancients, was defeated and buried by the sands of the time, because they were no match to the agressive rage and the emotionless intrepidity of their opponents. According to our knowledge, only the delicate elves in their cities deep in the forests and the dwarves in their fortresses deep under the mountains survived the corpse wars, although at some campfires rumors are spread about other races, created by both sides for this unholy war, and of which some individuals are said to still be around. Just as strong and powerful as these peoples were, they were one-sided and of little flexibility. Worse still: Some creatures succumbed to the temptations of Zathroth about power and great knowledge. They switched sides, and rumor has it that the most powerful of the Ancients were hurled out of this world by the good Gods for their betrayal to suffer eternally in the sphere, which was created in order to punish them for their misdeeds, and changed to what nowadays is called the daemons. All their magic, which was probably given to the old peoples in excess, could not make them victorious, and they and their buildings disappeared gradually from the face of Tibia.


Tekst przetłumaczony:
Wojna o Stworzenie Świata KSIĘGA CZWARTA

Dobrzy Bogowie stworzyli i wpędzili rasę po rasie do walki o świat. Wszyscy z nich byli pokonywani! Prawie każda ze starych ras, które znamy tylko jako Starożytni została zwyciężona i zasypana przez piaski czasu, ponieważ nie mogli się równać aby agresywnej wściekłość i beznamiętna dzielność ich przeciwników. Stosownie do wiedzy o nas, tylko delikatne elfy w ich miastach w głąb lasów i karły w swoich twierdzach głęboko pod górą przeżyły wojny trupów, pomimo że na niektórych ogniskach krążą pogłoski o rozprzestrzenianiu się innych ras, stworzonych przez obie strony dla tych bestialskich wojen, i mówi się, że są gdzieś w pobliżu. Po prostujak silne i potężne te narody były, tak oni przystali przy jednej ze stron i mieli małą możliwośc przystosowania się. Co gorsze : niektóre z kreatur zostały pokuszone przez Zathrotha potęgą i wielką wiedzą. Zmienili oni strony i krąży wieść, że najpotężniejsi ze Starożytnych zostali wyrzuceni z ziemi przez dobrych bogów za ich zdrady, by cierpieć wiecznie w sferze, która została stworzona, by ukarać ich za złe uczynki i zmienić ich w to, co dziś nazywamy demonami. Cała ich magia, która została zapewne dana starym ludom w nadmiarze, nie mogła uczynić ich zwycięzcami, a oni i ich budynki stopnowo znikały z powierzchni Tibii


← Nie ma poprzedniego tytułuWojna o Stworzenie Świata KSIĘGA CZWARTANie ma następnego tytułu →Jedenasta Szafka

Brown Book.gif  Stworzenie Ludzi KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Stworzenie ludzi przez bogów cz. 1.

Tekst oryginalny:
The Creation of Humans BOOK ONE

There the Gods created the first human, Banor, the godly warrior! This entity was filled by the godly power and was full of courage and responsibility. After his image and with parts of his body the Gods created him attendants, Humans. Nobody knows, which Gods brought their powers into the recent creation, and some say that Zathroth spoiled also this creation. Yes, some even state that the good Gods created a twin for Banor, which should embody the powers of magic, whose raw form however was stolen by Zathroth, and he had manufactured from it the first daemonic lords to lead his attendants from hell. Whichever it might be, in any case the humans took on the fight against the crowds of the undead and probably against the dragons, orcs and their unholy attendants, too, and Banor was a glorious leader for mankind.


Tekst przetłumaczony:
Bogowie stworzyli pierwszego człowieka , Banor boski wojownik . Człowiek ten w całości został wypełniony przez boską moc i był pełen odwagi i odpowiedzialności. Po jego wizerunku i częściach jego ciałach Bogowie stworzyli mu opiekunów , ludzi. Nikt nie wie który bóg dał swoje uprawnienia i komu . Niektórzy mówią , że Zathroth powstał także podczas obdarzania energią przez Bogów. Tak niektórzy nawet mówią , że bogowie stworzyli dla Banora bliźniaka , który powinien ucieleśniać moce magii których surowa forma jednak został skradziona przez Zathrotha , a on z nich wyprodukował pierwszych demonicznych panów , wyprowadzając ich z piekła . Niezależnie od tego ludzie zajęli się na walce z tłumem nieumarłych i prawdopodobnie ze smokami , orkami i bezbożnymi uczestnikami . Banor był wspaniałym przywódcą ludzkości .


← Nie ma poprzedniego tytułuStworzenie Ludzi KSIĘGA PIERWSZANie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Stworzenie Ludzi KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Stworzenie ludzi przez bogów cz. 2.

Tekst oryginalny:
The Creation of Humans BOOK TWO

Thus the age of the wars of the unliving began. The battles were furious and bloody and for along time no side was apparently winning. Uman gave humans the art of magic and instructed them in the magic crafts. But even the sorcerers could not turn the tables. Some of them turned thereupon away from Uman and called Crunor their lord, in order to serve from then on as druids for the forces of the life. Together with the godly world tree Crunor they created many of the creatures, that populate the wilderness today, although a variety of these creatures was extinguished in the wars of that time. Banor however chose the noblest of the mortal ones, Kirana, as its wife, and she bore him Elane, which possessed as much virtue as combat and magical powers. And she became the first of the noble paladins. Until our times the leader of the paladins is in honors to her a woman and assumes the honorary name Elane.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuStworzenie Ludzi KSIĘGA DRUGANie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Stworzenie Ludzi KSIĘGA TRZECIA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Stworzenie ludzi przez bogów cz. 3.

Tekst oryginalny:
The Creation of Humans BOOK THREE

All this however could not turn the war luck against the dark hordes. Whereever Banor appeared personally to lead the armies of humans, they triumphed, but on the other battlegrounds they were too often crushed by the dark crowds. Thus Banor asked the gods to help him and the gods in their infinite wisdom created the portal of the souls. By means this mystic of gate souls from planes of existence far, far away of Tibia could be called in order to assume the shape of heroes. With these champions as leaders the humans turned the tables in the great war. They alone under all the mortals had the possibility of becoming similar to Banor, uniting power and cunning. Thus the hordes of undead and their terrible leaders were slowly but inexorably overwhelmed.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuStworzenie Ludzi KSIĘGA TRZECIANie ma następnego tytułu →


Dwunasta Szafka

Brown Book.gif  Odnowienie Tibii KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Walka z hordami ciemności cz.1.

Tekst oryginalny:
Tibia's Renewal BOOK ONE

The heroic powers were just about to seal the defeat of the darkness by steel and manapower but the wars had persisted for too a long time. The world was fragile, the boundaries between the worlds cracked by the enormous powers, which had been employed. Already the armies of the older races were readying themselves to recapture from the humans what the old ones regarded as theirs. Already the children of the darkness, hardly troubled by the undead, risen again to new powers, were waiting to spread chaos over the world. Already the dragons sharpened their talons on their rock, in order to rise again into air to devastate the world in a fiery nightmare. Already the victorious armies of humans threw possessive looks on new targets. Already the daemons hammered on the walls of their breakable prison.


Tekst przetłumaczony:
Odnowienie Tibii, KSIĘGA PIERWSZA

Heroiczne siły miały właśnie zapieczętować przegraną ciemności stalą i mocą many, ale wojny trwały przez zbyt długi czas. Świat był kruchy, granice między światami popękały przez działanie olbrzymich mocy, które zostały użyte. Już armie starych ras były gotowe odzyskać od ludzi to, co uważały za swoje. Już dzieci ciemności ledwie wzburzone nieumarłymi, powstały znowu z nowymi mocami, czekając na odpowiedni moment, by zasiać na świecie chaos. Już smoki ostrzyły swe pazury o skały, żeby znów wzbić się w powietrze i zniszczyć świat płomiennym koszmarem. Już zwycięskie armie ludzi rzucały zaborcze spojrzenia na nowe cele. Już demony waliły w mury swoich kruchych więzień.


← Nie ma poprzedniego tytułuOdnowienie Tibii KSIĘGA PIERWSZANie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Odnowienie Tibii KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Walka z hordami ciemności cz.2.

Tekst oryginalny:
Tibia's Renewal BOOK TWO

There the Gods on both sides stopped. They looked down upon the desintegrating world, and they decided an armistice, because they all wanted power over the creation, not its complete destruction. Thus the Gods threw the charm of the new beginning over the world! Only gradually the recovering sections of the old world started to rise from the nebulas of time, awakened the old races and old frights back to life. It is said that the city of Tibia was the first to rise again, barren of almost all life, without all magic, on a tiny island, deserted and almost devoid of life ... and nevertheless full of age-old secrets. And soon afterwards life returned to the world. Also via the portal of souls old and new heroes found their way to Tibia. Gradually larger sections of the old world emerged from the nebulas, further natures and miracles. But the world is still far from its former splendour and size, and we live in times of change. What today is still natural, may as soon as tomorrow be only a legend, what today is still fantasy, may already tomorrow be reality. But hear ye and listen: Bad spirits also arrived and still arrive by the portal in our realm, in order to do mischief in human shape. Thus one has to face many dangers, and often the world appears to be cruel and hostile.


Tekst przetłumaczony:
Odnowienie Tibii, KSIĘGA DRUGA

Nagle Bogowie obu stron przestali walczyć. Spojrzeli w dół na rozbity świat i postanowili zawiesić broń, ponieważ wszyscy chcieli mocy tworzenia, a nie kompletnej destrukcji. I tak Bogowie rzucili na świat urok nowego początku! Stopniowo odnawiające się części świata zaczęły wyłaniać się z odmętów czasu, budziły się stare rasy i stare obawy wróciły do życia. Mówi się, że miasto Tibii było pierwszym, które znów powstało, wyzute prawie z całego życia, bez magii, na małej wysepce, opuszczone i prawie pozbawione życia... i pomimo to pełne starych sekretów. Wkrótce potem powróciło życie. Także przez portal dusz, starzy i nowi bohaterowie odnaleźli swoją drogę do Tibii. Stopniowo coraz większe części świata wyłaniały się z mgieł, przyszła natura i cuda. Ale świat wciąż daleki jest swojego wcześniejszego splendoru i rozmiaru, a my żyjemy w czasach zmian. To co dziś jest naturalne, może jutro być tylko legendą, to co dziś jest wciąż fantazją, może już jutro okaże się rzeczywistością. Ale zważ na me słowa: Złe duchy także przybyły i wciąż przybywają przez portal do naszego świata, aby snuć intrygi przybierają ludzki kształt. Człowiek musi stawić czoła wielu niebezpieczeństwom i zazwyczaj świat okazuje się okrutny i wrogi.


← Nie ma poprzedniego tytułuOdnowienie Tibii KSIĘGA DRUGANie ma następnego tytułu →Trzynasta Szafka

<pusto>

Czternasta Szafka

<pusto>

Piętnasta Szafka

<pusto>

Szesnasta Szafka

Brown Book.gif  Przygoda z Trollami
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Opis przygody z Trollami

Tekst oryginalny:
As we travelled through the dungeon tunnels we came to a big cave. In the light of our torches we saw several eyes glowing in the darkness, then the trolls attacked, silently as usual. We immediately dropped our torches and raised our shields to block the first attack, then we counterattacked. Soon the floor was wet with blood, ours and theirs. They were very skilled in blocking our blows and I am sure with inferior weapons we would have hacked on these beasts for an eternity.


Tekst przetłumaczony:
Idąc podziemnymi tunelami natknęliśmy się na dużą jaskinię. W świetle naszych pochodni dostrzegliśmy kilka par oczu świecących w ciemności aż nagle zaatakowały nas trolle, cicho i z zaskoczenia jak to zawsze robią. Natychmiast upuściliśmy pochodnie i wznieśliśmy tarcze by osłonić się przed pierwszym uderzeniem, następnie zaczęliśmy im oddawać. Wkrótce ziemia zaczerwieniła się krwią, zarówno naszą, jak i ich. Umiały bardzo zręcznie blokować nasze ataki, więc jestem pewien, że gdybyśmy mieli gorsze bronie, to moglibyśmy sobie próbować zadać im jakiś cios chyba przez wieczność.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzygoda z TrollamiNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Inteligencja Orków
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Rozważania nad inteligencją Orków

Tekst oryginalny:
Orcs ARE intelligent. Though some dwarfes mumble about a shared hivemind of the greenskins, there is no evidence for that. Orcs have speech and are capable to learn other humanoids language quite well ... if they want, what almost never is the case. They lack a written language though. Some of the more educated orcs use human letters to write down orcish texts. It's rumored that the orcs we encounter now and then are just barbarians of their own kind and that there is a more 'civilized' orcish culture somewhere. There are some clues that the orcs indeed had a written language, but the modern orcs are unable to read it as we are.


Tekst przetłumaczony:
Orkowie SĄ inteligentni. I chociaż niektóre krasnoludy mamroczą o wspólności umysłów zielonoskórych, nie ma na to żadnych dowodów. Orkowie mają własną mowę i mogą całkiem nieźle opanować języki innych humanoidów... jeśli chcą, co prawie nigdy się nie zdarza. Nie mają jednak języka pisanego. Niektórzy z bardziej wykształconych orków używają ludzkich liter, aby zapisywać orkowe teksty. Mówi się, że orkowie, których znamy, są tylko barbarzyńcami w obrębie własnego gatunku i że gdzieś istnieje bardziej "ucywilizowana" orkowa społeczność. Istnieją pewne tropy, wskazujące na to, iż, istotnie, posiadali język pisany, lecz współcześni orkowie nie są w stanie go odczytać, tak jak i my.


← Nie ma poprzedniego tytułuInteligencja OrkówNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Bajka o Gnomie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Opowieść o zdradliwym, pazernym i tchórzliwym gnomie.

Tekst oryginalny:
Once upon a time there was a little gnome.
And as all gnomes he was a treacherous, greedy coward (and that's pretty treacherous, greedy and cowardly). One day in the middle of a deep forest the little gnome met a little girl wearing a pretty red cap. As the greedy gnome saw that she was carrying a bag full of finest bread and a flask of wine, he pretended to be starving and begged the little girl for food and water in a way annoying as only gnomes can be (and that's pretty annoying). But the girl was warned of treacherous gnomes by a valiant huntsman she met before and she quickly ran away from the greedy little gnome. The gnome became angry but was afraid to steal from her, because she might have been stronger than him. So he wandered into the woods cursing as only gnomes can curse (and that's pretty ugly). By chance he almost stumbled over a sleeping bard. Quickly figuring out the magical nature of the flute lying near the sleeping bard, he stole it as quickly as only a gnome can do (and that's pretty quick). Using the magic flute he lured a pack of wolves to the house of the little girl's grandma and let the beasts chase both into the wilderness and laughed wickedly as only gnomes can laugh (and that's pretty wicked). Laughing the gnome gulped the wine and swallowed the bread as fast as only gnomes can (and that's pretty fast). So he lived in the woods and molested squirrels happily ever after.


Tekst przetłumaczony:
Dawno, dawno temu żył sobie mały gnom.
A był on zdradliwym i pazernym tchórzem, jak wszystkie gnomy (czyli był naprawdę zdradliwym, pazernym i tchórzliwym osobnikiem). Pewnego dnia w głębi wielkiego lasu nasz mały gnom spotkał dziewczynkę w ładniutkim czerwonym kapturku. Gdy ten chciwiec ujrzał, że niosła torbę zapełnioną wyśmienitym chlebem i butelką wina, zaczął udawać głodującego i żebrał u niej o jakieś jedzenie i picie w tak irytujący sposób, jaki tylko gnomy potrafią wykorzystać (czyli naprawdę irytujący). Ale dziewczynka wiedziała sporo o zdradliwej naturze gnomów (dowiedziała się od myśliwego, którego wcześniej spotkała po drodze) i szybko uciekła od pazernej istoty. Gnom się nieźle zezłościł, lecz bał się dokonać kradzieży, bo był sporo słabszy od niej. Odszedł więc w głąb lasu złorzecząc tak prostacko jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę ordynarnie). Po drodze omal nie potknął się przypadkiem o śpiącego barda. Od razu zdał sobie sprawę z magicznych właściwości spostrzeżonego fletu znajdującego się tuż obok leżącego właściciela. Ukradł go więc tak zręcznie i szybko jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę zręcznie i szybko). Dzięki niemu udało mu się zwabić stado wilków pod dom babci małej dziewczynki i kazał im gonić oboje śmiejąc się przy tym tak złowieszczo jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę złowieszczo). Wyżłopał butelkę wina i zżarł cały chleb tak szybko, jak jedynie gnom potrafi (naprawdę szybko) i żył w lesie molestując wiewiórki długo i szczęśliwie.


← Nie ma poprzedniego tytułuBajka o GnomieNie ma następnego tytułu →Siedemnasta Szafka

<pusto>

Osiemnasta Szafka

<pusto>

Dziewiętnasta Szafka

Brown Book.gif  Zaawansowane Techniki Polowania
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Rookgaard
Opis:  Coś dla zaawansowanych poszukiwaczy przygód.

Tekst oryginalny:
Most monsters are far more dangerous when you're attacked by more of them. Keep in mind that no more than two enemy attacks can be blocked at a time. Use this to your advantage and attack single monsters with help of other heroes. Don't get surrounded by monsters, that might be your death even if the monsters are not that powerful.


Tekst przetłumaczony:
Wiele potworów jest bardzo niebezpiecznych, gdy jesteś zaatakowany przez większą grupę. Pamiętaj, że na tarcze możesz wziąć jedynie dwa nieprzyjacielskie ataki. Najlepiej używać swoich zalet i pojedyncze potwory atakować z pomocą innych bohaterów. Próbuj nie zostawać otoczony przez większość potworów, to może skończyć się twoją śmiercią nawet jeżeli potwory nie będą, aż tak silne.


← Nie ma poprzedniego tytułuZaawansowane Techniki PolowaniaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Pierwsza Szafka

<pusto>